Müsəlmanın müsəlman üzərində olan 30 haqqı

10 Feb 2020

Müsəlmanların bir-birinin üzərində haqları vardır. Həzrət Peyğəmbər (s) bizləri bu haqların 30-u ilə tanış etmişdir ki, onlara nəzər salaq...

İslam əxlaqı, müasir psixologiyanın çiçəklənməsi üçün yeganə çıxış yoludur

10 Feb 2020

Dediyimiz kimi, özünü mənəvi kamalata çatdıra bilməyən kəsin etdiyi hər bir əməl fəsaddan başqa bir şey olmayacaq. Axı, kamillik dadnını duymayan kəs, İslamın kamal sifətlərini necə anlada bilər?...

Təsbehlərin növləri

08 Feb 2020

Təsbeh – Allah zikri üçün ənənəvi vasitədir. Əksər namazqılanlar namazdan sonra Allahı bu təsbehlə zikr edərlər...

Həqiqi kəramət ilə dərvişlik kəramətinin fərqi

06 Feb 2020

Muhəmməd Hadi İbrahimi nəql edir: “Tələbəliyin ilk illərində bir dost tapmışdım ki, xüsusi hala malik idi. İddia edirdi ki, ürfanın məşhur şəxsiyyətləri ilə əlaqəsi vardır. Elə işlər görürdü ki, biz ona kəramət deyirdik...

Bu hallarda tələsmək bəyənilmir

06 Feb 2020

Müqəddəs dinimizin nəzərinə görə, bəzi hallarda tələsmək bəyənilir, bəzi hallarda isə əksinə – bəyənilməyən əməl sayılır. Bəs hansı işlərdə tələsməməliyik?...

Bu duanı 7 dəfə oxuyan, bəlanı özündən dəf edər

06 Feb 2020

Bəla və müsibət insana ya imtahan olması üçün nazil olar, ya da etdiyi günahların nəticəsi olar. Hər bir halda bəlanın qarşısını almaq mümkündürmü?...

Qəbir sıxıntısı nə zaman başlayıb, nə zaman bitər?

03 Feb 2020

Qəbir əzabı ancaq qəbrə qoyulanın ilk gecəsi olmaz. Hətta, insanın bərzəx aləmində olduğu bütün zamanı da belə, əhatə edə bilər. Hədislərimizin buyurduğu ilk qəbir gecəsi – bizim dünyada olan ilk gecə hesab olunmur...

Yəqinlik məqamına çatmaq üçün nə etməliyik?

31 Jan 2020

Yəqinin müxtəlif mərtəbələri və dərəcələri vardır. Onun ilk mərhələsi təfəkkür və mütaliə vasitəsilə əldə olunur...


Quranın nəzərində təqvalılar hansı sifətlərə malik olmalıdırlar?

31 Jan 2020

Qurani-Kərim insanları bir neçə dəstəyə bölür ki, onlardan biri də təqva əhlidir...

Şeytanın (lən) ən zəif 11 nöqtəsi

31 Dec 2019

O kəslər ki, suluk dərəcəsinə çatıblar, səmanın yeddinci qatını kəşf etdiklərini iddia edirlər. Şeytanın (lən) da şühudu var idi, ancaq bu halda sürgün edildi. Bəs niyə? Çünki abid deyildi...