Ürfan məqamında davamlı qalmaq üçün insan nə etməlidir?

17 Sep 2019

Ürfan məqamında qalıcı olmaq üçün lazım olan şərtlərdən biri də ədəb və əxlaqa riayət etmək və Allahın qanunlarına hörmət etməkdir...

“Allahın sevimliləri” iddiası necə cavablandırıldı?

11 Sep 2019

İnsanların bir çoxu tövbəni tərk etdikləri halda, yenə də nicat tapacaqlarına ümid bəsləyirlər...

Məhərrəm ayında qara geyinməyin fəlsəfəsi

11 Sep 2019

Məhərrəm ayı gələn zaman hər yer qara rəngə bürünər və matəm başlayar. Bəs bu qara rəngin fəlsəfəsi nədir?...

Nə vaxt günah yazan mələklər insanın yanından boş səhifə ilə gedərlər?

26 Aug 2019

Allahın insana verdiyi nemətlər o qədər çoxdur ki, insan onları saymaq istəsə, əslində bu işin öhdəsindən gələ bilməz. Allah Təala insana çox sayda nemət vermişdir və insandan istəmişdir ki, bu nemətlərdən ancaq Onun yolunda istifadə etsin...

Ehtiyaclılara yaxşılıq edən, bu 6 hədəfə çatar

25 Aug 2019

Quranın nəzərinə görə, ehtiyacı olanlara və zəiflərə yardım etmək – insana həm dünyada və həm də axirətdə bərəkətlər və faydalar gətirər...

İki ruhani bir minbərdə

25 Aug 2019

Dostlarımdan biri nəql edir ki, neçə ildir ki, Məhərrəm ayında Mazandaranın Mahmudabad kəndində minbərə gedirdim...

Cərcis peyğəmbərin (ə) kafir əmirə cavabı

25 Aug 2019

Hədislərin birində oxuyuruq ki, Cərcis peyğəmbərin (ə) zamanında kafir bir əmir var idi. Qövmü çox fəsad əhli idi...

İnsan nə zaman qəzəbli halətdə dünyadan gedər?

25 Aug 2019

Əgər dünya məhəbbəti insan qəlbinin surətinə çevrilərsə və onunla əlaqəsi daha çox olarsa, ölən zaman Allah Təala onu məhbubundan ayırar...

Ümidsizlik, xəyal qırıqlığı, qorxu – hamısı bu virusun təsirindəndir

25 Aug 2019

Günah odur ki, Allahın əmrinə itaət etməyib, Onun buyurduğunun əksinə əməl edəsən...

Alimlərin 2 dəstəsi. Fərq nədədir?

25 Aug 2019

Bəzən biz Quran ayələrini və hədislərini ona görə öyrənirik ki, gedək onu insanlara danışaq, onları maarifləndirək...