Bu məşhur zikr yoxsulluğu aradan aparar, itən şey tapılar, dua və hacətin qəbul olunmasına səbəb olar

02 Aug 2019

Salavat – ən üstün zikrlərdəndir ki, Məsumlarımız (ə) onu deməyi bizlərə çox tövsiyə ediblər. Hər kim bu zikri hər gün deyərsə və ixlaslı olarsa, dünya və axirət bəhrələrinə çatar...

Peyğəmbərimiz (s) bir kişiyə salavatı necə qaytardı

01 Aug 2019

Bir mömin kişi Məkkədə Kəbəni təvaf edən zaman duaların yerinə salavat göndərirdi. Təvaf namazından sonra da duaların yerinə salavat göndərir. Səfa və Mərvədə səy edən zaman o, salavat deyir, Ərəfat və Minada hamı dua oxuyan zaman o salavat deyir...

7 şey, 7 şey olmadan məsxərə olunasıdır – İmam Rzanın (ə) mübarək izahı

01 Aug 2019

İmamın (ə) zamanında elə etiqadlar mövcud idi ki, onların ən öndə gedənləri cəbriyyunlar idilər. Onların etiqadına görə, insan hər işində məcburidir. Onların əqidəsinə görə, insanlar bitki kimidirlər. Yəni, heç bir ixtiyarı yoxdur...

Rəvayətlərdə səbr

30 Jul 2019

İmam Əli (ə) buyurur: Səbrin imana olan nisbəti, başın bədənə olan nisbəti kimidir. Bədən başsız məhv olduğu kimi, iman da səbr olmadan məhv olar. (Usulu- Kafi,cild.2.səh,87)...

Formaca sadə, mahiyyətcə olduqca dərin – böyük alimin tələbələrə 4 tövsiyəsi

30 Jul 2019

“Bəndə indi ahıl çağındadır və ölümün intizarını çəkirəm. Tələbəlik illərini müxtəlif səthlərdə dərk etmişəm. Adətən səhvlərin və müvəqqəti bəlaların şahidi olmuşam...

Şeytanın (lən) vəsvəsəsini aradan aparan əməllər

30 Jul 2019

Quran və hədislərimiz şeytanın (lən) vəsvəsəsindən amanda qalmaq üçün bizə bəzi əməlləri tövsiyə edirlər ki, onlara işarə edək...

Halınız yoxdursa, duanın hamısını oxumayın, hal ilə sadəcə bir hissəsini oxuyun

29 Jul 2019

Əmirəl-möminin İmam Əli (ə) elm və əməl barəsində belə buyurur: “Ən şiddətli əzab çəkən insan o alimdir ki, öz elmindən heç bir istifadə etməz”...

Bir insan qızını necə böyütməlidir ki, Peyğəmbərimizlə (s) behiştdə qonşu olsun?

26 Jul 2019

İffətli və təqvalı qız övladı böyütmək – dinimizin ən böyük göstərişlərindəndir ki, ona görə çoxlu savab müəyyən olunmuşdur...

Qəbul olunan 3 dua, niyə hədər getdi?

26 Jul 2019

Allah Təala Bəni-İsrayildən olan bir peyğəmbərinə (ə) vəhy edir ki, ümmətindən olan bir nəfərin üç duasını yerinə yetirəcəkdir. Peyğəmbər (ə) də həmin o kişini bu vəhydən xəbərdar edir. Kişi həyat yoldaşının yanına gedir və olanları ona danışır...

Sehr edən şəxs, dinimizin nəzərində kafir sayılır

23 Jul 2019

Sehr – möcüzəvi bir əməldir ki, bəzən insanın bədəninə təsir qoyar və bəzən də ruhuna. Sehr əksər çox hallarda insanları aldatmaq xarakteri daşıyır...