Bu ayda 1 gün oruc tutana behişt vacib olar – Şəban ayının savabları, əməlləri, əlamətdar tarixləri

18 Apr 2018

Böyük İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Şəban – şərəfli bir aydır və o, mənim ayımdır. Ərşi həml edənlər onu böyük tutarlar və haqqını tanıyarlar. Bu, elə aydır ki, Ramazan ayında olduğu kimi, bəndələrin ruzisi artar”...

Allaha xatir sevmək...

18 Apr 2018

Bir söz, kinayəli bir zarafat qarşındakı insanın ürəyini yaralaya bilər. Bəzən heç düşünmürük, fikirləşmirik ki, qarşımızdakı insan bizim səmimiyyətsizliyimizdən kövrələ bilər, sına bilər, əzilə bilər...

İnsanda tanıma hissi oyaq olanda

18 Apr 2018

Maraqlıdır, niyə əvvəllər insanlar bir pis hərəkət edəndə, onlara "Başının üstündə Allahı gör!" deyirdin, onlar da elə bil ki, həqiqətdə Allahı görürmüş kimi, dayanırdılar...

Qırılmış qəlblərin kəffarəsi

18 Apr 2018

İslam dininin qaydalarına əsasən, möminə əziyyət vermək haramdır. Başqa sözlə desək, möminin ehtiramı Kəbədən daha çoxdur. Ona görə də bu cür insanın qəlbini sındırmaq və sonra pis nəticələrini aradan qaldırmaq çox çətin mövzulardandır...

Məsumların (ə) bizim halımızdan dəqiq xəbərləri vardır

18 Apr 2018

Seyyid Abbas Kəmali nəql edir: “İmam Rzanın (ə) hərəmində ziyarətnamə oxumaqla məşğul idim. Dostlarımdan birini gördüm ki, çox qəmli və pərişan halda hərəmdən çıxıb gedirdi. Mənə çatanda, halını soruşdum. Başa düşdüm ki, pulsuzluq onu çarəsiz hala salmışdır...

Yalan danışan insanın 10 əlaməti

16 Apr 2018

Hər hansı bir şəxsin yalan dediyini necə başa düşə bilərsiniz? Bu sual yalanlar yaranandan bəri insanların özlərinə verdikləri sualdır...

Günahların bağışlanması üçün görüləsi işlər

15 Apr 2018

Allah-taala çox mərhəmətlidir. O, insanları, etdikləri günahlar qarşısında dərhal cəzalandırmır və onlara bağışlanmaq üçün fürsət verir. Ayə və hədislərə əsasən günahların bağışlanması üçün müxtəlif vasitələr var. Aşağıda o vasitələrdən bəzilərini gətiririk...

Ölümün yaraşdığı insan...

12 Apr 2018

Ölüm haqqında bəşəriyyət yaranandan bu yana o qədər yazılıb, söylənilib ki, bunlardan da ən üstünü Rəbbimizin ölüm haqqında Öz bəndələrinə söylədiyidir: “Hər bir canlı ölümü dadacaqdır...

Alimin ruhu bədənindən ayrıldı – o, nələri gördü?

12 Apr 2018

Ağa Şeyx Haşim Qəzvini Məşhəd elmi hövzəsinin məşhur alimlərindən olmuşdur. Bu alim başına gələnləri belə nəql edir: “Bir nəfəri tanıyırdım ki, insan ruhunu bədənindən ayıra bilirdi. Mən onun yanına getdim və ondan xahiş etdim ki, ruhumu bədənimdən çıxartsın...

Dünyada rahat yaşamaq üçün 5 tövsiyə

11 Apr 2018

Bu dünya fanidir və bir gün gələcəkdir ki, əbədi dünyaya köç edəcəyik. Ona görə də bu həqiqəti qəbul etməli və necə daha rahat yaşaya biləcəyimizin yollarını axtarmalıyıq...