İmam Cəfəri-Sadiqin (ə) Ünvan Bəsriyə göstərişi

19 Jul 2018

Ünvan Bəsri 94 yaşlı qoca bir kişi idi. O deyir: «Mən elm öyrənmək üçün Malik ibni Ənəsin yanına gedib-gəlirdim. Cə’fər ibni Məhəmməd (ə) bizim şəhərə gəldikdə onun hüzuruna getdim...

Tövbə etmək istəyənlərə Allahın şirin müraciəti

18 Jul 2018

Quranda tövbə sözü həm Allaha və həm də bəndələrə nisbət verilmişdir. Bəndənin tövbəsi odur ki, günahdan savaba tərəf qayıdar. Allahın bəndəsinə qarşı tövbəsi isə odur ki, rəhmətini onun üçün açar...

Səxavətli ol, amma israfçı olma, qənaətçi ol, amma bərk olma!

18 Jul 2018

“Qohum-əqrəba, yoxsul və müsafirlərin haqqını ver və heç cür israf etmə! Həqiqətən israfçılar şeytanlarla qardaşdırlar və şeytan Rəbbinə qarşı nankor idi.”...

Mömin İmam Zaman ağaya (ə.f) görə sədəqə verər

18 Jul 2018

Sədəqə vermək möminin imanının nişanələrindəndir. Sədəqənin vasitəsilə başqa iman sahiblərinə yardım edilər və ümumi rifah təmin olunar. Din alimləri ona görə bu müstəhəb əmələ həmişə üz tutmuş və onu təbliğ etmişdilər...

Zalımlarla birlikdə yaşamaq – insan üçün bədbəxtlikdir

18 Jul 2018

Quran buyurur: “Və (Qiyamət günü hesab üçün) hamılıqla Allahın hüzurunda zahir olarlar. Beləliklə, (dünyada dərrakə baxımından) zəiflər təkəbbürlülərə deyərlər: «Biz sizə tabe idik, bizdən Allahın əzabından (az da olsa) bir şeyi dəf edərsinizmi?»...

Haqqun-nas, hətta Haqqullahı da qabaqlaya bilir

18 Jul 2018

Haqqun-nas o qədər mühüm mövzudur ki, hətta bəzən Haqqullahı belə qabaqlaya bilir. Misal üçün əgər borc aldığın insan gəlib desə ki, pulumu qaytar, sən gərək namazını kəsib onun pulunu geri qaytarasan...

İmanın kamil olması üçün bu xüsusiyyətlər olmalıdır

18 Jul 2018

“Həmin o kəslər ki, namaz qılar və onlara ruzi olaraq verdiyimizdən (həm maddi və həm də mənəvi ruzilərindən Allah yolunda)xərcləyərlər. Onlardır həqiqi möminlər! Onlar üçün Rəbblərinin yanında (dünyada və axirətdə Allaha yaxınlıq və mənəvi kəramətlərdən ibarət) dərəcələr, bağışlanma, gözəl və bəyənilmiş ruzi vardır”. (“Ənfal” 3-4)...

Günahla necə mübarizə aparaq?

11 Jul 2018

Əgər günahla mübarizə aparmaq istəyiriksə, ilk növbədə imana və düzgün etiqada malik olmalıyıq. Çünki imanı olmayan insanın günahla mübarizə aparmağa gücü çatmaz...

Təvəkkül edən insan, bu 7 səmərəni əldən verməz

11 Jul 2018

İslam maarifində təvəkkülün xüsusi yeri vardır. Çünki Allah təvəkkül edən insana həm maddi və həm də mənəvi mənfəətlər əta edər, təvəkkül insanı Allaha yaxınlaşdırar...

Günahdan qorunmayan insan 12 yerdən zərbə alacaq

10 Jul 2018

Günahın insana vurduğu ziyanlar haqqında çox söz demiş və çox eşitmişik. Ancaq onun ziyanlarını bir daha xatırlasaq və bizə necə bəlalar gətirdiyini bir daha yada salsaq, bəlkə də ondan çəkinər və onu tərk etməyə çalışarıq...