Həzrət Peyğəmbərin (s) gündəlik həyatda hamı üçün nümunə olan 10 xüsusiyyəti

13 Nov 2019

Həzrət Peyğəmbər (s) – həyatımızın hər bir sahəsində örnək götürə biləcəyimiz insandır. Bu dahi insanın hər bir rəftarı, danışığı, əxlaqı bütün müsəlmanlar üçün nümunə olmalıdır...

Ğina musiqinin insana vurduğu ziyanlar

13 Nov 2019

“İnsanlar arasında elələri vardır ki, cahilliyi üzündən (insanları) Allah yolundan azdırmaq və məsxərəyə qoymaq üçün boş və mənasız sözləri (insanı təbii halətdən çıxaran fəsadlı, haram mahnılar, pozğun şerlər və söhbətləri, böhtan və qeybəti, fəsad törədici əfsanələr və s. kimi sözləri) satın alar. Onların rüsvayedici bir əzabı olacaqdır”. (“Loğman” 6)...

Uca Allah qeyrətlidir və qeyrətliləri sevir

13 Nov 2019

Mömin qadınla kişinin ən bariz sifətlərindən biri – əmanətdarlıq olmalıdır. Əmanətdar insanlar heç bir zaman bir-birinə xəyanət etməzlər. Yaxşı olar ki, kişi qeyrət əhlindən olsun və başqalarını öz hərəmindən uzaqda saxlasın...

Ağıllı insanın qıldığı iki rükət namaz nadan şəxsin qıldığı 70 rükət namazdan üstündür

11 Nov 2019

Ağıllı insanın qıldığı iki rükət namaz nadan şəxsin qıldığı 70 rükət namazdan üstündür...

Ruzini azaldan amilləri tanıyaq və aradan aparaq

10 Nov 2019

İmam Baqir (ə) buyurur: “Bəndə günah edən zaman ruzisi azalar”...

Tənbəlliyin insana vurduğu ziyanlar

07 Nov 2019

Tənbəllik və süstlük – dinimizin nəzərinə görə bir bəladır ki, insan ona adət edər. Dinimiz buyurur ki, bu bəlaya düçar olmayın, onu aradan qaldırmaq üçün güclü iradəyə malik olun...

Ürfani musiqinin heyvani müsiqi ilə fərqi

07 Nov 2019

Hamımız yaxşı bilirik ki, ğinaya qulaq asmaq – insanın heyvani hisslərini dirçəldir. Ancaq İlahi müsiqiyə qulaq asmaq ruhumuza rahatlıq verir və sanki bizi yüngülləşdirir. İlahi musiqi insanı şəhvət və qəzəb hissindən uzaqlaşdırır...

Həsədin paxıl insana vurduğu 6 ziyan

07 Nov 2019

Həsəd - o rəzil sifətlərdəndir ki, insanı uçuruma tərəf aparar və hətta dinindən döndərər. Həsəd başqalarına ziyan vurduğu kimi, sahibinə də dəhşətli ziyan vurar...

Bu evi necə pak etmək olar?

06 Nov 2019

Qurani-Kərim, Həzrət İbrahim (ə) barəsində buyurur: “Və (yada sal) o zaman(ı) ki, İbrahim üçün (Kə'bənin sütunlarını Adəmin qoyduğu təməl üzərində qaldırsın deyə) Kə'bə evinin yerini hazırladıq...

Haqqun-nası ancaq tövbə etməklə aradan qaldırmaq olarmı?

04 Nov 2019

Haqqun-nası iki dəstəyə bölürlər: mali və qeyri-mali. Yəni, bir insan başqasının malına və ya canına, abırına xətər yetirərsə, bu, haqqun-nas deməkdir...