Dua etmək üçün ən yaxşı məkanlar

02 Dec 2019

Qurani-Kərimdən və hədislərimizdən belə qənaətə gəlmək olur ki, hər bir əməlin ədəb qaydaları olduğu kimi, dua etməyin də özünəməxsus qaydaları və şəraitləri vardır. Hər kim ona əməl edərək dua edərsə, duası daha tez qəbul olar...


Xəbərdarlıq və müjdə arasında olan həyat

02 Dec 2019

İlahi peyğəmbərlərin (ə) iki mühüm sifəti vardır: biri xəbərdarlıq etmək və digəri müjdə verməkdir...

Ruhun gigiyenasına əməl etmək necə olur?

30 Nov 2019

Dinimizin nəzərinə görə, insan öz cisminə qulluq etdiyi kimi, ruhuna da qulluq etməli və onun gigiyenasını yerinə yetirməlidir...

Təkəbbürün 3 növü və 3 dərəcəsi

30 Nov 2019

Təkəbbür – rəzil sifətlərdən olub, Quran və hədislərdə daima məzəmmət olunmuşdur...

Möminlərin şəfaətçiliyi necə olur?

30 Nov 2019

Əbu Bəsir nəql edir: “Mən səhabələrin biri ilə İmam Sadiqin (ə) xidmətinə getmişdim...

Namaz qılanların 4 dəstəsi. Hansındayıq?

27 Nov 2019

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Mənim ümmətim dörd dəstədən ibarətdir: Namazda səhlənkarlıq edənlər, namazı zay edənlər, namazı tərk edənlər, namazda müti olanlar”...

Həqiqi Əhli-Beyt (ə) davamçılarının ən mühüm nişanələri

27 Nov 2019

İmam Cəfər Sadiqin (ə) bu nurani hədisində Əhli-Beyt (ə) davamçılarının nişanələri gizlənmişdir... 

Bu əməllər qəlb nuraniliyini artırır

27 Nov 2019

Qəlb – Allahın məkanıdır və müqəddəs yerdir. İnsan çalışmalıdır ki, bu məkanda Allahdan qeyrisini sakin etməsin...

Bu alim Həzrət Məsumənin (s.ə) hərəmində ilk dəfə camaat namazını təşkil etmişdir

24 Nov 2019

Mərhum Seyyid Murtəza ölən zaman belə vəsiyyət edir: “Bütün ömrüm boyu qıldığım namazları yenidən qılın”...

Hacət zamanı Allahın hansı adlarına pənah aparmaq lazımdır?

23 Nov 2019

Əgər Qurana nəzər salsaq, görərik ki, bu səma Kitabında Allahın 200 mübarək adı qeyd olunmuşdur ki, onların 99-u Əsmaül-hüsnadır...