Bal ayı

30 Jun 2016

Yenə də böyük bir şans, yenə də hər anı ömrümüzə bərabər bir fürsət. Şübhəsiz, şansımızı yoxlamağa dəyər. Həm də bu şansdan tərəddüdlə deyil, qətiyyətlə istifadə etməyə çalışmaq gərək. Ona görə ki, həyatımızı yalnız qətiyyətli addımlarla xilas edə bilərik- bulaşıqlıqlardan, rəzilliklərdən, heyvanilikdən - başqa çıxış yolu yox!

Peyğəmbərimizin (s) yuxusuna görə nazil olan “Qədr” surəsi

30 Jun 2016

Qurani-Kərim bu yuxu haqqında buyurur: “Və(yada sal) o zaman(ı) ki, sənə «həqiqətən sənin Rəbbin insanları (elm və qüdrət baxımından) əhatə etmişdir, (buna görə də qəm yemə və öz işində möhkəm ol)» dedik...

Oruc - dünya və axirət səadəti gətirən ilahi ziyafət

29 Jun 2016

İnsanların hamısı ziyafətdə iştirak etməyi xoşlayırlar. Xüsusilə böyük şəxsiyyətlərin təşkil etdiyi ziyafətlər hamı üçün daha maraqlı və arzulanandır. Hər bir ziyafət onu təşkil edənin kimliyindən asılı olaraq ozünəməxsusluğu ilə seçilir. Bu səbəbdən də ziyafətlər heç də həmişə süfrədə olan rəngarəng nemətləri ilə yadda qalmır...

Ləvvamə nəfs əmmarə nəfsdən güclü olarsa, insan daha çox təqvaya meyil edər

28 Jun 2016

Nəfsinizin həm pak və həm də napak qidaları vardır. Nəfsinizin pak qidası – təqvadır: İlahi həqiqətlər, rəbbani həqiqətlər, ərş feyzləri və əxlaqi həsənələr. Nəfsinizin napak qidası isə günahdır: çirkin əməllər, pisliklər, üsyanlar...

Qədr gecəsinin ən yaxşı əməli hansıdır?

28 Jun 2016

Həyatımızda elə zamanlar vardır ki, onlardan bəhrələnərək daha çox axirət faydası qazana bilərik. Bu zamanlardan biri də Qədr gecəsi və onun əhyalarıdır. Allahını, Peyğəmbərini (s) və Əhli-beytini (ə) tanıyan hər bir insan bu gecələrin intizarını çəkər. Ondan ən yaxşı şəkildə faydalanmaq istəyər...

Fəqir kimə deyilir?

28 Jun 2016

Fəqir ərəb dilində “yoxsul, kasıb, möhtac deməkdir. Fəqr (fəqirlik) anlayışı dini ədəbiyyatda bir neçə mənada işlədilir. Mənaların birinə görə, bütün insanlar fəqirdirlər, çünki Allah-təalanın mərhəmətinə möhtacdırlar...

Şeytanın (lən) ən böyük hiyləsi

25 Jun 2016

Bir gün keçdi, iki gün keçdi, bir həftə keçdi. Ancaq siz istədiyiniz işə başlaya bilmirsiniz. Hər gün bir bəhanə tapıb, təxirə salırsınız...

“Hər kim Quran oxuyar – bir duası yerinə yetər, istər tez olsun, istərsə də gec” – İmam Həsənin (ə) mübarək kəlamlarından

25 Jun 2016

Məsum İmamlarımızın (ə) ən mühüm risaləti – dini təbliğ etmək, əhkamı bəyan etmək və Quranı təfsir etməkdir. İmam Həsən Müctəba (ə) – Məsum İmamlardandır və buna görə Qurana xüsusi diqqət edər və onu təfsir edərdi...

Allahın zikri və Onunla ünsiyyət

24 Jun 2016

Behişt əhlindən bir dəstəsi Allahın öz xüsusi bəndələri üçün hazırladığı təamlara e’tina etməzlər. Me’rac hədisinin davamında oxuyuruq: "Behiştdən olan bu dəstənin ləzzəti behişt təamı və pak şərab deyil. Onlar Allahın zikri və Onunla söhbətdən ləzzət alarlar.”...

Ramazan ayında şeytanın təhrikləri necə olur?

23 Jun 2016

Şeytanın insan üzərindəki hakimiyyəti onu vəsvəsə etməkdən və təhrik etməkdən irəli getməz. Şeytan insanı sadəcə olaraq dəvət edər, məcbur edə bilməz.Bəs Ramazan ayında şeytanın zəncirə salınması ilə günahlar azalırmı?...