Şeytanın (lən) qardaşları

08 Aug 2019

O zaman ki, şeytanla (lən) rabitə həddini aşar, insan onunla səmimi olar və qardaşlaşar. Şeytan (lən) da onu səmimi qardaşı kimi qəbul edər. Bu, insan üçün son süqut nöqtəsidir...

İslam dininin idmana münasibəti

07 Aug 2019

Mübarək dinimizin nəzərinə görə, əgər bədən sağlam olarsa, ruh da sağlam olar...

Bu yoxsul kişi, niyə yoxsul idi?

07 Aug 2019

Yoxsul kişi soruşur: “İlahi, mən niyə bu qədər yoxsulam?”. Cavab verilir: “Çünki hədiyyə verməyi öyrənməmisən”...

Övladı olmayan möminə Həzrət İmam Rzanın (ə) tövsiyəsi

07 Aug 2019

Hişam ibni İbrahim, İmam Rzaya (ə) xəstəliyindən və övlad sahibi olmamasından gileylənir...

Gözdəymədən qoruyar, ruzini artırar – “Qul” ilə başlayan 4 surənin bərəkətləri

05 Aug 2019

Əziz Peyğəmbərimiz (s) və İmamlarımız (ə) bizə “Qul” ilə başlayan 4 surəni hər gün oxumağı tövsiyə edirlər və bu surələr ibarətdir: “Kafirun”, “Nas”, “Fələq”, “Tövhid” (“İxlas”)...

Bu qadınların qəbir əzabı olmaz və onlar Həzrət Zəhra (s.ə) ilə məhşur olarlar

05 Aug 2019

Mehriyyə o maldır ki, kişi evlənən zaman öz xanımına verəcəyini öhdəsinə götürər. Ona görə də mehriyyə qadının haqqı hesab olunur. Əgər Allah eləməmiş, boşanmaq şəraiti yaranarsa, qadın avtomatik bu haqqını tələb edə bilər...

Ölümün əlamətləri - Ölmədən əvvəl bunlar baş verir

02 Aug 2019

Ölmək üzrə olan bir adamın iştahı azalar, arıqlayar və bədən yavaşlamağa başlar. Və daha əvvəl olduğu kimi yeməklərdən energy almağa ehtiyac duymaz...

Bu məşhur zikr yoxsulluğu aradan aparar, itən şey tapılar, dua və hacətin qəbul olunmasına səbəb olar

02 Aug 2019

Salavat – ən üstün zikrlərdəndir ki, Məsumlarımız (ə) onu deməyi bizlərə çox tövsiyə ediblər. Hər kim bu zikri hər gün deyərsə və ixlaslı olarsa, dünya və axirət bəhrələrinə çatar...

Peyğəmbərimiz (s) bir kişiyə salavatı necə qaytardı

01 Aug 2019

Bir mömin kişi Məkkədə Kəbəni təvaf edən zaman duaların yerinə salavat göndərirdi. Təvaf namazından sonra da duaların yerinə salavat göndərir. Səfa və Mərvədə səy edən zaman o, salavat deyir, Ərəfat və Minada hamı dua oxuyan zaman o salavat deyir...

7 şey, 7 şey olmadan məsxərə olunasıdır – İmam Rzanın (ə) mübarək izahı

01 Aug 2019

İmamın (ə) zamanında elə etiqadlar mövcud idi ki, onların ən öndə gedənləri cəbriyyunlar idilər. Onların etiqadına görə, insan hər işində məcburidir. Onların əqidəsinə görə, insanlar bitki kimidirlər. Yəni, heç bir ixtiyarı yoxdur...