Uşağa deyilməsi qadağan olunan 10 cümlə

23 Oct 2014

Uşaq psixoloqları uşağa travma yetirilməsin deyə bəzi cümlələri işlətməməyi məsləhət görürlər. Onun neçə yaşının olması əhəmiyyətli deyil - o artıq hər şeyi anlayır, hətta intonasiyanı belə...

Xanımların həyatını çətinləşdirən 5 eyb

26 Sep 2014

İnsana zəruridir ki, özündə olan eybləri və nöqsanları tanısın və sonra da onları aradan qaldırmaq üçün səy göstərsin. Hər bir insan eyblidir, eybsiz insan praktiki olaraq yoxdur. Lakin bəzi eyblər vardır ki, müsəlman qadına xüsusilə yaraşmır. Bu eybləri tanıyaq və onları aradan qaldırmağa çalışaq...
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Övladınızı oynadığı oyunla tanıyın

17 Sep 2014

Uşaq inkişafında oyunun və oyuncağın əhəmiyyətli olduğunu ifadə edən mütəxəssislər, oyun kimi, oyuncaqların da uşağın psixoloji istiqamətdən qiymətləndirilməsində böyük rol oynadığını söyləyir...

Ailənin dindar olması üçün nə etməliyik?

02 Sep 2014

Dini tərbiyədə ən mühüm amil - ailədir. Ailədə uşaqların dini dünyagörüşü formalaşar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Bütün övladlar pak İlahi fitrətlə doğular, ailə tərbiyəsidir ki, övladı yəhudi və ya xaçpərəst edər”...

Islam vÉ™ ailÉ™

25 Jun 2014

AilÉ™nin  bütün üzvlÉ™ri arasında qarşılıqlı anlaÅŸma, sÉ™mimiyyÉ™t vÉ™ mehribanlıq hakim olsa vÉ™ bütün üzvlÉ™r bir-birlÉ™ri ilÉ™ zÉ™ncir kimi sarsılmaz É™laqÉ™  yarada  bilsÉ™lÉ™r,  habelÉ™  onların  arasında  birlik  vÉ™  xüsusi  baÄŸlılıq  mövcud  olarsa,  orada  düzgün  vÉ™  kamil  bir  təşkilat meydana gÉ™lÉ™r...

Ailənin başçısı niyə kişi olmalıdır?

07 May 2014

Ailənin başçısı kişi olmalıdır. Səbəb isə yara- dılışdandır. Ailədə vəzifələr qadın və kişinin fitri xarakterinə görə bölüşdürülmüşdür. Qadın anadır, tərbiyəçidir, nəvaziş göstərəndir, övladlarına sevgini, əxlaqı, mərhəməti, həyanı, emosionallığı aşılayandır...

Ailənin başçısı kim olmalıdır?

30 Apr 2014

Ailənin başcısı kişi olmalıdır. Səbəb isə yaradılışdandır. Ailədə vəzifələr qadın və kişinin fitri xarakterinə görə bölüşdürülmüşdür. Qadın anadır, tərbiyəçidir, nəvaziş göstərəndir, övladlarına sevgini, əxlaqı, mərhəməti, həyanı, emosionallığı aşılayandır...

Övladı nə zaman planlaşdırmaq lazımdır?

16 Apr 2014

Yeni qurulan ailələrdə əsas problemlərdən biri də övlad sahibi olmaqdı. Tibbi mənadan məsələyə yanaşmasaq, görə bilərik ki, bu gün Avropada olduğu kimi Azərbaycan ailələrində də tərəflər tez-tələsik körpə sahibi olmanın əleyhinədi...

Valideynin hüququ

05 Mar 2014

Artıq keçən dərsdən məlum oldu ki, İslam dini ictimai bir dindir. Onun davamçıları Allaha xatir bir-birlərini sevir və səmimi dostluq əlaqələri qururlar. Burada insanların səadət və xoşbəxtliyi yaranmış əlaqlərin kamilləşməsi ilə, başqa sözlə desək, bu rabitələrin ilahiləşməsi ilə təmin olunur...

Nə edək ki, ailəmiz dağılmasın?

04 Feb 2014

Ən çox boÅŸanma halları 30-34 yaÅŸlarda olan cütlüklÉ™r arasında müşahidÉ™ edilib. BoÅŸanmalar azyaÅŸlılara da tÉ™sirsiz ötüşmür. Ata-anası boÅŸanan azyaÅŸlının hÉ™yat sÉ™viyyÉ™si, düşüncÉ™lÉ™ri yaşıdlarından fÉ™rqlÉ™nir...