Rəvayətlərdə səbr

30 Jul 2019

İmam Əli (ə) buyurur: Səbrin imana olan nisbəti, başın bədənə olan nisbəti kimidir. Bədən başsız məhv olduğu kimi, iman da səbr olmadan məhv olar. (Usulu- Kafi,cild.2.səh,87)...

Formaca sadə, mahiyyətcə olduqca dərin – böyük alimin tələbələrə 4 tövsiyəsi

30 Jul 2019

“Bəndə indi ahıl çağındadır və ölümün intizarını çəkirəm. Tələbəlik illərini müxtəlif səthlərdə dərk etmişəm. Adətən səhvlərin və müvəqqəti bəlaların şahidi olmuşam...

Şeytanın (lən) vəsvəsəsini aradan aparan əməllər

30 Jul 2019

Quran və hədislərimiz şeytanın (lən) vəsvəsəsindən amanda qalmaq üçün bizə bəzi əməlləri tövsiyə edirlər ki, onlara işarə edək...

Halınız yoxdursa, duanın hamısını oxumayın, hal ilə sadəcə bir hissəsini oxuyun

29 Jul 2019

Əmirəl-möminin İmam Əli (ə) elm və əməl barəsində belə buyurur: “Ən şiddətli əzab çəkən insan o alimdir ki, öz elmindən heç bir istifadə etməz”...

Bir insan qızını necə böyütməlidir ki, Peyğəmbərimizlə (s) behiştdə qonşu olsun?

26 Jul 2019

İffətli və təqvalı qız övladı böyütmək – dinimizin ən böyük göstərişlərindəndir ki, ona görə çoxlu savab müəyyən olunmuşdur...

Qəbul olunan 3 dua, niyə hədər getdi?

26 Jul 2019

Allah Təala Bəni-İsrayildən olan bir peyğəmbərinə (ə) vəhy edir ki, ümmətindən olan bir nəfərin üç duasını yerinə yetirəcəkdir. Peyğəmbər (ə) də həmin o kişini bu vəhydən xəbərdar edir. Kişi həyat yoldaşının yanına gedir və olanları ona danışır...

Sehr edən şəxs, dinimizin nəzərində kafir sayılır

23 Jul 2019

Sehr – möcüzəvi bir əməldir ki, bəzən insanın bədəninə təsir qoyar və bəzən də ruhuna. Sehr əksər çox hallarda insanları aldatmaq xarakteri daşıyır...


Salavat - qəbirdə olan nurdur, siratda olan nurdur və behiştdə olan nurdur

22 Jul 2019

Hədislərdə oxuyuruq ki, qəbir hər gün fəryad çəkər: “Mən dəhşətli evəm. Mən qəm eviyəm”. Lakin qəbir hər kəs üçün belə bir ev deyildir...

Pulla olmayan sədəqənin 7 növü

18 Jul 2019

Hər birimiz hər gün elə xeyir işlər yerinə yetiririk dinimizin nəzərinə görə onlar da sədəqə hesab olunur...

İslamda ananın yüksək məqamı

17 Jul 2019

Allah Təala valideynə və xüsusilə də analara hörmət edilməsini zəruri əməllərdən hesab etmişdir. Ana sözü deyildikdə hər bir təkəbbürlü və quldur insanın ürəyini riqqətə gətirər. Ana elə bir varlıqdır ki, ətrafında olanlar ona dəli kimi aşiqdirlər...