Bəla niyə gəlir - Hədislərlə cavab (Üsuli-Kafi)

05 Sep 2016

“Agah ol ki,(insanın bulaşmış olduğu) günah olmadan nə vuran (atan)damar, nə büdrəmə, nə başağrısı, nə də bir xəstəlik olar. Bu da (məhz) Allah-taalanın kəlamıdır: “Sizə üz verən hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahların (etdiyiniz əməllərin) ucbatındandır! (Bütün bunlara baxmayaraq) Allah (günahlarınızın) çoxunu əfv edər.” (Şura. 30)...

Təvəkkül nədir? Mömin Allaha nə üçün təvəkkül edər?

05 Sep 2016

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Cəbrayildən (ə) soruşdum: Təvəkkül nədir?”. Cavab verdi: “Bu, həqiqətdən agah olmaq ki, məxluq nə ziyan verər və nə də mənfəəti vardır. Gözünü insanların əlindən və sərmayəsindən çəkəsən...

Ədalət əhli olun ki, İlahi tofiqatı əldə edəsiniz

30 Aug 2016

İnsanla həqiqət arasında olan həmahənglik. Bu həmahəngliyin yaranması Allahın işidir. Allah bu həmahəngliyə nəzm verir və insan da gərək onu zahir etsin, həyata keçirtsin...

Qəzəbin mərtəbələri. Bəyənilən qəzəb necə olur?

30 Aug 2016

Qəzəb elə bir hissdir ki, insan bəzən ondan istifadə etsə yaxşıdır, bəzən isə istifadə etməsə yaxşıdır. Əgərinsan qəzəb hissindən istifadə edirsə, gərək onun mərtəbələrinə riayət etsin. Yəni, hər bir işdə eyni mərtəbədə olan qəzəbdən istifadə edə bilməz. Misal üçün,Həzrət Musanın (ə) dastanında qəzəbin üç mərtəbəsinin şahidi ola bilərik...

Günahın zəncirlərini qıran əməli tanıyaq

29 Aug 2016

İslam dini bizləri daima səadətə tərəf hidayət edir. Ona görə də Allah biz müsəlmanlara sonuncu Peyğəmbərini (s) göndərdi və bizləri hər cür şirkdən, xürafatdan, hər növ çirkinlikdən xilas etdi...

İmam Zaman ağa (ə.f) namazı əvvəl vaxtda qılmağımızı istəyir

29 Aug 2016

Namaz - dinimizin sütunudur. Namazı əvvəl vaxtda qılmaq - çox mühümdür və buna aid çox sayda hədis vardır.Belə ki, İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər bir insan üçün namazı əvvəl vaxtında qılmağın fəzilətini dərk etmək - mal və övladından daha yaxşıdır...

Allahın geniş rəhmətindən naümid olmayaq

27 Aug 2016

Şeytan (lən), Allahın sözündәn çıxmaqla, insana səcdə etmədiyi vaxtdan Allah yolunda olan insanları bu yoldan döndərəcəyi ilə bağlı söz verib. Bu yolda müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. Gah pulsuzluqla, gah səhhətdə olan problemlərlə, gah ümidsizliklə və s. ilә insanın haqqa gedən yolçuluğuna mane olmaq istəyir...

Əgər namazını əvvəl vaxtda qılsan, sanki İmam Zaman ağaya (ə.f) iqtida etmiş olursan

25 Aug 2016

Məsumlarımız (ə) və din alimləri namazı əvvəl vaxtda qılmağı həmişə tövsiyə ediblər. Ona görə də din alimləri deyir ki, əgər namazını əvvəl vaxtda qılırsansa, deməli İmam Zaman ağaya (ə.f) iqtida etmisən...

İnsanın Allah yanında kəramət və məqamı

24 Aug 2016

Yer kürəsi cansız və ruhsuz idi və insanın gəlişi ilə canlandı və aydınlandı. Yerin nuru insanı ağıl nuru ilə aydınladar. Əgər ağıl çırağı sönərsə, dünya zülmətə bürünər. İnsan bütün yaradılışa məna qatdı və onu gözəl şəkildə çiçəkləndirdi...

Halal ruzi qazanmağın yolu

23 Aug 2016

İmam Sadiq (ə) buyurur: "Hər kim duasının yerinə yetməsini istəyirsə, gərək qazancını halal etsin. Mədəsində haram tikə olan bəndənin duası Allah dərgahına yuxarı qalxmır kimi onlarla hədis halal ruzinin əhəmiyyətindən danışır...