Həyat yoldaşını ilə düzgün rabitə üçün, onu tanımaq mühümdür

19 Feb 2016

Bir neçə aydır ki, ailə qurmuşuq. Ancaq təzə başa düşmüşəm ki, həyatda heç nə bilmirəm. Mən həyat yoldaşıma rahatlıq və hüzur verə bilmirəm. Sanki onu və əlaqəsi olan şeyləri tanımıram. Onunla istədiyi kimi rəftar edə bilmirəm...

Evlənmək üçün 6 hazırlıq

05 Feb 2016

Evlənməyin də başqa böyük işlər kimi, hazırlığa ehtiyacı vardır. Əgər əvvəldən özünüzü bu məsuliyyətli iş üçün hazır etməsəniz evliliyiniz müvəffəq olmayacaqdır. Əgər siz evliliyə hazır olmasanız aranızdakı gərginliklər günbəgün artacaqdır...

Qız övladı – Allahın hədiyyəsidir

24 Jan 2016

Əgər bu gün cəmiyyətə nəzər salsaq, görərik ki, hələ də cahilcəsinə təfəkkürə malik olan insanların sayı az deyildir. Bu insanlar oğlan övladını qız övladından üstün tuturlar. Quranın buyurduğu kimi, qız adını eşidən kimi rəngləri dəyişir və üsyan edirlər...

Ailəyə xərclənən pul sədəqədən hesab edilər

04 Jan 2016

Qadınla kişi evlənən zaman bəşərin ən kiçik cəmiyyətinin təməli qurulmuş olar. Bu səfalı ocaq övladın dünyaya gəlişi ilə budaqlanıb böyüyər. Bu ailə ocağını qorumaq və inkişaf etdirmək böyük bir məsuliyyət istəyir...

Övladlarınıza gözəl adlar qoyun

09 Dec 2015

Valideynin ən həssas və ən mühüm vəzifələrindən biri də uşağa ad qoymaqdır. İnsanlar ad və soyadlarına görə tanınar. Adın yaxşılığı və gözəlliyi insanın şəxsiyyətinin göstəricisi ola bilər. Yaxşı ada və gözəl soyada sahibi olan şəxs hər yerdə alını açıqdır...

Mәhәbbәt mеhriyyә ilә dеyil

16 Sep 2015

İmаm Rzа (ә) buyurub:"Әgәr qızınızа еlçi gәlsә, dini vә әхlаqı yахşı оlsа, qәbul еdin. Kаsıblıq, gәrәk, еvlәnmәyә mаnе оlmаsın. Çünki Qurаn buyurur: "Әgәr fәqir оlsаlаr, Аllаh lütfü ilә оnlаrı еhtiyаcsız еdәr. Аllаh gеnişlәndirәn vә аgаhdır.”...

Hər kim övladını sevindirərsə, Qiyamət günü Allah onu sevindirər

09 Sep 2015

Məsumlarımız (ə) uşaq şəxsiyyətinə böyük dəyər verirdilər. Başqalarını da uşaqları sevməyə və onlara hörmət etməyə dəvət edirdilər. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həzrət Musa (ə) Allaha buyurur: “Allahım! Hansı əməl Sənin yanında daha layiqlidir?”. Cavab gəlir: “Uşaqları sevmək. Çünki onların fitrətində Öz tövhidimi qərar verdim””...

Düzgün ailə həyatı qurmaq

26 Aug 2015

İctimai həyatda ən zəruri məsələlərdən biri də ailə həyatı qurmaqdır. Ailə kiçik cəmiyyətdir. İslam dinində də bu məsələnin düzgün həlli həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Dinimizdə bunun daha səmərəli nəticələr verməsi üçün bəzi məsələlərin də dürüst həlli vacibdir...

Əsl xanım, əsl həyat yoldaşı

22 Aug 2015

Bir dostum var, Nadir. 20 il əvvəl atasını, daha sonra bacısını və qardaşını itirdi. Hamısını da son dərəcə faciəvi bir şəkildə...
Əlqərəz, dərd dərd üstə gəlirdi. Üstəlik ana da ağır xəstə və...çox kritik, insanı dalana dirəyən kasıbçılıq. Evləndi. Başqa yol yox idi...

Övladına hörmət qoymaq – valideynin ən mühüm vəzifəsidir və valideynin Allah tərəfindən bağışlanmasına səbəb olar

19 Aug 2015

Valideynin ən böyük arzusu – övladına yaxşı tərbiyə verməkdir. Valideyn övladını cəmiyyətin ziyanlarından qorumağa çalışır və ona görə də ona ailədə elə təbiyə verməlidir ki, rahat şəkildə məktəbə və cəmiyyətə göndərə bilsin...