Dindarlıqda möhkəmliyin, düzlüyün səmərələri

07 Dec 2016

İmam Sadiq (ə) buyurur: «Ey Cündəb oğlu, əgər bizim şiələrimiz (tərəfdarlarımız) möhkəm olsalar, mələklər onlarla görüşər, buludlar onlara kölgə salar, başları üstündən və ayaqları altından onlara ruzi göndərilər, bütün istədikləri onlara əta olunar».
Bütün insanlar səadət sorağındadırlar...

Allahın qəzəbi nə deməkdir?

06 Dec 2016

Allah Təalanın rəhməti hər bir məxluqa şamil olur. Onun rəhmət yağışı həm xüsusi, həm də ümumi insanlara nazil olur.Ancaq bu, insandır ki, həmin rəhmət yağışından nə qədər faydalanacağına özü qərar verir. Allah hər nə qədər deyirsə ki, namaza gəl, ibadət et, günahdan çəkin, ancaq biz yenə də günaha tərəf meyil edirik...

Ata və ana gərək qarğışdan çəkinsinlər. Onların qarğışı tez həyata keçər

06 Dec 2016

Nifrin, lənət və qarğış ölmək üçün edilən pis dualardır. Quranda da lənət sözünə rast gəlmək olur. Allahın lənət etməsinin mənası kimisə Öz rəhmətindən uzaq tutmasıdır, axirətdə beləsini əzab və cəza gözləyər. Bəndələrin etdiyi nifrin isə başqasının ziyanı üçün dua etməkdir...

Ədalət onun mübarək əllərindədir

10 Nov 2017

Ümumi ədaləti bərqərar etmək – Məhdəviyyətin ən mühüm vəzifələrindəndir. Əmirəl-möminin (ə) gələcəkdə rəhbərlik edəcək bu İmam (ə) haqqında belə buyurur: “Sizin xəbəriniz olmayan həmin gün gələcəkdir. Bu günün hökumətindən fərlqi olan bir rəhbər. (Məhdi (ə)) hökumətin iş görənlərini pis əməllərinə görə cəzalandıracaqdır...

Kаsıbçılığın uzаqlаşmаsı, ruzi bоlluğu, borcün ödənməsi üçün oxunan – AYƏTÜL-KÜRSÜ

05 Dec 2016

“Әgәr bir şәхs “Аyәtul-kürsü”nü vаcib nаmаzlаrdаn sоnrа охusа, yеddi sәmаnın qаpısı аçılаr vә Allah Təala оnа lütf vә rәhmәt nәzәri ilә bахmаyıncа vә оnun günаhlаrını bаğışlаmаyıncа, qаpılаr dа bаğlаnmаz...

İslamda qonşularımızın qarşısında 4 vəzifəmiz

03 Dec 2016

İslam Peyğəmbəri (s) həmişə öz yaxınlarına tövsiyə edirdi ki, elə yerdə məskunlaşın ki, orada ən yaxşı qonuşlardan bəhrələnə biləsiniz. O zaman ki, səhabələrdən biri ondan soruşur ki: "Ey Allahın Rəsulu! Fikrim var ki, ev alım, sizin nəzərinizə görə hansı məhəllə daha yaxşıdır?"...

Insanı həlak edən yeddi növ günah

24 May 2017

Günahlar insanın mənəvi qəlbini (ruhunu) qaraldır və onun dünyaya bağlılığına birbaşa təsir göstərir. Təbii ki, günahlar çoxdur və hər bir günahın özünə məxsus insan ruhuna təsirsiz olmayan mənfi enerjisi var. Əxlaq alimləri quran ayələri və hədislərə əsaslanaraq, ümumi şəkildə günahları “böyük və kiçik günahlar” olaraq iki hissəyə bölüblər...

Əməl ilə cəza arasında olan uyğunluq

02 Dec 2016

Qərarla verilən cəza. Bu cəzanı azaltmaq və ya çoxaltmaq olar. Bu, cəzanı verənin özündən asılıdır. Misal üçün, bir nəfər sürücülük qaydalarını pozur və deyirlər ki, onu bu miqdarla cərimə edin. Bu rəqəm hər bir ölkədə fərqlidir, bəzisindən azdır, bəzisində isə çoxdur. Bu məsələdə əsl meyar odur ki, əməl ilə cəza arasında uyğunluq olmalıdır...

Namazda niyə diqqətimiz dağınıq olur?

02 Dec 2016

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah gözümün nurunu namazda qərar vermişdir. Həzrətin (s) buyurduğundan belə nəticə çıxartmaq olar ki, insan bu mühüm İlahi vacibat vasitəsilə mənəvi nura boyana bilər. Namazı günəşə bənzətmək olar ki, öz nuru ilə varlığımızın səmasını nurani edir və batini məmləkətimizə səfa bəxş edir...

Yersiz mübahisələrdən çəkinməliyik

25 Nov 2016

Yersiz mübahisə etmək daxili nəfslərdən qaynaqlanır və insana ziyandan başqa bir şey gətirmir. İnsan başqasının sözünə və ya əməlinə irad tutaraq, etiraz məqamına gəlib çatır. Qarşı tərəfə tənə vurmaq istəyir və onu təhqir edir. Özünün ondan üstün olmağını sübut etməyə çalışır...