Ailə münaqişələrinə nə səbəb olur?

19 Feb 2017

Qurani-Kərimin ayələrinə və hədislərə əsasən ailədə münaqişələrin yaranmasının başlıca səbəbi əxlaqın olmamasıdır. Yəni, ya qadın əxlaqın rəzil sifətlərinə malikdir, ancaq kişi belə deyildir. Ya da əskinə. Bu amil ailədə bir çox münaqişələrin yaranmasına səbəb olar...

Uşaqlardakı iştahsızlığın səbəbləri nədir?

09 Feb 2017

Vaxtından əvvəl doğulmuş uşaq, kongenital ürək xəstəliyi, yarıq damaq ilə otizm kimi hallarda valideyn uşağın sağlamlığı üçün daha həyəcanlı olur və buna görə aclıq əlamətləri göstərmədən onu yeməyə məcbur edir...

Övladlarınızı evləndirin

01 Feb 2017

Valideynlərin övladın üzərində haqqı olduğu kimi, övladların da valideynlərin üzərində haqqı vardır. İslam Peyğəmbəri (s) bu hüquqların ən önəmlisini üç cümlədə bəyan etmişdir ki, onlardan biri də övladın evləndirilməsidir. («Biharul-ənvar», Əllamə Məclisi, 74/8.)...

Bəs siz hansı valideyn tipisiniz? - ÖZÜNÜZÜ TANIYIN

31 Jan 2017

Həyatda hər kəsin öz vəzifələri vardır. Bu vəzifələr ilə biz nəyisə edirik, qarsılığında nəyisə alırıq.Lakin valideynlik vəzifəsi hər şeyi etməyinə baxmayaraq, qarsılığında heç nə istəməyən yeganə vəzifədir...

Qurani-Kərimdə ailə rabitəsinin əsası

15 Jan 2017

Qurani-kərim sevgi və mərhəməti ailə rabitəsinin əsası sayır. Bu bağlılıq şəhvəti və maddi təmənna bağlılığından üstün və ucadır. Quran təbirincə: Sizin üçün öznövünüzdən zövcələr yaratdıq ki, onlarla aramlıq tapasınız və aranızda sevgiyə mərhəmət qərar verdik...

Ailəyə xərclənən pul sədəqədən hesab edilər

02 Jan 2017

Qadınla kişi evlənən zaman bəşərin ən kiçik cəmiyyətinin təməli qurulmuş olar. Bu səfalı ocaq övladın dünyaya gəlişi ilə budaqlanıb böyüyər. Bu ailə ocağını qorumaq və inkişaf etdirmək böyük bir məsuliyyət istəyir...

Valideyn uşağa hansı 3 mühüm şeyi öyrətməlidir?

31 Dec 2016

Ataların vəzifəsidir ki, övladlarına Quranı öyrətsinlər. Əgər onları Quran dərsinə qoya bimirlərsə, onlar üçün Quranı öyrədən disklər alsınlar ki, uşaqları qulaq assın. Quran İlahi bir mənbədir, ona görə də uşaqları Qurana həvəsləndirin...

Həyat yoldaşı seçməyin meyarı nədir?

24 Dec 2016

İmanlı şəxs Allaha qəlbən bağlı olduğundan və daxilində nəzarətçi bir qüvvə hiss etdiyindən etibarlı sayılır. İman və etiqad nəzarətçisi olmayan bir kəsə etimad göstərmək təhlükəlidir. Adətən, belə bir seçim müvəffəqiyyətsiz olur. Qəlbən özünü Allah qarşısında hiss edənlər başqaları qarşısında da məsuliyyətlərini dərk edirlər...

Ailə münaqişələri yersiz sözlərdən qaynaqlanır

05 Dec 2016

Kişi bilməlidir ki, qadın zərif bir məxluqdur, onun sevgiyə və diqqətə ehtiyacı vardır. Qadın da bilməlidir ki, kişi xilqət cəhətdən ondan daha güclüdür və qadından daha böyük məsuliyyətlərə malikdir...

Ev mühiti – qadın və kişinin ruhi dinclik mərkəzi

11 Nov 2016

İslam dini ev daxilini qadın və kişi cütlüyünün dincliyi üçün bir mərkəz etmişdir. Əlbəttə, övladlar da bundan bəhrələnirlər. Onlar da mənəvi, duyğusal və ruhi həzz alırlar. Lakin onlar üçün əsas ailə mühiti özləri ailə quracaqları zamandır. Ailə uşaq üçün böyümək və tərbiyə yeridir. Sonra buna toxunacağam...