Peyğəmbərin öldürülməsinə söz verilir

26 Jun 2015

Ühüd döyüşündə müsəlmanlar pərəm-pərəm düşdüyü, dağıldığı zaman Qureyş ordusunun beş cəngavəri söz verirlər ki,nəyin bahasına olursa olsun,Peyğəmbəri (s) öldürəcəklər.Bu beş nəfər aşağıdakılar olmuşdur...

Öz kəşflərinin qurbani 10 dahi

04 Jun 2015

Nobel mükafatın ı qazanan ilk qadın olan Küri də öz ixtiras ın ın qurbanı olub. Çox yüksək radioaktivliyə malik radium və polonium elementlərini kəşf edən Küri I Dünya Müharibəsində yaralı əsgərləri müalicə etmək məqsədilə radiumdan alınan radon qazından istifadə edib...

Məhəmmədəmin Rəsulzadə peyğəmbərliyə seçilmə günü

04 Jun 2015

Məhəmmədəmin Rəsulzadə özünün bir-çox əsərlərindədini və mənəvi dəyərləri təkid edir və xalqımızı dini dəyərlərə sadiq olmağa səsləyir. Belə dəyərli məqalələrdən biri də onun 1906-c ı ildə bu gün, rəcəb ayının 27-si, Məb`əs” bayramı, yəni İslam peyğəmbəri həzrət Məhəmmədin (s) peyğəmbərliyə seçilmə günü ilə əlaqədar “İrşad qəzetində yazdığı təbrik məqaləsidir...

Huneyn və Taif döyüşləri

24 May 2015

Məkkənin fəthindən sonra şəhər əhli dəstə-dəstə İslamı qəbul edirdi. İslamı yenicə qəbul edənlər Peyğəmbərə bey’ət edirdilər. Həzrət bir müddət Məkkədə qalıb şəhərin işlərini nizama saldı. Şəhərdə əmin-amanlıq bərqərar olduqdan sonra öz qalib ordusu ilə Mədinəyə döndü...

İslam və İslam Peyğəmbərinin (s) düşməni Əbu Süfyan

06 May 2015

Peyğəmbərin (s) besətinin əvvəlindən, o həzrətin vəfatına kimi Əbu Süfyan İslam və İslam Peyğəmbəri (s) ilə aşkar düşmənçilik etdi, Qüreyş müşriklərinə bu işdə rəhbər olub, onlara himayədarlıq etdi. O, küfrün bayrağını əlində tutaraq İslama qarşı qılınc çəkdi...

Müqəddəsata məsxərə cürəti edənlərin aqibəti

29 Apr 2015

İslam dininin əvvəllərində də Həzrət Peyğəmbərin (s) mübarək şəxsiyyətinə həqarət etməyə cəhd edən lənətliklər var idi və bu gün də söz azadlığı bəhanəsi altında Peyğəmbəri (s) və pak Əhli-beytini (ə) təhqir etməyə cürət edən uğursuzlar az deyildir ki, həmin pis aqibəlti insanların işini davam etdirirlər...

Əbul-Həsən Əli bin İbrahim bin Haşim Qumi

10 Apr 2015

Şeyx Kuleyni "əl-Kafi" kitabında 7053 hədisi birbaşa ondan və ya onun əlində olan "üsul"lardan (öncəki səhabələrin 400 civarında olan məşhur və mötəbər əlyazmaları) nəql edib...

"Quranı tarixdə dəfn etmək istəyən" nazirin ibrətli ölümü

09 Apr 2015

Türkiyədə hərf inqlabının olduğu dörvlərdə (1928-ci il) bu dəyişikliklə birlikdə Qurani Kərimi də tarixə dəfn edəcəyini deyən təhsil naziri acıncaqlı aqibətə düçar olub. İslam.az-ın məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin tanınmış onkoloq həkimi mərhum Haluk Nurbaki öz xatirələrində yazıb...

Fatimeyi Zəhra (ə) paltarı Həzrət Musanın (ə) əli kimi nur saçdı!

05 Apr 2015

Səksən yəhudiyi hidayət edən Fatimeyi Zəhranın (s) paltarı oldu!

Abdullah bin Sə`d bin Əbi Sərh kimdir?

25 Feb 2015

Həzrət Məhəmməd (s) Məkkənin fəthi zamanı göstəriş verir ki, Mədinədə "Vəhy katibi" sayılan Abdullah bin Sə`d bin Əbi Sərh öldürülsün. Çünki bu şəxs bəzən ayələrinin axırını Peyğəmbərin (s) icazəsi olmadan dəyişirdi. Peyğəmbər (s) isə bunu bildikdə guya onunla razılaşırdi..."....