Əməllərimizi nələr puça çıxarır?

24 Nov 2016

“Ey iman gətirənlər (şəriət hökmlərində) Allaha itaət edin, Onun peyğəmbərin(in şər’i vəzifə yaradan əmrlərin)ə itaət edin və öz (xeyir) əməllərinizi (dindən çıxmaq, Allaha və xalqa minnət qoymaq və əməlin puç olmasına səbəb olan digər günahlarla) batil etməyin”. (“Muhəmməd (s)” 33)...

Gözəl əxlaq 10 şeydən ibarətdir – Məsumların (ə) dilindən gözəl əxlaqın nişanələri

24 Nov 2016

Həzrət Peyğəmbərin (s) gözəl sifətləri çox idi, ancaq onların arasından Quran məhz Həzrətin hüsnü əxlaqına diqqət etmiş və onu mədh etmişdir. “Həqiqətən, sən (bütün insani əxlaq fəzilətlərinin cəm olduğu) böyük bir əxlaqa maliksən”. (“Qələm” 4)...

Hətta sədəqə verən zaman da həddi aşmaq olmaz

24 Nov 2016

Şübhəsiz, sədəqə verən kişi və qadınlar və Allaha gözəl borc vermiş kəslər (möminə faiz və xeyir istəmədən borc verən və Allah yolunda malından xərcləyən şəxs) üçün (onların mükafatları) qat-qat artırılacaq və onların dəyərli və bəyənilən mükafatı olacaqdır. (Hədid” 18)...

Yахşı söz vә ruzinin аrtmаsı

18 Nov 2016

Mömin insаn sаkit qаlаrsа, оnun üçün yахşı әmәl yаzılаr. Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Gözәl dаnışıq ruzini аrtırаr.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 73, sәh. 318.)...

Qüdrət sahibi olarkən güzəşt etməyin əcri

17 Nov 2016

Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: “Kimsə (intiqam almaq üçün) qüdrətli olarkən güzəşt etsə, Allah çətin günündə ona güzəşt edər.”...

Qiyamət günü həsrət çəkənlərdən olmamaq üçün əməli tövsiyələr

16 Nov 2016

İnsanlar dünyada bir çox şeyin həsrətini çəkərlər. Bu insanların həsrəti çəkməsinin əsil səbəbi ya çatmaq istədikləri yerə çata bilmədiklərinə görə olar, ya da bir yerə gedib çatıblar, ancaq hədəfləri daha yüksək məqamlar olmuşdur...

Allahdan qeyrisinin vasitəsilə əziz olan zəlildir

16 Nov 2016

“Möminləri qoyub kafirləri dost tutanlar izzət və qüdrəti onlardamı axtarırlar? Şübhəsiz ki, izzət və qüdrət tamamilə Allaha məxsusdur!” ( Nisa,139)...

Özünü gündəlik hesaba çəkməyin 4 nöqtəsi

16 Nov 2016

Mərhum Ayətullah Muctəba Tehrani İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisi şərh edən zaman buyurmuşdur: Hər gün nəfsi hesaba çəkməyin qurucu rolu vardır və insan öz əl və ağayını toplamaq üçün gərək hər gün özünü hesab çəksin...

İnsanlardan inciməmək üçün nə lazımdır? – Şeyx Həsənəli Noxudəkinin nəsihəti

16 Nov 2016

Allah Təala Quranda buyurur: “Rəhman (olan Allah)ın (həqiqi) bəndələri yer (üzün)də sakit və təvazökarlıqla yol gedən və nadanlar (xoşagəlməz sözlərlə) onlara xitab edən zaman «salam» (xoş və yumşaq söz) deyən kəslərdir”. (“Furqan” 63)...

Allahdan qorxunun keyfiyyəti

16 Nov 2016

Allahdan qorxmaq təvqalıların sifətlərindən biridir. Allahdan qorxmağın iki növü vardır: biri bəyənilən qorxudur. İnsan Allahdan, Onun əzəmətindən və öz günahlarından qorxar. İkinci qorxu isə məzəmmət olunmuş qorxudur və bu qorxu təhlükəli və məhvedici qorxudur. İnsanı dəli edər...