Atəşin rəhbərləri

14 Oct 2019

Quranda hakimlər iki dəstəyə bölünürlər. Bəziləri nur rəhbərləridir, bəziləri isə atəş...

Cənab Salmanın ölən zaman verdiyi 3 tövsiyə

10 Oct 2019

İmamlar (ə) Salman Farsinin məqamından agah olduqları üçün, ona qarşı xüsusi ehtirama malik idilər...

Səfər ayını niyə belə adlandırıblar?

10 Oct 2019

Səfər ayı Məhərrəm ayından sonra gəlir və Qəməri ilinin ikici ayı hesab olunur. Səfər sözü sıfr sözündən götürülmüşdür və mənası boş deməkdir. Bu ayı ona görə belə adlandırıblar ki, cahiliyyətin insanları Məhərrəm ayında vuruşmaqdan çəkinərdilər...

Hicab – həm xanımlara, həm kişilərə aid anlayışdır

09 Oct 2019

İzzət o şeydir ki, insanı yaradan, onu insan üçün yazmışdır. Necə ki, təbib xəstəyə onun sağlam olması üçün dərman təyin etmişdir – Allah da insanın insan olması üçün ona izzət yazmış, “izzət” təyin etmişidir...

İnsafın üstün təzahürü necə olur?

07 Oct 2019

Peyğəmbərimiz (s) buyurur: “Hər kim insanların haqqını özündən alar – onun başqaları üçün hakim olmağı bəyəniləndir”...

Çörəkçinin çiy bişən çörəyi və ədalət

05 Oct 2019

Əllamə Təbatəbai ədalət barəsində deyir ki, ədalət hüsnlə bərabərdir. Hüsn dedikdə isə, o şey nəzərdə tutulur ki, biz ona tərəf meyil edirik və onu istəyirik...

Bütün günahların kökündə bu 3 qüvvə dayanır

03 Oct 2019

İnsanın nəfsani qüvvəsi vardır ki, kiçik bir qəflət və diqqətsizlik onu məhv edər və yolundan azdırar. Onu Allaha gedən yoldan saxlayar...

Mömin, müsibətlə qarşılaşan zaman nə etməlidir?

02 Oct 2019

O kəs ki, müsibətə düçar olmuşdur, edə biləcəyi əməl – səbirdir. Çünki bu İlahi qəza artıq dəyişəsi deyildir...

Yaxşılığın ən yuxarı mərtəbəsi və fədakarlıq

02 Oct 2019

Qurani-Kərim buyurur: “Şübhəsiz, Allah (fərdi, ailəvi və ictimai) ədaləti, yaxşılıq etməyi və qohumun (özününkülərin və Peyğəmbərin (s) Məsum qohumlarının) haqlarını əda etməyi əmr edir”. (“Nəhl” 90)...

Evə girərkən bu surələri oxuyan, yoxsulluğu özündən uzaqlaşdırar

01 Oct 2019

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər «Həmd» (“Fatihə”) surəsini tərəzinin bir gözünə və Quranın qalan surələrini başqa gözünə qoysalar, «Həmd» surəsi 7 dəfə ağır gələr”...