Ustad Qiraəti: “Məgər Allahın əfvi, günahın təbii təsirini aradan aparırmı?”

26 Oct 2016

Ustad Qiraəti öz təfsir dərsində “Bəqərə” surəsinin 38-ci ayəsi ilə bağlı buyurmuşdur: “Dedik: «Hamılıqla oradan (o uca məqamdan) yerə enin. Beləliklə, əgər Mənim tərəfimdən sizə (peyğəmbərlər və səma kitabları vasitəsilə) bir hidayət gəlsə, Mənim hidayətimə tabe olanlara heç bir qorxu yoxdur və onlar qəmgin olmayacaqlar»”. (“Bəqərə” 38)...

İmam Hüseyn (ə) və övlad tərbiyəsi

19 Oct 2017

Övladın tərbiyəsi - valideynin zəruri vəzifələrindən biri hesab edilir. Əhli-beyt (ə) bu məsələdə də bizim üçün numunə və ülgüdürlər. Məsumlar arasında İmam Hüseynin (ə) xüsusi yeri vardır. Onun həyat tərzi övlad tərbiyəsinə də təsir qoymuşdur...

Bu 5 nəfərlə yoldaş olma

23 Oct 2016

İmam Səccad (ə) İmam Baqirə (ə) buyurur: “Oğlum! Beş nəfərlə yoldaş olma, söhbət etmə, yol getmə”. İmam Baqir (ə) soruşur: Atacan! Onlar kimlərdir, mənə tanıt.İmam Səccad (ə) buyurur: “Yalançı ilə yoldaş olmaqdan çəkin ki, ilğım kimidir, uzağı sənə yaxın, yaxını sənə uzaq edər...

Xeyir əməllərə həm ölənlərimizi, həm də dirilərimizi şərik edək

22 Oct 2016

Bir nəfər İmam Rzadan (ə) soruşur: Neçə nəfəri öz həccimizə şərik edə bilərik?”. İmam buyurur: Neçə nəfəri istəsəniz”. Hədislərimizin buyurduğuna görə bu cür əməl edən insanlara Allah iki savab verər. Yerinə yetirdiyi əməlin savabını və sileyi-rəhmin savabını...

İmam Hüseyn (ə) üçün ağlamaq təqva ilə birgə olsa, insanı behiştə aparar

12 Oct 2017

Seyyid ibni Tavus deyir: “Əgər bizə əzadarlıq əmri verilməsəydi, yenə də Aşurada bayram etmək olmazdı. Əgər ox bir insanın əlinə dəysə, siz təsirlənərsiniz...

 

 

 

Hacətin yerinə yetirilməsi üçün 700 dəfə “Taha” sözünü demək, 7 dəfə “İxlas” surəsini oxumaq...

19 Oct 2016

“Taha” surəsi Quranın 20-ci surəsi olub, 135 ayəyə malikdir. Məkkədə nazil olmuşdur. Bu surədə Allahdan, məaddan, Həzrət Musadan (ə) və Adəmdən (ə) söz açılmışdır. Bu surənin başqa bir adı isə “Kəlim”dir. Çünki bu surədə Həzrət Musa (ə) və Allahla olan söhbətləri bəyan olunmuşdur...

Pulun məstliyi insanı necə yıxır?

19 Oct 2016

Bəzən biz başqaları ilə söhbət edən zaman deyirik ki, mən filan qədər pul qazanıram və ya filan qədər pulum vardır. Həmin “vardır sözünü demək insana yersiz və ziyanlı məstlik gətirər. Ona görə də İmam Əli (ə) buyurur ki, nemətlərin məstliyindən qorxun ki, İlahi nemətlər sizi məst etməsin. Çox az insan vardır ki, nemət onu məst etməz...

Haramlar qadağan olmasaydı da, ağıllı insan onlardan onsuz da çəkinməliydi

17 Oct 2016

Vicdan – batini bir dərkdir ki, insana həyata aid olan məsələri tanımağa yardım edər. İnsan bu batini dərk vasitəsilə başa düşər ki, həyatı əmanət və sədaqət üzərində qurulmalıdır, yalan, xəyanət pis əməl üzərində deyil...

Namaz (Nəhcül-Bəlağədə) (1-ci hissə)

08 Dec 2016

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! Namaz, İslam dininin rüknüdür. Rükn bir şeyin ən sağlam və möhkəm tərəfi, təməl və dirək mənasındadır. Belə bir ibadəti, “qılmaq və bərpa etmək lazımdır. Sütun və təməli oxumaq olmaz. Məhz bu üzdən bizə namazı qılmaq əmr olunub. “Namaz qılın (-“Bəqərə” surəsi, 43, 83 və 110-cu ayələr)...

“Şeytan insanı azdırır” deyiminin düzgün təhlili

16 Oct 2016

Çoxları Şeytan insanı azdırır deyimini doğru anlamır, düzgün təhlil edə bilmir. Elə düşünürlər ki, şeytan kiminsə əlindən tutub onu günaha, pisliyə doğru çəkir, onu günah bataqlığına itələyir. Əslində isə, bunu belə anlamaq yalnış olardı. Nə üçün? Zənnimcə, ən azı, ona görə ki, mən faktiki olaraq öz iç dünyamın şahidi oluram ki, kimsə məni hansısa bir günahın, pisliyin içinə, özüm istəmədiyim təqdirdə, itələmir...