Təəccübə görə olmayan gülüş nadanlıq nişanəsidir

04 Nov 2016

Həzrət İmam Baqir (ə) buyurub: “Qəhqəhə ilə güləndən sonra de: İlahi! Mənə qəzəblənmə.”...

Günaha razı olan, o günahda şərikdir

04 Nov 2016

Muhərrəm dönəmini yaşayırıq. Aşura günü baş verən faciə insanı belə düşünməyə vadar edir ki, necə bu qədər daşürəkli və rəhimsiz olmaq olar ki, Ali-Muhəmməd (ə) ilə belə rəftar edilsin...

Kim ömrünü azad yaşamaq istəyirsə öz qəlbində tamaha yer verməsin

02 Nov 2016

İmam Kazım (ə) Hişama nəsihətində buyurur:  “Tamahdan çəkin və insanların malına göz dikmə. Xalqa göz dikmək adətini öz qəlbindən çıxar. Çünki tamah hər zəlalətin açarıdır. O, əqli oğurlayar, insaniyyəti didər, abrı ləkələyər və elmi aradan götürər.”...

İmanlı yuxu, yüngül namazdan yaxşıdır

30 Oct 2016

İmam Əli (ə) eşidir ki, xəvaricdən olan bir nəfər gecə namazı qılır və gecə Quran tilavət edir. Həzrət (ə) buyurur: “Yəqin və imanla bir yerdə olan yuxu, yüngül namazdan daha yaxşıdır...

Siddiq - o insandır ki, əməli dediklərini və dedikləri də əməlini təsdiq etsin

30 Oct 2016

“Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edənlər (dünya və axirətdə) Allahın nemət verdiyi kəslərlə – peyğəmbərlər, doğruçular, şəhidlər, əməllərə şahid olanlar və saleh insanlarla – birlikdədirlər. Onlar gözəl dostlardır. (“Nisa” 69)...

Kobud xasiyyət dəyərdimi?

29 Oct 2016

Hər dəfə bu tip məsələlərdən yazmaq istəyəndə “yazım-la yazmayım-ın arasında tərəddüd edirəm və həmişə də “yazmayım varinatına üstünlük verirəm. Amma bu dəfə mütləq yazmalıyam. Necə deyərlər, yazmasam olmaz!...

Rəvayətlərdə qorxu və ümid

26 Oct 2016

Imam Sadiq (ə) buyurur: Loğman öz oğluna dedi: Oğlum! Allahdan elə qorx ki, sanki əgər bütün cin və insanların  savabını qazanmış olsan yenə sənə əzab verəcək və Allaha o həddə ümidvar ol ki, sankı bütün insan və cinlərin günahını qazanmış olsanda yenə səni əfv edəcəkdir...

Ustad Qiraəti: “Məgər Allahın əfvi, günahın təbii təsirini aradan aparırmı?”

26 Oct 2016

Ustad Qiraəti öz təfsir dərsində “Bəqərə” surəsinin 38-ci ayəsi ilə bağlı buyurmuşdur: “Dedik: «Hamılıqla oradan (o uca məqamdan) yerə enin. Beləliklə, əgər Mənim tərəfimdən sizə (peyğəmbərlər və səma kitabları vasitəsilə) bir hidayət gəlsə, Mənim hidayətimə tabe olanlara heç bir qorxu yoxdur və onlar qəmgin olmayacaqlar»”. (“Bəqərə” 38)...

İmam Hüseyn (ə) və övlad tərbiyəsi

19 Oct 2017

Övladın tərbiyəsi - valideynin zəruri vəzifələrindən biri hesab edilir. Əhli-beyt (ə) bu məsələdə də bizim üçün numunə və ülgüdürlər. Məsumlar arasında İmam Hüseynin (ə) xüsusi yeri vardır. Onun həyat tərzi övlad tərbiyəsinə də təsir qoymuşdur...

Bu 5 nəfərlə yoldaş olma

23 Oct 2016

İmam Səccad (ə) İmam Baqirə (ə) buyurur: “Oğlum! Beş nəfərlə yoldaş olma, söhbət etmə, yol getmə”. İmam Baqir (ə) soruşur: Atacan! Onlar kimlərdir, mənə tanıt.İmam Səccad (ə) buyurur: “Yalançı ilə yoldaş olmaqdan çəkin ki, ilğım kimidir, uzağı sənə yaxın, yaxını sənə uzaq edər...