Salam əvəzinə qarğış deyənlərə cavab

04 Nov 2019

Həzrət Muhəmməd (s) Mədinədə yaşayarkən yəhudilərdən bir dəstəsi peyğəmbərlə üzləşdikdə “Əssəlamu əleykə” əvəzinə deyirdilər: “Əssamu əleyk”...

Riyanın təzahürləri hansılardır?

03 Nov 2019

Riya – rəzil sifətlərdən olub, insanı İlahı rəhmətdən məhrum edər. Bəs riyanın nişanələri hansılardır? Bunlardan bəziləri ilə tanış olaq...

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

01 Nov 2019

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına salmağa səbəb olar...

Meyvə suyu satan gəncin cəhənnəmi görməsi

30 Oct 2019

Qurani-Kərim şühud və mükaşifə barəsində buyurur: “Belə deyildir. Əgər (işin həqiqətini) elmül-yəqinlə (şəkk-şübhə ehtimalı olmayan bir elmlə) bilsəydiniz, Şübhəsiz, Cəhənnəmi (qəlb gözü ilə) görərdiniz (lakin bilmədiniz və görmədiniz)”. (“Təkasur” 5-6)...

Əməllərini başdan başla! Bütün keçmiş günahların bağışlanmışdır – İmam Hüseynin (ə) ziyarətinin misilsiz fəzilətləri

30 Oct 2019

İmam Sadiq (ə), Hüseyn adlı bir nəfərə buyurur: “Ey Hüseyn! O kəs ki, evindən bayıra çıxar və niyyəti İmam Hüseyni (ə) ziyarət etmək olarsa, əgər piyada getsə Mənnan Allah atdığı hər addıma görə ona bir həsənə yazar, bir günahını məhv edər o zamana qədər ki, hərəmə çatar...

Mənəvi immun sistemimizi bərpa edək

30 Oct 2019

Son illərə xas tendensiyadır: bəziləri Amerikanın, Avropanın kanalizasiyasında axıtdığı nə qədər iyrənc ənənələr varsa, onu ölkəyə gətirməkdə israr edirlər. Zatən dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, Qərbdən gələn bir çox ənənələr bizim ənənələrin tam ziddidir... 

Hilalın düşüncələri

30 Oct 2019

Qaranlıq bir gecə idi. Birdən gözüm nur kimi saçan bir məkana yönəldi. Bu məkan mənə tanış idi. Amma bu dəfə həmin məkanda yataqda həmişə gördüyüm sahibi deyil, qeyri bir insan uzanmışdı...

Müsibətləri yüngülləşdirən amillər

24 Oct 2019

Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: “Kim qəlbindən dünya məhəbbətini çıxarsa müsibətlər ona asan gələr...

Rəhmət olunmuş valideynlər

23 Oct 2019

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, müəllim uşağa “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” (cümləsini) öyrədər və həmin uşaq “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”i öyrənər və dilində səsləndirər, bu zaman Allah Təala həmin uşaq, onun valideynləri, həmin müəllim üçün cəhənnəm atəşindən bəraət və uzaq olmağı yazar”...

Atəşin rəhbərləri

14 Oct 2019

Quranda hakimlər iki dəstəyə bölünürlər. Bəziləri nur rəhbərləridir, bəziləri isə atəş. Quran bu cür nur rəhbərlər barəsində buyurur: “Onları (yaşadıqları cəmiyyəti) Bizim əmrimizlə doğru yola yönəldən rəhbərlər etdik və onlara xeyir işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik...