Həqiqi Əhli-Beyt (ə) davamçılarının hansı nişanələri var?

03 Jul 2019

Əhli-Beyt (ə) davamçısı o kəsə deyilir ki, İmam Əlinin (ə) və onun 11 övladının imamət missiyasına iman gətirər və onların vilayətini qəbul edər. Ancaq bunu da unutmaq lazım deyildir ki, sadəcə imana malik olmaq, insanı Əhli-Beyt (ə) davamçısı etməz...

İnsanı Rəbbinə qarşı məğrur edən nədir?

01 Jul 2019

İlahi mərifətdən bixəbər olmağımız biz çox mövzularda bizi yanlış istiqamətlərə yönəldir. Bunlardan biri də məhz Rəbbimizə edə biləcəyimiz müraciətlərlə bağlıdır...

Dörd şeydən qorxub, dörd kəlməyə sığınmayan şəxsə təəccüb edirəm

01 Jul 2019

Yoxsul bir şəxs varlı bir şəxsə xitabən buyurdu:) Əgər məni mal və övlad baxımından özündən aşağı görürsənsə, ola bilsin ki, Rəbbim mənə sənin bağından daha yaxşısını versin...

Möminin rəbvədə yerləşən ağac kimi olması nə məna daşıyır?

26 Jun 2019

Qurani-Kərim buyurur: “Mallarını Allahın razılığını qazanmaq və ruhlarını (iman və əməl baxımından)möhkəmləndirmək üçün xərcləyənlər, yüksəklikdə yerləşən və leysanın yağması nəticəsində ikiqat meyvə vermiş bağ kimidir...

Kərbəla şəhadətinə oxşayan mənzərə

26 Jun 2019

Hər kəs Aşura hadisəsində Həzrət Əli Əkbər (ə) ilə İmam Hüseynin (ə) macərasını yaxşı bilir. O zaman ki, Əli Əkbər ağa şəhid olur, İmam Hüseyn (ə) özünü əziz övladına çatdırır və üzünü onun üzünə qoyaraq, düşməni lənətləyir...

Mömin qibtə edər, münafiq – paxıllıq

26 Jun 2019

Həsəd – ən qəbahətli və çirkin sifətlərdəndir ki, insan nəfsini bulaşdırar və qəlbində kin toxumları əkər. Həsəd sayəsində Qabil qardaşı Habili öldürür və böyük günaha düçar olur...

Duanın yerinə yetməsi üçün İmam Zaman ağadan (ə.f) mübarək tövsiyə

24 Jun 2019

İmam Zaman ağa (ə.f) buyurur: “Hər kimin Allah Təaladan istəyi və hacəti olarsa, cümə günü gecə yarısı qüsl alsın və Allaha münacat etmək üçün namaz yerində qərar tutsun”...

Düşmənlərinin aqibəti ilə şərik olmaq qorxusu

24 Jun 2019

İnsanı günahdan saxlayan məsələlərdən biri də İlahi əzab haqqında malik olduğu məlumatlardır. Qurani-Kərimin müxtəlif ayələrində cəhənnəm əhlinin çəkəcəyi əzablarla bağlı qeyd edilən məlumatlar, insanda nigarancılıq yaradır...

Yaradana müraciət üslubu – Həzrət Əlinin (ə) mübarək təqdimatında

24 Jun 2019

Ünisyyətin qurulmasında ən mühüm amil – qarşındakı haqqında malik olduğun bilgilərdir. Belə ki, qarşımızdakının həssas nöqtələrini, o cümlədən,  onu qəzəbləndirən mövzuları bilsək, onunla anlaşmağımız o qədər də çətin olmaz...

Həyatımızda yaranan düyünləri necə açmaq olar?

19 Jun 2019

Allah Təala bu dünyaya xas olan bir çox xüsusiyyətləri tanımağımızı istəyir. Bu xüsusiyyətləri bilməsək, dünya bizi öz dərdləri və problemləri ilə labirintindən çıxtmağa qoymayacaq...