Fədəyin qəmli tarixçəsi

24 Sep 2015

Fədək dastanı, İslam qızı Fatimətuz-Zəhranın (s.ə) həyatında xüsusi, Əhli-beytin (ə) həyatında ümumi və İslam tarixində daha geniş iz buraxmış ən qəmli və qovğalı (mübahisəli) hadisələrdən biridir. Bu hadisə siyasi məqsədlərlə zəngindir və İslamın ilk illərinin bəzi müəmmalarını açmaq üçün mühüm bir istinad nöqtəsidir...

Həzrəti Əlinin (ə) vilayətini inkar edənlərin aqibəti

11 Sep 2015

"Günlərin birində həzrət Əli (ə) camaat qarşısında moizə edirdi. Əvvəldə Allaha həmd-səna etdikdən sonra buyurdu: "Burada Məhəmmədin səhabələrindən dördü siz camaatın qarşısındadır...

Bilalın vəfatı və əbədi həyatın başlanğıcı

02 Sep 2015

Müsəlmanların beytül-malını, büdcəsini öhdəyə götürmək və xətaya yol verməmək, ondan sui-istifadə etməmək insanın maddi cəhətdən təqvasının, vəfadarlıq və allahpərəstliyinin dəlilidir. Bilal Mədinədə həm də peyğəmbərin xəzinədarı idi...

Bilalın azadlığı

01 Sep 2015

Xalqla daim həmdərd olan həzrət Peyğəmbər (s) öz müsəlman tərəfdarlarının əzab-əziyyətinə hamıdan çox narahat olurdu. O, işgəncə altında olan müsəlmanlar haqqında daim düşünər, onlardan xəbər tutar və onları səbrə dəvət edərdi...

Məkkə İslamiyyət dövründə

01 Sep 2015

Peyğəmbər 25 yaşında həzrət Xədicənin ticarət karvanında Şamdan xeyir-bərəkətlə qayıtdıqdan sonra onunla ailə qurdu.
X
ədicədən Peyğəmbərin dörd qız, iki oğlu dünyaya gəlmişdi. Oğlanların adı Qasim və Əbdullah, qızlarının adı isə Rüqəyyə, Zeynəb, Ümmü Gülsüm, Fatimə idi...

Məkkə İslamiyyətdən əvvəl

01 Sep 2015

Ərəbistan Asiyanın cənubi-qərbində yerləşir. Sahəsi 3 milyon km-dir. Şimal tərəfdən-İordoniya, Küveyt, İraq, Şam və Fələstinlə, cənubdan Yəmənlə, şərqdən "Fars” körfəzi və qərbdən "Qırmızı dəniz”lə əhatə olunub...

İslam astanasında

29 Aug 2015

Bilal əslən Afrika həbəşlərindən olan Rəbbahın oğlu idi. Bilalın Fil ilindən on il ötmüş dünyaya gəldiyi bildirilir. Fil ilinin tarixi başlanğıc kimi götürülməsi Əbrəhənin Kəbəyə fillərlə yürüşü hadisəsi ilə bağlıdır. Həzrət Peyğəmbər (s) də həmin il anadan olmuşdur...

Peyğəmbərin öldürülməsinə söz verilir

26 Jun 2015

Ühüd döyüşündə müsəlmanlar pərəm-pərəm düşdüyü, dağıldığı zaman Qureyş ordusunun beş cəngavəri söz verirlər ki,nəyin bahasına olursa olsun,Peyğəmbəri (s) öldürəcəklər.Bu beş nəfər aşağıdakılar olmuşdur...

Öz kəşflərinin qurbani 10 dahi

04 Jun 2015

Nobel mükafatın ı qazanan ilk qadın olan Küri də öz ixtiras ın ın qurbanı olub. Çox yüksək radioaktivliyə malik radium və polonium elementlərini kəşf edən Küri I Dünya Müharibəsində yaralı əsgərləri müalicə etmək məqsədilə radiumdan alınan radon qazından istifadə edib...

Məhəmmədəmin Rəsulzadə peyğəmbərliyə seçilmə günü

04 Jun 2015

Məhəmmədəmin Rəsulzadə özünün bir-çox əsərlərindədini və mənəvi dəyərləri təkid edir və xalqımızı dini dəyərlərə sadiq olmağa səsləyir. Belə dəyərli məqalələrdən biri də onun 1906-c ı ildə bu gün, rəcəb ayının 27-si, Məb`əs” bayramı, yəni İslam peyğəmbəri həzrət Məhəmmədin (s) peyğəmbərliyə seçilmə günü ilə əlaqədar “İrşad qəzetində yazdığı təbrik məqaləsidir...