Bu zikr qəm və qüssəni aradan aparır

12 Dec 2019

Səyid ibni Yəsar, İmam Sadiqə (ə) deyir: “(Mən bəzən) qəmli oluram. Onu aradan qaldırmaq üçün lütfən mənə yol göstərin”...

Möminin dünya və axirətdə 3 zinəti

12 Dec 2019

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Üç şey möminin dünya və axirətinin iftixar mənbəyidir: Biri gecənin sonunda gecə namazıdır, ikincisi insanların əlində olandan ehtiyacsız olmaq, üçüncüsü isə Ali-Muhəmmədin (ə) vilayətini qəbul etməkdir”...

İnsanı mütləq behiştə aparacaq 4 əməl

11 Dec 2019

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Əli! Hər kimdə bu dörd əməl cəm olar, Allah behiştdə onun üçün ev inşa edər...

Müvəffəqiyyət yolunda qorxunu aradan qaldıran 5 yol

11 Dec 2019

Bizlər hamımız çətin həyatı dadmışıq. Dalana düşmüşük və çarəsiz qalmışıq. Bu dalandan çıxış yolunu tapa bilməmişik. Bir neçə həll yolu zehnimizə gəlsə də, qorxmuşuq və bu qorxu bizi hərəkət etməkdən saxlamışdır...

İmamlar (ə), Əhli-Beyt (ə) davamçılarını bu xüsusiyyətlərlə tanıdırlar

09 Dec 2019

İmam Baqir (ə) buyurur: “Ey Müyəssər! Davamçılarımı sənə tanıdımmı?”.

Müyəssər deyir: “Bəli”. İmam (ə) buyurur...

Allah Qiyamət günü Öz haqlarından keçər, amma...

09 Dec 2019

İslam dini ancaq namaz, oruc və hicaba riayət etmək deyildir. İslam gəlmişdir ki, insanları səadətə çatdırsın və təkamül etdirsin...

İnsanın dəyər meyarı – İmam Əlinin (s) mübarək təqdimatında

04 Dec 2019

İnsanın gördüyü hər bir iş əgər adi iş olmazsa, nəfsani məbdəyə malik olar. İmam Əli (ə) bu haqda buyurur: “Hər kəsin dəyəri onun hümməti qədərdir”...

İbadətimizin Allah-təala tərəfindən qəbul edildiyini necə anlaya bilərik?

04 Dec 2019

İbadət və namazın qəbul edilməsi üçün bütün digər şərtlərlə yanaşı, çalışmalıyıq ki, namazımız yararsız və ibadətimiz də faydasız olmasın...

Qəlbləri sındıran əməlləri tanıyaq ki, onlardan uzaq olaq

04 Dec 2019

Mömin insanın qəlbini sındırmağın pis aqibətləri vardır ki, onları dəf etmək çox çətin məsələdir...

İmanın 4 sütununu tanıyaq

04 Dec 2019

Həzrət (ə) buyurur ki, elm bir dənizdir və hər kimin bu dənizdə üzməyə qüdrəti olar, iman sütunlarından birini möhkəmlətmiş olar. İmam (ə) buyurur ki, hər elm faydalı deyildir. Burada söhbət o elmdən gedir ki, insanlığa fayda verər və onları tərəqqi etdirər...