Namaz (Nəhcül-Bəlağədə) (1-ci hissə)

08 Dec 2016

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! Namaz, İslam dininin rüknüdür. Rükn bir şeyin ən sağlam və möhkəm tərəfi, təməl və dirək mənasındadır. Belə bir ibadəti, “qılmaq və bərpa etmək lazımdır. Sütun və təməli oxumaq olmaz. Məhz bu üzdən bizə namazı qılmaq əmr olunub. “Namaz qılın (-“Bəqərə” surəsi, 43, 83 və 110-cu ayələr)...

“Şeytan insanı azdırır” deyiminin düzgün təhlili

16 Oct 2016

Çoxları Şeytan insanı azdırır deyimini doğru anlamır, düzgün təhlil edə bilmir. Elə düşünürlər ki, şeytan kiminsə əlindən tutub onu günaha, pisliyə doğru çəkir, onu günah bataqlığına itələyir. Əslində isə, bunu belə anlamaq yalnış olardı. Nə üçün? Zənnimcə, ən azı, ona görə ki, mən faktiki olaraq öz iç dünyamın şahidi oluram ki, kimsə məni hansısa bir günahın, pisliyin içinə, özüm istəmədiyim təqdirdə, itələmir...

Dini dəvət zamanı təmkinli və sevgi dolu söhbət

16 Oct 2016

Dinimizin buyruğuna görə, ruhaninin bəyanı təmkinli və aram olmalıdır. Söhbət edərkən emosiyalarını cilovlamağı bacarmalıdır. Bəzən ruhani danışarkən dini hissləri və təəssübü səbəb olur ki, səsini ucaltsın. İnsanları mənəvi dəyərlərə əhəmiyyət vermədikləri üçün danlasın...

Nəfslə mübarizənin 8 yolu

30 Sep 2016

Yəqzə, yəni ayılmaq, qəflətdən çıxmaq. İnsan əgər qəflətdə olarsa, heç bir zaman nəfsini tərbiyə etmək istəməz. Ona görə də ilk addımda insan özünü tanımalı və qəflətdən ayılmalıdır. İmam Əli (ə) buyurur: “Ayılmaq – nurdur, ayılmaq görmək və bəsirətdir...

Yetimi himayə edən behiştdə Peyğəmbərin (s) yanında olar

29 Sep 2016

Quran və hədislərimiz yetimlərə məhəbbət göstərmək və mehribanlıq etməyi ən fəzilətli əməllərdən hesab edir və onun üçün böyük əcr vəd edirlər. Belə ki, Peyğəmbər (s) buyurur: “Behiştdə bir ev vardır ki, ona şadsəra deyirlər. Yetimləri şad edənlərdən savayı heç kəsə ora yol yoxdur”...

O vədəni vermə ki, ona vəfa etməkdə əminliyin yoxdur

28 Sep 2016

Yadıma gəlir ki, rəhmətlik atam bizə çox asanlıqla söz vermirdi və biz də ona görə həmişə şikayət edirdik. O zaman bizə söz verirdi ki, həmin işi həqiqətən də yerinə yetirə biləcəkdi. Verdiyi sözə heç bir zaman vəfasızlıq etməzdi...

Yoxsulluqla mübarizə aparmağın yolları barədə Həzrət Peyğəmbərin (s) tövsiyələri

19 Sep 2016

Yoxsulluğun yaranmasının ən mühüm amillərindən biri tənbəllik və zəhmət çəkməyi tərk etməkdir. İslam dini səy göstərməyi və çalışmağı həmişə mədh etmiş və onu həmişə bəyənilən əməl kimi göstərməyə çalışmışdır. Buyurmuşdur ki, müsəlman gərək öz alın təri ilə qazandığı ruzisini yesin...

Günahı təkrar etmək ləvvamə nəfsi aradan aparar

17 Sep 2016

Ayətullah Hüseyn Məzahiri əxlaq dərsində buyurmuşdur: Ləvvamə nəfs insanın daxili peyğəmbəridir ki, onu rəzilliklərdən uzaqlaşdırır və yaxşılıqlara tərəf yönəldir. Aqil insan davamlı olaraq ləvvamə nəfsinin ardınca gedər və bu yolla əmmarə nəfsin fəaliyyət yolunu bağlayar...

Hər kəs bu ayəyə əməl etməsə dünyadan həsrətlə ayrılar

17 Sep 2016

İmam Rza (ə) buyurur: Cəbrail (ə) Peyğəmbərə (s) nazil olaraq dedi: Ey Allahın rəsulu! Allah sənə salam yetirir və sənə buyurur: “Oxu! Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə. Bəzi zümrələri sınamaq üçün onlara dünya həyatının zinəti olaraq verdiyimiz mal-dövlətə rəğbət gözü ilə baxma!...

Dünya, Qiyamət günü üçün müsabiqədir

16 Sep 2016

İmam Əli (ə) “Nəhcul-bəlağə”də dünyanın vəfasızlığından və təhlükələrindən çox söz açmışdır. Əlbəttə bu kəlamlardakı məqsəd dünya və yaradılış aləmi deyildir, dünya sevgisi və ona bağlanmaqdır...