İradəni gücləndirməyin yolları

19 Dec 2018

Güclü iradəyə malik olmaq – hamının arzusudur. Ancaq güclü iradəyə malik olan insanların sayı azdır. Mütəxəssislər bizə iradəni gücləndirmək üçün yollar tövsiyə edirlər ki, onlarla tanış olaq...


Sizin eybinizi tutanla necə rəftar etmək?

19 Dec 2018

İnsanın başqalarının eybini tutması dinimiz tərəfindən bəyənilmir. Ancaq əmr-be-məruf və nəhy-əz-munkər edən zaman onun şərtlərinə uyğun olaraq, eyib tuta bilər...

İnsan yatan zaman "Bismilləhir-Rahmənir-Rahim" deyərsə...

19 Dec 2018

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim miniyinə minər və “Bismillah” deyər, o, miniyindən enənə qədər, mələk onu qorumaq üçün onunla birlikdə miniyə əyləşər...

Qeyrət – imanın əlamətlərindəndir

12 Dec 2018

Qeyrət hissi imanlı qadın və kişilərin bariz sifətlərindən hesab olunur. Peyğəmbərimiz (s) buyurur: “Qeyrət – imanın əlamətlərindəndir”...

Mədh edilən və məzəmmət olunan dünya

12 Dec 2018

Quranın dünya ilə bağlı ayələri iki dəstəyə bölünür: dünyanı məzəmmət edən, dünyanı mədh edən ayələr. Əlbəttə, Qurani-Kərimin bu ayələri dünyanı məzəmmət edən ayələrdir ki, axirətin daha üstün olmasını vurğulayır...

Ləvvamə nəfs – insan daxilində olan peyğəmbərlərdən biridir

12 Dec 2018

Ləvvamə nəfs insan daxilində olan peyğəmbərlərdən biridir. İnsanı pis işlərdən uzaqlaşdırar və yaxşı işlərə təşviq edər...

Ağlı çox olanın ixlası da çox olar

12 Dec 2018

İxlasın əsil amili nədir? Əlbəttə ki, ağıldır. Çünki aqil insan yaxşı bilir ki, ancaq Allah üçün yerinə yetirdiyi əməlin həm dünya və həm də axirət savabları vardır.Rəhman Allah bu cür bəndəsini dünyada tək qoymayacaqdır...

İnsan bu dünyaya səadətə çatmaq üçün gəlmişdir

12 Dec 2018

Ölüm və məadın insan həyatında əhəmiyyəti böyükdür. Ölüm – əbədiyyətə daxil olan darvazadır...

İnsanı yolundan azdıran ən təhlükəli amil

12 Dec 2018

Zəlillik – doğru yoldan azmaq, hidayət isə doğru yolda qala bilməkdir. Hidayət o yoldur ki, İlahi rəhmət və mehribanlıqla Siratül-müstəqim yoluna yönləndirər. Əks halda Qiyamət günü mələklər günahkarları cəhənnəmə tərəf hidayət edəcəklər...

Hər bir canlı imtahan olunur. Bəs niyə?

12 Dec 2018

“Sizi mütləq bir az qorxu və aclıqla, eləcə də mal, can və (ağac)məhsulların(ın, yaxud arvad-uşaq kimi həyat səmərələrinin) azlığı ilə imtahan edəcəyik. Səbir edənlərə müjdə ver”. (“Bəqərə” 155)...