Təvəkkülün dərəcələri

24 Dec 2016

İmam Kazım (ə) buyurur: “Allaha təvəkkül etməyin dərəcələri vardır. Onlardan biri budur ki, hər bir işində Allaha təvəkkül edəsən. Səninlə hər nə edərsə, razı olasan. Biləsən ki, O, sənə qarşı heç bir xeyiri əsirgəmir. Biləsən ki, bu barədəki hökm, Onun hökmüdür...

Kimə münasibətdə ifrat mehribanlıq etmək olar?

23 Dec 2016

Xaliq insanları xəlq edib, onlara bir-biri ilə rabitə qurmaq ehtiyacı veribdir. Allah özü Rəhim və Rəhmandır. Ona görə də bəndələrini də belə görmək istəyir. Allah bəndələrini bir-birini sevməyə və məhəbbət göstərməyə təşviq edir...

Səbirli olmaq üçün Quran bizə hansı yolları təklif edir?

23 Dec 2016

Səbrə o insan yiyələnə bilər ki, baş verən hadisələrin fəlsəfəsini, səbəb və hikmətini anlaya bilsin. Deməli birinci növbədə insan hadisələrin hikmətini anlamalıdır ki, o baş verdikdə səbrli ola bilsin. Kəhf surəsinin 68-ci ayəsində buyurulur: “Axı sən bilmədiyin (batininə, mahiyyətinə bələd olmadığın) bir şeyə necə dözə bilərsən?”...

Mömin bəndə ölən zaman nələri görər?

22 Dec 2016

İmam Sadiq buyurdu:  Allaha and olsun onların ikisini görəcək. Mən soruşdum anam atam sənə qurban kimləri görəcək? Cavab verdi o Allahın Rəsulu və Əlini görəcək. Bəli hədislərdə gəlib ki mömin üçün ölüm anı kimi ləzzətbəxş bir an yoxdur. İndi əgər bizim əlimiz bunların (Əhli-beyt) hərəminə  çatsa zirehinə çatsa bunula fəxr edərik...

110 cildlik Biharul-Ənvarı yazan alimi Əllamə edən dua

22 Dec 2016

Amma nədənsə biz hər gün dua etməyimizə baxmayaraq qəbul olmur. Çünki dualarımızın əksəriyyətini özümüzə həsr edirik. Digərləri üçün etdiyimiz dualar isə içimizdən gəlmir...

Böyüklərə hörmət

22 Dec 2016

Böyüklərin ehtiramını saxlamaq, böyüklərin nəsihət və tövsiyələrinə qulaq asmaq, böyüklərlə ədəb-ərkanla danışmaq bizim qədim və milli adət-ənənələrimizdən, ən ali və ülvi dəyərlərimizdəndir...

Dünyada Siratını tanıyan, axirət Siratından rahat keçəcək

21 Dec 2016

Quran buyurur: “Sizdən(insanlardan) Cəhənnəmə girmək astanasında olmayan və ya ona daxil olmayan bir kəs yoxdur. Bu iş sənin Rəbbinin öhdəsində qəti və (Onun əzəli istəyinə əsasən)labüddür. (“Məryəm” 71)...

Allahın ən yaxşı zikri – təsbihdir

22 Nov 2019

Allahı yada salmaq ancaq dildə olmur, hər bir fikir, əməl və hərəkət Allah razılığına səbəb olarsa, Allahın zikri sayılar. Quran Allahın zikri üçün bərəkətlər bəyan etmiş və bu zikrlərdən birinin namaz olduğunu bildirmişdir. Namazı Məni anmaq üçün qıl!. (Taha 14)...

Dilin aşkar etdiyi 10 xasiyyət

20 Dec 2016

İmam Əli (ə) buyurur: “İnsanda 10 sifət vardır ki, dil onları aşkar edər: 1. Dil şahiddir ki, daxildən xəbər verər. 2. Hakimdir ki, davalara son verər...

 

"Lə həvlə və lə quvvətə..." zikrinin mübarək nəticələri

19 Dec 2016

İmam Rza (ə) buyurur: " Hər kim sübh namazından sonra ("Bismilləhir-Rahmənir-Rahin. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh") yüz dəfə deyərsə, Allahın Əzim adına, gözün qarasının ağına yaxın olmasından daha yaxın olar"...