Yoxsulluqla mübarizə aparmağın yolları barədə Həzrət Peyğəmbərin (s) tövsiyələri

19 Sep 2016

Yoxsulluğun yaranmasının ən mühüm amillərindən biri tənbəllik və zəhmət çəkməyi tərk etməkdir. İslam dini səy göstərməyi və çalışmağı həmişə mədh etmiş və onu həmişə bəyənilən əməl kimi göstərməyə çalışmışdır. Buyurmuşdur ki, müsəlman gərək öz alın təri ilə qazandığı ruzisini yesin...

Günahı təkrar etmək ləvvamə nəfsi aradan aparar

17 Sep 2016

Ayətullah Hüseyn Məzahiri əxlaq dərsində buyurmuşdur: Ləvvamə nəfs insanın daxili peyğəmbəridir ki, onu rəzilliklərdən uzaqlaşdırır və yaxşılıqlara tərəf yönəldir. Aqil insan davamlı olaraq ləvvamə nəfsinin ardınca gedər və bu yolla əmmarə nəfsin fəaliyyət yolunu bağlayar...

Hər kəs bu ayəyə əməl etməsə dünyadan həsrətlə ayrılar

17 Sep 2016

İmam Rza (ə) buyurur: Cəbrail (ə) Peyğəmbərə (s) nazil olaraq dedi: Ey Allahın rəsulu! Allah sənə salam yetirir və sənə buyurur: “Oxu! Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə. Bəzi zümrələri sınamaq üçün onlara dünya həyatının zinəti olaraq verdiyimiz mal-dövlətə rəğbət gözü ilə baxma!...

Dünya, Qiyamət günü üçün müsabiqədir

16 Sep 2016

İmam Əli (ə) “Nəhcul-bəlağə”də dünyanın vəfasızlığından və təhlükələrindən çox söz açmışdır. Əlbəttə bu kəlamlardakı məqsəd dünya və yaradılış aləmi deyildir, dünya sevgisi və ona bağlanmaqdır...

Nə qədər fürsət var, haqqun-nasdan nicat tapmağa çalışaq

15 Sep 2016

İnsanın dünyada yerinə yetirdiyi kiçik və böyük günahlar axirətində çox sayda çətinliklə üzləşməsinə səbəb olur. Ancaq o şey ki, insanı ümidvar edir İlahi rəhmətdir. İlahi rəhmət o zaman insanın halına şamil olar ki, insan başqalarının haqqını zay etməsin. Əgər edibdirsə də, gərək həmin şəxsin razılığını əldə etsin...

Axirət əhli olmaq istəyən üçün Loğmanın 2 tövsiyəsi

14 Sep 2016

Loğman Həkim öz oğluna iki dəyərli nəsihət verir ki, bütün insanlara şamil olur. O, deyir: Oğlum! Dünyada iki şeyə riayət et ki, axirət əhli olasan! Birincisi budur ki, yaxşı yoldaş tap ki, səni axirət əhli etsin. Çünki əgər şər yoldaşın olsa, onunla əyləşmək səni cəhənnəm əhli edər. Onun nəfsi – təsiredəndir...

Ən yaxşı niyyət və ən gözəl əməl

14 Sep 2016

“Niyyətimi ən gözəl niyyətlərlə və əməlimi ən yaxşı əməllərlə tamamla”.Buradan məlum olur ki, niyyət də əməl kimi yaxşı və pis olur. Əməllərin nöqsanı və kamilliyi niyyətin naqisliyi və ya kamilliyindən asılıdır...

Dəmirçinin nəsihəti

13 Sep 2016

Bir dəmirçi çoxlu bəla və xəstəliklərə düçar olmasına baxmayaraq Allaha çox bağlı idi. Günlərin birində Allaha inamı olmayan yoldaşlarından biri ondan soruşdu: - Səni bu qədər xəstəlik və bəlalara düçar edən Allahı necə sevirsən?...

Yaxşı əməl sahibi o kəsdir ki, sözlərini işi təsdiq edər – İmam Əli (ə) çalışmaq və səy göstərmək barədə

10 Sep 2016

İmam Əli (ə) buyurur:“Səadətin nişanəsi – işdə ixlaslı olmaqdadır.“Layiqli işləri qabağa salın ki, fayda aparasınız. İşlərinizdə ixlaslı olsanız, səadətli olarsınız...

Günahı necə tərk edək?

08 Sep 2016

İmam Əli (ə) buyurur: “Özünüzü istiğfar edərək, bağışlanma istəyərək xoş ətirli edin ki, günahın pis iyi sizi rüsvay etməsin”.Günah zəhər kimi insan ruhunu və bədənini xəstə edər. Əslində günah etmək – Allah Təala ilə mübarizəyə qalxmaq deməkdir...