Salavat - qəbirdə olan nurdur, siratda olan nurdur və behiştdə olan nurdur

22 Jul 2019

Hədislərdə oxuyuruq ki, qəbir hər gün fəryad çəkər: “Mən dəhşətli evəm. Mən qəm eviyəm”. Lakin qəbir hər kəs üçün belə bir ev deyildir...

Pulla olmayan sədəqənin 7 növü

18 Jul 2019

Hər birimiz hər gün elə xeyir işlər yerinə yetiririk dinimizin nəzərinə görə onlar da sədəqə hesab olunur...

İslamda ananın yüksək məqamı

17 Jul 2019

Allah Təala valideynə və xüsusilə də analara hörmət edilməsini zəruri əməllərdən hesab etmişdir. Ana sözü deyildikdə hər bir təkəbbürlü və quldur insanın ürəyini riqqətə gətirər. Ana elə bir varlıqdır ki, ətrafında olanlar ona dəli kimi aşiqdirlər...

Çətinliklərdə Allahı günahlandırmaq – İblisin (lən) yoludur

16 Jul 2019

Bəzən elə olur ki, insan həyat yolunda çətinliklə üzləşən zaman Allaha şikayət edir və Uca Yaradanı təqsirkar saymağa çalışır. Sanki yaxın dostdan giley edən kimi...

Quranın ən çox ümid verən ayəsi hansıdır?

13 Jul 2019

Həzrət Əmirəl-möminin (ə) bir dəstə insanın yanına gəlir və buyurur: “Qurani-Kərimin ən çox ümid verən ayəsinin hansı olduğunu bilirsinizmi?”...

Bəyənilən və bəyənilməyən ümidsizlik

12 Jul 2019

Qurani-Kərimdə çox sayda ayələr vardır ki, insanı Allah rəhmətinə qarşı ümidsiz olmaqdan çəkindirir...

Qəlbi nə vaxt güclü hesab etmək olar?

10 Jul 2019

İnsan etmək istədiyi hər bir işin hədəfini öncədən müəyyən etməlidir. Bu, əldə etmək istədiyi və görmək istədiyi işlərin keyfiyyətinə təsir edəcək. Əgər işlədiyin yerdə qazanacağın pulu ailənin zəruri ehtiyaclarına sərf etmək istəyirsənsə, o işi vicdanla görüb sonlandıracaqsan...

Bu qapını açmaq üçün 3 qızıl açar

10 Jul 2019

Hər kəs gedəcəyi yolda işinə yarayacaq sərmayələrə sahib olmalıdır. Dünyada hədəflədiyin bir məqama sahib olmaq üçün, oraya apara biləcək və o mühitdə dəyər kəsb edən sərmayələr işinə təkan verə bilər...

Dəstəmazın cismi təsir və dünyəvi bərəkətlər baxımından faydaları

10 Jul 2019

Dəstəmazın iki faydası vardır. Biri cismi təsir və dünyəvi bərəkətlər cəhətdəndir, biri isə mənəvi təsir və axirəvi cəhətdəndir. Dəstəmazın cismi təsir və dünyəvi bərəkətlər baxımından faydaları ilə tanış olaq...

Təkəbbürlü padşahın hidayəti

03 Jul 2019

Nəql edirlər ki, Misirdə bir padşah vardı ki, çox təkəbbürlü və sərt, hətta əzazil idi. Bir gün bir dəstə tacir onun yanına gedir. Təzim etdikdən sonra padşaha deyirlər ki, onların bütün malını bu diyarda olan quldurlar qarət etmişdir...