Bu xəbər İmam Əlinin (ə) göz ağrısını unutdurdu

11 Oct 2018

Nəql edirlər ki, Əmirəl-möminin (ə) şiddətli göz ağrısına düçar olur. Həzrət Peyğəmbər (s) onu ziyarət etmək üçün gəlir və buyurur: “Ey Əli! Nə olmuşdur?”...

İslam möhtəkirliyi qadağan edir

10 Oct 2018

Ehtikar odur ki, insanların ehtiyacı olan şeyi çox miqdarda alıb toplayasan və bu zaman həmin malın qiyməti qalxar. Çünki sən onu çox miqdarda satın aldığın üçün, malın miqdarı azalar, ancaq insanların ehtiyacı azalmaz...

Əmr-be-məruf və nəhy-əz-münkərin edilməsinin 3 qaydası

10 Oct 2018

İslam dinində hər bir şeyin ədəbi olduğu kimi, əmr-be-məruf və nəhy-əz-münkərin də ədəb qaydaları vardır ki, onlarla tanış olaq...

Şəhid hansı əlamətinə görə bu cür sayılır?

10 Oct 2018

Ölən insanların əksər hissəsi müxtəlif səbəblərdən dünyalarını dəyişmişdilər. Bəziləri xəstəlikdən, bəziləri təsadüfü hadisələrdən, bəziləri də ani ölümdən...

Gözəl və pis əxlaqı ölçmək üçün sadə meyar

10 Oct 2018

Əxlaqın bəzi sifətləri fəzilətli, bəziləri isə rəzildir. Əxlaqın gözəl və ya pis olmasını müəyyən etmək üçün müxtəlif yollar təklif olunmuşdur...

Mövlana Cəlaləddin Rumi məsum deyildi, amma ürfanın zirvəsində idi

10 Oct 2018

Ürfanı tanımadan Mövlana haqqında nəzər vermək olmaz. O insanlar ki, Mövlananı tənqid edirlər, onlar Mövlananın fikir və nəzərlərini düzgün tanımırlar...

Dünyada bu 4 dəstə ilə yaşamaq

04 Oct 2018

Allah Təala Qurani-Kərimdə buyurur: “Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edənlər (dünya və axirətdə) Allahın nemət verdiyi kəslərlə – peyğəmbərlərlə, doğruçularla, şəhidlərlə, əməllərə şahid olanlar və saleh insanlarla – birlikdədirlər. Onlar gözəl dostlardır”. (“Nisa” 69)...

Şəhidlərin üstünlüyü 4 addımdadır

04 Oct 2018

Qurani-Kərim buyurur: “Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edənlər (dünya və axirətdə) Allahın nemət verdiyi kəslərlə – peyğəmbərlər, doğruçular, şəhidlər, əməllərə şahid olanlar və saleh insanlarla – birlikdədirlər. Onlar gözəl dostlardır”. (“Nisa” 69)...

Böyük günahları tanımaq üçün İmam Sadiqdən (ə) meyar

04 Oct 2018

Əhli-təsənnünün 90 yaşlı bir alimi İmam Sadiqin (ə) yanına gəlir və deyir: “Ya ibni Rəsullah! Mən “Nisa” surəsində olan bir ayəni başa düşmürəm ki, buyurur: “Əgər sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, Biz sizin kiçik günahlarınızı silər və sizi şərəfli bir yerə daxil edərik...

Sübh namazından sonra bu kəlməni 19 dəfə demək

04 Oct 2018

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır...