Allah Təala bizi sevir. Bəs niyə bəla və müsibət göndərir?

23 Aug 2016

Quran ayələrində və hədislərdə bu mövzuya çox rast gəlmək olur ki, Allah filan peyğəmbəri (ə) və ya saleh bəndəni bəlaya məruz qoydu. Ya da Allah öz bəla və müsibətini o kəslərə şamil edər ki, xüsusi lütf və rəhmətinə nail olublar...

Ayıq, müdrik, gözüaçıq, tələskən olmayan, diqqətli – möminin nişanələri

23 Aug 2016

İmam Əli (ə) buyurur: “Möminin nişanələrindən budur ki, ayıqdır, müdrikdir, gözüaçıqdır. Mövzuları yaxşı dərk edir, insanları yaxşı tanıyır, ancaq əməldə əcələ etmir. Görməli olduğu işi qayğı və diqqətlə yerinə yetirir”...

Əməlsiz alim şeytan kimidir

17 Aug 2016

O kəslər ki, çox böyük zəhmətlə elm öyrənib, məqama çatıblar, ancaq öz elmlərinə özləri əməl etmirlər - əməlsiz alimlər hesab olunurlar. Bu cür insanlar şeytana bərabərdirlər...

13 günаhın nәticәsi hаqqındа İmаm Sәccаdın (ә) nәzәri

17 Aug 2016

Nеmәti kәsәn günаhlаr: “Аllаhın bәndәyә vеrdiyi nеmәti kәsәn günаhlаr bunlаrdır: Хаlqа sitәm, yахşılığа sövq еdәn ruhiyyәdәn uzаqlıq, хаlqа еhsаn еtmәmәk, nаnkоrluq vә şükürün tәrki; Аllаh-Taаlа buyurur: “Bir qövm öz hаlını dәyişmәyincә Аllаh оnlаrın hаlını dәyişmәz.”...

Yeməyini satıb ac qalmalı olsan belə hər cümə qüsl et!

16 Aug 2016

Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: “Ey Əli! İnsanlar hər yeddi gündən bir özlərini yumalıdır. Buna görə də, hətta onun suyunu tədarük görmək üçün gününün yeməyini satıb ac qalmalı olsan belə hər cümə qüsl et! Çünki, Cümə qüslundan üstün olan bir müstəhəb əməl yoxdur.

Qonaqlıq vermək bir gün haqdır, ikinci gün ehsandır. İki gündən sonra riya və şöhrət axtarmaq hesab olunur

15 Aug 2016

Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərimiz buyurub:  “Qonaq qəbul edən şəxs üçün elə bu günah bəsdir ki, öz qardaşlarının qabağına qoyduğu yeməyi az hesab etsin. Qonaqlara da elə bu günah bəsdir ki, qardaşlarının onların qabağına qoyduğu yeməyi az hesab etsinlər.”...

“Cümə” surəsi möminlər üçün müjdədir

15 Aug 2016

Həzrət Peyğəmbər (s) bu surənin fəziləti haqqında buyurur: “Hər kim “Cümə” surəsini qiraət edərsə, Allah cümə namazında iştirak edənlərin on bərabərinin və həmçinin o kəslərin ki, müsəlman şəhərlərində cümə namazına getmirlər, onların sayı qədər ona həsənə əta edər”...

Mömin, imanı miqdarında imtahan verər

06 Aug 2016

Mömin təkamül yolunda daima çətinliklərlə üzləşir. Allah Təala belə təqdir etmişdir ki, möminlər və Allahın dostları imtahan versinlər - çətinliyə, yoxsulluğa və bəlaya düçar olsunlar. Bu halı peyğəmbərlərin (ə) həyatında da müşahidə etmək olar...

İnsanlar arasında barışıq yaratmağın əhəmiyyəti

05 Aug 2016

“Həqiqətən, möminlər bir-biri ilə qardaşdır. Buna görə də qardaşlar arasında barışıq yaradın və Allahdan qorxun. Ümid var ki, Allah sizə rəhm etsin.”...

Həqiqi mömin necə olmalıdır?

04 Aug 2016

Allaha yada salaraq, həyatında sevinc yaratmalıdır. İslam dininin nəzərinə görə, o həyatda ki, Allah yada salınmaz həmin həyatın heç bir sevinci və ləzzəti olmaz. Allahı yada salmaqdan uzaq olmaq insan həyatını çətinləşdirər...