Sələm

09 May 2010

Sələm şəri nöqteyi-nəzərdən riba adlanır. Ribanın isə lüğəti mənası yüksəklik və çoxluq, şəri mənası isə borc verən şəxsin borc alan şəxsdən verdiyi borcun miqdarından əlavə aldığı xüsusi artıqlıq, həmçinin alqı-satqı zamanı bir şəxsin iki eyni cinsli mal dəyişikliyində aldığı əlavə mal deməkdir.

«Mehriyyə» və «nəfəqə»

05 Apr 2010

Ailədaxili münasibətlərdə mövcud olan qədim ənənələrdən biri, evləndiyi zaman kişinin öz əmlakından gələcək həyat yoldaşına və ya qayınatasına bağışladığı «mehriyyə» adlı hədiyyə olmuşdur.

Hicab haqqında nə bilirik?

28 Mar 2010

Hicab kəlməsinin qadının örpəyi barəsində işlədilməsi nisbətən yeni bir istilahdır. Qədimdə xüsusilə fəqihlərin istilahında örpək mənasında olan «sətr» sözündən istifadə olunurdu.

Əhkami-Xəmsə nədir?

17 Mar 2010

Firui-din insanın cismani aləminin tərbiyəsi və mühafizəsi üçün qoyulmuş qanunlardır. Burada göstərilən on maddənin ətrafında çox böyük məsələlər var ki, onların bu kitabda yazılmasına imkan yoxdur.

Geri123456Irəli