Qədr gecəsinin ən yaxşı əməli hansıdır?

28 Jun 2016

Həyatımızda elə zamanlar vardır ki, onlardan bəhrələnərək daha çox axirət faydası qazana bilərik. Bu zamanlardan biri də Qədr gecəsi və onun əhyalarıdır. Allahını, Peyğəmbərini (s) və Əhli-beytini (ə) tanıyan hər bir insan bu gecələrin intizarını çəkər. Ondan ən yaxşı şəkildə faydalanmaq istəyər...

Fəqir kimə deyilir?

28 Jun 2016

Fəqir ərəb dilində “yoxsul, kasıb, möhtac deməkdir. Fəqr (fəqirlik) anlayışı dini ədəbiyyatda bir neçə mənada işlədilir. Mənaların birinə görə, bütün insanlar fəqirdirlər, çünki Allah-təalanın mərhəmətinə möhtacdırlar...

Şeytanın (lən) ən böyük hiyləsi

25 Jun 2016

Bir gün keçdi, iki gün keçdi, bir həftə keçdi. Ancaq siz istədiyiniz işə başlaya bilmirsiniz. Hər gün bir bəhanə tapıb, təxirə salırsınız...

“Hər kim Quran oxuyar – bir duası yerinə yetər, istər tez olsun, istərsə də gec” – İmam Həsənin (ə) mübarək kəlamlarından

25 Jun 2016

Məsum İmamlarımızın (ə) ən mühüm risaləti – dini təbliğ etmək, əhkamı bəyan etmək və Quranı təfsir etməkdir. İmam Həsən Müctəba (ə) – Məsum İmamlardandır və buna görə Qurana xüsusi diqqət edər və onu təfsir edərdi...

Allahın zikri və Onunla ünsiyyət

24 Jun 2016

Behişt əhlindən bir dəstəsi Allahın öz xüsusi bəndələri üçün hazırladığı təamlara e’tina etməzlər. Me’rac hədisinin davamında oxuyuruq: "Behiştdən olan bu dəstənin ləzzəti behişt təamı və pak şərab deyil. Onlar Allahın zikri və Onunla söhbətdən ləzzət alarlar.”...

Ramazan ayında şeytanın təhrikləri necə olur?

23 Jun 2016

Şeytanın insan üzərindəki hakimiyyəti onu vəsvəsə etməkdən və təhrik etməkdən irəli getməz. Şeytan insanı sadəcə olaraq dəvət edər, məcbur edə bilməz.Bəs Ramazan ayında şeytanın zəncirə salınması ilə günahlar azalırmı?...

Gərək varlı kasıbın halını dərk etsin – orucun insan tərbiyəsinə təsirləri

23 Jun 2016

Allah Təala Ramazan ayının orucunu vacib edərək, insanların ixtiyarına İlahi qürb məqamına çatmaq üçün yaxşı fürsətlər qoymuşdur. Orucun cismi, əxlaqi və fərdi təsirləri olduğu kimi, ictimai təsirləri də vardır. Hər şeydən əvvəl, oruc insanın təqvasını gücləndirər...

Ölənlərimiz üçün oxunması faydalı olan surələr

22 Jul 2019

Bir müsəlman ölən zaman ona qüsl verilib kəfənlənməsi və basdırılması başqaları üçün vacib olar. Ancaq bəzi əməllər vardır ki, onları yerinə yetirmək ölü üçün müstəhəbdir: sədəqə vermək, dua etmək və Quran oxumaq kimi...