Niyə günahkarların əzabı bəzən təxirə düşür?

06 Dec 2018

Əgər hər günahkar dərhal və tez bir zamanda cəza alsaydı, onda seçim ixtiyarını əldən verər, sərbəst və müstəqil durumunu itirərdi. Belə ki, cəza təhdidi ilə hamı vacibatları yerinə yetirər və haramlardan çəkinərdi. Bu zaman insan muxtar olmazdı, yəni ixtiyar sahibi olmazdı...

İnsanın dinə tərəf yönəlməsini zəruri edən 4 səbəb

06 Dec 2018

Quran ayələri və hədislərin bizə verdiyi dini təlimə əsasən demək olar ki, insanların bu səbəblərdən dinə ehtiyacları vardır...

Böyük arif yol pulunu haradan alırdı?

06 Dec 2018

Mərhum Ayətullah Qazi çox kasıb insan idi. Amma ailəsinin sayının çox olmasına baxmayaraq ki, o qədər təvəkkül və səbir əhli idi ki, ailəsinin problemləri bir zərrə qədər onu bu yoldan xaric etmirdi...

Həya və iffətin ən yüksək dərəcəsi hansıdır?

06 Dec 2018

Əhli-Beyt (ə) məktəbinin verdiyi təlimlərə görə, iffət və həya – insanı günahdan və pis işlərdən saxlayan fəzilətli sifətlərdəndir. Bu sifətlər insanı ancaq yaxşı əməllərə tərəf təşviq edər...

Həqiqi ziyankarlar kimlərdir?

06 Dec 2018

Xusran əməl o mövzulardandır ki, Qurani-Kərim dəfələrlə ondan söz açmışdır. Bu söz təxminən 65 dəfə Quranda işlənmişdir...

Savabını hesablamaq mümkün olmayan ibadət

06 Dec 2018

Həzrət Peyğəmbər (s) gecə namazının əhəmiyyəti haqqında buyurur: “Hər bəndə - istər qadın olsun, istərsə də kişi ki, gecə namazı ruzisi olar, Allah Təalaya ixlas üzündən yerindən qalxarsa, kamil dəstəmaz alıb, düzgün niyyət, pak qəlb, müti bədən və ağlar gözləri ilə Allah Təala üçün namaz qılarsa, Allah Təala onun arxasında 9 dəstə mələk qərar verər...

Təvazökarlığı yaltaqlıqdan necə ayırmaq?

06 Dec 2018

Möminin ən bariz sifətlərindən biri – sadəliyi və təvazökar olmağıdır. Ona görə də Allah Təala təvazökar bəndələrini həmişə sevmişdir və onların başında isə Həzrət Peyğəmbər (s) dayanır. Bu müqəddəs şəxsin sadəliyi və təvazökarlığı həm Allah və həm də müsəlmanlar tərəfindən həmişə mədh olunmuşdur...

Mal və ömrün bərəkətli olması üçün nə etməli? – İmam Əlinin (ə) tövsiyələri

06 Dec 2018

Əmirəl-möminin (ə) bütün möminlərin mənəvi atası kimi bizlərə mal və ömrümüzün bərəkətli olması ilə bağlı bəzi tövsiyələr vermişdir ki, onlara nəzər salaq...

Həqiqi ziyankarlardan olmamaq üçün nə lazımdır?

28 Nov 2018

İnsan Allah ilə bir çox əhd bağlamışdır: tövhid, Allahı tanımaq, şeytana və nəfsinə itaət etməmək kimi. Ancaq fasiqlər – Allahla bağladıqları bütün bu əhdlərin hamısını pozandırlar. Onlar Allaha itaətsizlik edib, şeytana (lən) təslim olanlardır. Ona görə də həqiqi ziyankarlar da məhz onlardır...

İlahi şuhudun ən yüksək səviyyəsi

28 Nov 2018

Allahın müqəddəs zatını insan gözü ilə görmək mümkün deyildir. Həmçinin səs və xüsusi ahəngi yoxdur ki, onu qulaqla eşitmək olsun. O, maddi deyildir, xalis mücərrəddir...