Söz gəzdirən behiştin iyini hiss etməyəcəkdir

03 Aug 2016

Həzrət Peyğəmbər (s) öz səhabələrinə buyurur: “Sizləri ən pisinizdən agah edimmi?”. Deyirlər: “Bəli, ya Rəsulallah!”. Buyurur: “O kəs ki, söz gəzdirər və dostlar arasına ayrılıq salar və iffətli insanların eybini axtarar...

Ağvalideynin duası eşidilməz, namazı qəbul olunmaz, ömrü qısalar, öz övladı ona qaytarar, yoxsulluğa, təşvişə və bədbəxtliyə düçar olar

28 Jul 2016

Dinimiz ata və anaya ehtiram qoyulmasını həmişə tövsiyə edir və bizdən istəyir ki, valideynlərimizə qarşı həmişə mehriban və mülayim olaq. Allah Təala valideynlərin zəhmətlərinə o qədər əhəmiyyət verir ki, Özünə ibadətdən sonra valideynlərə məhəbbət göstərilməsini əmr etmişdir...

Hər gün namazda istədiyimiz həqiqi Siratül-müstəqim yolu nədir?

27 Jul 2016

Siratül-müstəqimi həqiqi mənada tanımaq istəsək, gərək deyək ki, Siratül-müstəqim – həmin dindir. Din isə - Həzrət Məhdidir (ə.f). İmamın (ə.f) davamçıları və aşiqləri həmişə özlərinə belə sual verirlər ki, nə edək ki, İmam (ə.f) bizdən razı olsun...

Həqiqi Əhli-beyt (ə) davamçısının müəyyən edilməsi üçün 8 xüsusiyyət

27 Jul 2016

İmam Baqir (ə) buyurur: “Ey Cabir! Bizim davamçımız deyildir o kəs, məgər o halda ki, İlahi təqvaya malik olsun və Ona itaət etsin...

İmansızlıq, qəflət, zəif iradə, haram yemək, mühit – günahı yaradan amilləri tanıyaq

26 Jul 2016

Qəflət – o qəlb xəstəliklərindəndir ki, başqa xəstəliklərin yaranmasına səbəb olar. Günah bəzən əllə yerinə yetirilər, bəzən də ayaq və başqa bədən üzvləri ilə. Ancaq hər bir halda qəlbdən əmr alar və bu qəlbdir ki, düçar olduğu xəstəliklərə görə başqa üzvləri də xəstə edər...

Mənəvi təhlükəsizlik nə deməkdir? Mənəvi təhlükəsizliyi necə əldə etmək olar?

25 Jul 2016

Mənəvi təhlükəsizlik dedikdə, xalis iman və Allaha yəqinlik sayəsində meydana gələn ruhi rahatlıq nəzərdə tutulur. İnsan savabın hasil olmasına görə sevinər və İlahi əzabdan təhlükəsiz olduğuna ümidli olar...

Ruzinin xəzinələri mülayimlikdə və üzügülər olmaqdadır

25 Jul 2016

İslam dini gözəl əxlaqı çox bəyənir. Gözəl əxlaqın gözəl axirət mükafatları vardır. Eyni zamanda insana dünyada da çox faydası olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Gözəl xasiyyət dostluğu möhkəm edər”...

Kimlərlə dostluq edək sualına İmam Əlinin (ə) cavabı

22 Jul 2016

Hədislərə əsasən möminin ən sevimli dostu eyblərini və iradlarını ona hədiyyə edəndir. Digər bir ifadə ilə desək mömin möminin güzgüsüdür. Ona baxanda öz eyblərini görər. Mömin möminə dostunun xətalarını xatırladan, onun fəlakətə getdiyini gördükdə onu pis əməllərdən yayındıran adamdır...

İlk baxış – xətadır, ikinci baxış – bilərəkdəndir, üçüncü baxış həlakətə səbəb olar – gözləri xəyanətdən qorumalı

21 Jul 2016

Harama göz yummaq paklıq və təmizlikdir. Qurani-Kərim bu əməlin hikməti barəsində buyurur: “Mömin kişilərə de ki, (başqalarının ayıb yerləri və yad qadının bədəni kimi baxılması haram olan şeylərlə qarşılaşanda) gözlərini yumsunlar”. (“Nur” 30)...

Borcluya möhlət verməyin misilsiz savabı

21 Jul 2016

Borc alıb vermək təbii hadisədir. Müəyyən ehtiyacları təmin etmək və ya sərmayə qoymaq  məqsədilə borca girməkdə bir qəbahət yoxdur. Peyğəmbərimiz (s) də ehtiyacı olanda borc almış, hətta bir yəhudidən borca buğda alıb zirehini girov qoymuşdur...