Rəcəb ayında 5 qızıl əməl

24 Feb 2020

Hər kəs Rəcəb ayının əvvəli, ya ortası və ya axırından bir gün oruc tutarsa, Allah-Taala Cənnəti ona vacib edəcək və onu Qiyamət günü bizimlə bir yerdə məşhur edəcəkdir...

Mübarək Rəcəb ayı yaxınlaşır: Bu ayın orucu, zikrləri, namazları, əməlləri

24 Feb 2020

Mübarək Rəcəb ayı - Allah qonaqlığı üçün səfərə hazırlıq aylarından birincisidir. Bu ay - tövbə diləmə, bağışlanma istəmə, ləyaqət və şərafət əldə etmə, yalandan, qeybətdən, böhtandan, qorxaqlıqdan, yaltaqlıqdan, hər bir eybəcərlikdən müalicə olunma ayıdır...

Bəla və xəstəlikləri dəf etməyin asan yolu

24 Feb 2020

Bir nəfər İmam Kazımın (ə) yanına gəlir və deyir: “Ailə üzvlərim 10 nəfərdir ki, hamısı xəstədir. Bilmirəm nə edim və onları bu bəladan necə xilas edim?”...

Rəcəb ayının birinci gecəsinin əməlləri

24 Feb 2020

Rəcəb ayı İlahi övliyaların bayramı, Allahla raz-niyazın baharı və “istiğfar” ayıdır. Bu ayın birinci gecəsi çox şərafətli gecədir və həmin gecə bir neçə əməlin yerinə yetirilməsi tövsiyə olunur...

Bütün insanlardan alınmış əhd

24 Feb 2020

Heç kəs deyə bilməz ki, atalarımız şirk içində idilər və Allahı inkar edirdilər, mən də çarəsiz olaraq onlara təqlid etmişəm...

Elə işlə ki, sanki heç vaxt ölməyəcəksən. Elə qorx ki, sanki sabah öləcəksən…

21 Feb 2020

Ölüm – qəti bir hadisədir ki, hər bir canlının başına gələcəkdir. Ölümü hər kəs bir cür görür. Bəziləri üçün məhv olmaqdır...

Xasiranlar kimlərdir?

20 Feb 2020

Qurani-Kərimdə insanlar bir neçə dəstəyə bölünüb və onlar haqqında bizə məlumat verilmşdir. Bu da bizə yardım edir ki, hansı dəstəyə aid olduğumuzu bilək...

İnsan gərək vasitəni hədəfə çevirməsin

20 Feb 2020

Ali dini Rəhbər buyurur: “Allah Təala bizə buyurur: “Bu işi görmə! Bu yoldan getmə! Bu hərəkəti yerinə yetirmə!”...

Allah Təala namazda olan insana neçə dəfə diqqət edər?

20 Feb 2020

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Nə zaman bəndə namaza dayansa, Allah Təala ona üz çevirər. Davamlı olaraq bəndəsinə diqqət göstərər, o zamana qədər ki, o, üç dəfə Allahdan üz çevirər...

Zülmün üçüncü növündən xüsusən qorunmaq lazımdır

19 Feb 2020

Beləliklə, zülm etmiş dəstənin kökü və nəsli kəsildi. Həmd və şükür aləmin və aləmdəkilərin Rəbbi olan tək Allaha məxsusdur...