“Həmişə malik olduğunuz nemətləri sayın, məhrum olduqlarınızı deyil” – mübarək dinimizin bizə tövsiyələrindən

08 Jul 2016

“O kəs ki, qardaşının qeybətini rədd edə bilər, ancaq səhlənkarlıq edər – günahı qeybət edən şəxsdən 70 dəfə çox olar...

Günahdan və pis dostdan çəkinmək, təfəkkür etmək və salehlərlə ünsiyyət – Allaha yaxınlaşmaq üçün əməli vasitələr

07 Jul 2016

Bəndənin Allah Təalaya diqqət etməsi əslində Allahın həmin bəndəsinə diqqət etməsindən başlayar. Əvvəl Allah bu bəndəsinə Ona diqqət etmək inayəti əta edər. Ondan sonra bəndə Allaha diqqət etməyə meyl edər...

Elə bir əməl öyrədin ki, Allah məndən razı olsun, insanlar məndən razı olsun, malım çox olsun, bədənim sağlam olsun, ömrüm uzun olsun...

04 Jul 2016

Həzrət Peyğəmbər (s) evində otaq düzəltməklə məşğul idi və bir kişi gəlir və deyir ki, icazə verin sizə yardım edim. Həzrət (s) də ona icazə verir. Otağı hazır etdikdən sonra Peyğəmbər (s) ona əmək haqqısını vermək istəyir...

İnsanı cəhənnəmdən azad edən əməllər

04 Jul 2016

Allah-təala insanı məxluqların ən alisi olaraq xəlq etmiş və onu Yer üzündə öz canişini elan etmişdir. “Və(yadına sal) o zaman(ı) ki, Rəbbin mələklərə dedi: «Həqiqətən Mən yer üzündə bir canişin(Allahın oradakı nümayəndəsi, ya da oranın nəsli kəsilmiş qədim sakinlərinin canişini)qoyacağam»”. (“Bəqərə” 30)...

Quranın və hədislərin nəzərinə görə orucun təsirləri və fəzilətləri

30 Jun 2016

“Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə yazıldığı kimi sizə (də) oruc yazıldı və qərara alındı, (ki,) bəlkə (ruhunuz qüvvətlənsin və nəfsi istəklərdən) çəkinəsiniz”. (“Bəqərə” 183)...

Din, dindar və dinşünas üçlüyü (qeydlər)

30 Jun 2016

Din- “ilahi mesaj”ları əks etdirən həqiqətlər toplusudur. Dindar- dini mətnlərdə qeyd olunanlara inanıb onlar əsasında həyat sürən birisidir. Dinşünas isə- dini mətnləri (məsələn, İslam dinində Quran və sünnə kimi) tədqiq edib, onları adi dindarlar üçün aydınlaşdıran şəxsdir...

Mübarək ramazan ayının üstünlükləri

30 Jun 2016

İslam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: “Ramazan ayının gecələri ən gözəl gecələr, gündüzləri ən yaxşı gündüzlər, bu ay nəfəs almaq “subhanəllah” zikrinin savabı, yatmaq isə ibadətdir. Mübarək ayda Qurani-kərimin bir ayəsini oxumağın savabı quranın xətminin savabına bərabərdir...

Bal ayı

30 Jun 2016

Yenə də böyük bir şans, yenə də hər anı ömrümüzə bərabər bir fürsət. Şübhəsiz, şansımızı yoxlamağa dəyər. Həm də bu şansdan tərəddüdlə deyil, qətiyyətlə istifadə etməyə çalışmaq gərək. Ona görə ki, həyatımızı yalnız qətiyyətli addımlarla xilas edə bilərik- bulaşıqlıqlardan, rəzilliklərdən, heyvanilikdən - başqa çıxış yolu yox!

Peyğəmbərimizin (s) yuxusuna görə nazil olan “Qədr” surəsi

30 Jun 2016

Qurani-Kərim bu yuxu haqqında buyurur: “Və(yada sal) o zaman(ı) ki, sənə «həqiqətən sənin Rəbbin insanları (elm və qüdrət baxımından) əhatə etmişdir, (buna görə də qəm yemə və öz işində möhkəm ol)» dedik...

Oruc - dünya və axirət səadəti gətirən ilahi ziyafət

29 Jun 2016

İnsanların hamısı ziyafətdə iştirak etməyi xoşlayırlar. Xüsusilə böyük şəxsiyyətlərin təşkil etdiyi ziyafətlər hamı üçün daha maraqlı və arzulanandır. Hər bir ziyafət onu təşkil edənin kimliyindən asılı olaraq ozünəməxsusluğu ilə seçilir. Bu səbəbdən də ziyafətlər heç də həmişə süfrədə olan rəngarəng nemətləri ilə yadda qalmır...