İmam Hüseyn (ə) üçün ağlamaq təqva ilə birgə olsa, insanı behiştə aparar

12 Oct 2017

Seyyid ibni Tavus deyir: “Əgər bizə əzadarlıq əmri verilməsəydi, yenə də Aşurada bayram etmək olmazdı. Əgər ox bir insanın əlinə dəysə, siz təsirlənərsiniz...

 

 

 

Hacətin yerinə yetirilməsi üçün 700 dəfə “Taha” sözünü demək, 7 dəfə “İxlas” surəsini oxumaq...

19 Oct 2016

“Taha” surəsi Quranın 20-ci surəsi olub, 135 ayəyə malikdir. Məkkədə nazil olmuşdur. Bu surədə Allahdan, məaddan, Həzrət Musadan (ə) və Adəmdən (ə) söz açılmışdır. Bu surənin başqa bir adı isə “Kəlim”dir. Çünki bu surədə Həzrət Musa (ə) və Allahla olan söhbətləri bəyan olunmuşdur...

Pulun məstliyi insanı necə yıxır?

19 Oct 2016

Bəzən biz başqaları ilə söhbət edən zaman deyirik ki, mən filan qədər pul qazanıram və ya filan qədər pulum vardır. Həmin “vardır sözünü demək insana yersiz və ziyanlı məstlik gətirər. Ona görə də İmam Əli (ə) buyurur ki, nemətlərin məstliyindən qorxun ki, İlahi nemətlər sizi məst etməsin. Çox az insan vardır ki, nemət onu məst etməz...

Haramlar qadağan olmasaydı da, ağıllı insan onlardan onsuz da çəkinməliydi

17 Oct 2016

Vicdan – batini bir dərkdir ki, insana həyata aid olan məsələri tanımağa yardım edər. İnsan bu batini dərk vasitəsilə başa düşər ki, həyatı əmanət və sədaqət üzərində qurulmalıdır, yalan, xəyanət pis əməl üzərində deyil...

Namaz (Nəhcül-Bəlağədə) (1-ci hissə)

08 Dec 2016

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! Namaz, İslam dininin rüknüdür. Rükn bir şeyin ən sağlam və möhkəm tərəfi, təməl və dirək mənasındadır. Belə bir ibadəti, “qılmaq və bərpa etmək lazımdır. Sütun və təməli oxumaq olmaz. Məhz bu üzdən bizə namazı qılmaq əmr olunub. “Namaz qılın (-“Bəqərə” surəsi, 43, 83 və 110-cu ayələr)...

“Şeytan insanı azdırır” deyiminin düzgün təhlili

16 Oct 2016

Çoxları Şeytan insanı azdırır deyimini doğru anlamır, düzgün təhlil edə bilmir. Elə düşünürlər ki, şeytan kiminsə əlindən tutub onu günaha, pisliyə doğru çəkir, onu günah bataqlığına itələyir. Əslində isə, bunu belə anlamaq yalnış olardı. Nə üçün? Zənnimcə, ən azı, ona görə ki, mən faktiki olaraq öz iç dünyamın şahidi oluram ki, kimsə məni hansısa bir günahın, pisliyin içinə, özüm istəmədiyim təqdirdə, itələmir...

Dini dəvət zamanı təmkinli və sevgi dolu söhbət

16 Oct 2016

Dinimizin buyruğuna görə, ruhaninin bəyanı təmkinli və aram olmalıdır. Söhbət edərkən emosiyalarını cilovlamağı bacarmalıdır. Bəzən ruhani danışarkən dini hissləri və təəssübü səbəb olur ki, səsini ucaltsın. İnsanları mənəvi dəyərlərə əhəmiyyət vermədikləri üçün danlasın...

Nəfslə mübarizənin 8 yolu

30 Sep 2016

Yəqzə, yəni ayılmaq, qəflətdən çıxmaq. İnsan əgər qəflətdə olarsa, heç bir zaman nəfsini tərbiyə etmək istəməz. Ona görə də ilk addımda insan özünü tanımalı və qəflətdən ayılmalıdır. İmam Əli (ə) buyurur: “Ayılmaq – nurdur, ayılmaq görmək və bəsirətdir...

Yetimi himayə edən behiştdə Peyğəmbərin (s) yanında olar

29 Sep 2016

Quran və hədislərimiz yetimlərə məhəbbət göstərmək və mehribanlıq etməyi ən fəzilətli əməllərdən hesab edir və onun üçün böyük əcr vəd edirlər. Belə ki, Peyğəmbər (s) buyurur: “Behiştdə bir ev vardır ki, ona şadsəra deyirlər. Yetimləri şad edənlərdən savayı heç kəsə ora yol yoxdur”...

O vədəni vermə ki, ona vəfa etməkdə əminliyin yoxdur

28 Sep 2016

Yadıma gəlir ki, rəhmətlik atam bizə çox asanlıqla söz vermirdi və biz də ona görə həmişə şikayət edirdik. O zaman bizə söz verirdi ki, həmin işi həqiqətən də yerinə yetirə biləcəkdi. Verdiyi sözə heç bir zaman vəfasızlıq etməzdi...