Qadın və kişi fərqliliyinin əhəmiyyəti

15 Apr 2017

Çox maraqlıdır ki, qadın və kişi “vahid nəfsdən” yaranmalarına baxmayaraq, biri digərindən üstün olmasa da, aralarında kifayət qədər fərqlər mövcuddur. Allah-taala Quranda buyurur: “Sizi bir candan (vahid nəfsdən) yaradan rəbbinizdən qorxun!"...

Səmimiyyət ailə binasının sütunudur

14 Apr 2017

Bütün hallarda hətta küsülü olduğunuzda belə yoldaşınızla səmimi davranın. Ona yaxınlaşmq üçün bütün yolları sınayın. Ona mənfi və müsbət duyğularınızdan, fikirlərinizdən, arzularınızdan, dini görüşlərnizdən, gərginliklərinizdən və problemlərinizdən danışın...

Kişilərin yaxşı həyat yoldaşı olmasına yardım edən 6 nöqtə

25 Mar 2017

O zaman ki, kişi ailə qurar, onun məsuliyyətlərini öhdəsinə götürər, artıq təkcə özünü düşünməz. Çünki artıq həyat yoldaşının da ehtiyaclarını və istəklərini düşünməlidir...

Uşaqlarda sinir sisteminin travmatik xəstəlikləri

02 Mar 2017

Yıxılaraq başından zÉ™dÉ™ almayan uÅŸaqları tÉ™sÉ™vvür etmÉ™k çox çətindir. KörpÉ™ uÅŸaqlarda kÉ™llÉ™ sümüklÉ™ri çox yumÅŸaq olduÄŸundan hÉ™r hansı bir ciddi yıxılma vÉ™ ya başın É™zilmÉ™sini diqqÉ™tsiz qoymaq olmaz...

Ailə münaqişələrinə nə səbəb olur?

19 Feb 2017

Qurani-Kərimin ayələrinə və hədislərə əsasən ailədə münaqişələrin yaranmasının başlıca səbəbi əxlaqın olmamasıdır. Yəni, ya qadın əxlaqın rəzil sifətlərinə malikdir, ancaq kişi belə deyildir. Ya da əskinə. Bu amil ailədə bir çox münaqişələrin yaranmasına səbəb olar...

Uşaqlardakı iştahsızlığın səbəbləri nədir?

09 Feb 2017

Vaxtından əvvəl doğulmuş uşaq, kongenital ürək xəstəliyi, yarıq damaq ilə otizm kimi hallarda valideyn uşağın sağlamlığı üçün daha həyəcanlı olur və buna görə aclıq əlamətləri göstərmədən onu yeməyə məcbur edir...

Övladlarınızı evləndirin

01 Feb 2017

Valideynlərin övladın üzərində haqqı olduğu kimi, övladların da valideynlərin üzərində haqqı vardır. İslam Peyğəmbəri (s) bu hüquqların ən önəmlisini üç cümlədə bəyan etmişdir ki, onlardan biri də övladın evləndirilməsidir. («Biharul-ənvar», Əllamə Məclisi, 74/8.)...

Bəs siz hansı valideyn tipisiniz? - ÖZÜNÜZÜ TANIYIN

31 Jan 2017

Həyatda hər kəsin öz vəzifələri vardır. Bu vəzifələr ilə biz nəyisə edirik, qarsılığında nəyisə alırıq.Lakin valideynlik vəzifəsi hər şeyi etməyinə baxmayaraq, qarsılığında heç nə istəməyən yeganə vəzifədir...

Qurani-Kərimdə ailə rabitəsinin əsası

15 Jan 2017

Qurani-kərim sevgi və mərhəməti ailə rabitəsinin əsası sayır. Bu bağlılıq şəhvəti və maddi təmənna bağlılığından üstün və ucadır. Quran təbirincə: Sizin üçün öznövünüzdən zövcələr yaratdıq ki, onlarla aramlıq tapasınız və aranızda sevgiyə mərhəmət qərar verdik...

Ailəyə xərclənən pul sədəqədən hesab edilər

02 Jan 2017

Qadınla kişi evlənən zaman bəşərin ən kiçik cəmiyyətinin təməli qurulmuş olar. Bu səfalı ocaq övladın dünyaya gəlişi ilə budaqlanıb böyüyər. Bu ailə ocağını qorumaq və inkişaf etdirmək böyük bir məsuliyyət istəyir...