İbn Sinanın tibb kitabını ispanlar niyə yandırdılar?

08 Apr 2016

Cosial şəbəkədə müasir tibbin atası sayılan İbn Sina barəsində olmazın sözlərini yazırlar. Maraqlıdır ki, ümumilikdə 450 əsər yazan və günümzə onlardan sadəcə 270-i gəlib çatan İbs Sina tibb elminə dair 40, fəlsəfəyə dair isə 150 əsər yazıb...

Şərqin tanınmış alimlərinin əsas elmi işləri

08 Apr 2016

X əsrdə Misirdə Qahirə, İranda Rey və İsfahan rəsədxanaları, Orta Asiyada Məmun Akademiyası, Bağdadda Beytül HükaməŞərqdə böyük elm mərkəzləri kimi fəaliyyət göstərirdi...

Meysəm Təmmarın nəslindən olan Əli (ə) aşiqi, dinsiz iddiaçını necə ifşa etdi

22 Mar 2016

Əli ibn Meysəm, Meysəm Təmmarın nəslindən olub, İmam Əliyə (ə) aşiq bir insan idi. Elm və biliyi dillər əzbəri idi. Bir gün həmin dövrün vəziri Həsən ibn Səhlin məclisinə daxil olur. Adətən buraya alimlər mübahisə və bəhs etmək üçün yığışardılar...

Molkolm X-in bu günə qədər məlum olmayan fotosu ortaya çıxdı

09 Feb 2016

Malkolm X həcc ziyarətini yerinə yetirmək üçün getdiyi Səudiyyə Ərəbistanında məşhur Həsənlə tanış olaraq, onu dini məlumatların öyrənilməsi mövzusunda camaatına kömək etməsi üçün birlikdə Harlemə aparmışdı...

Nə üçün Cəfər “yalançı” kimi tanınır?

22 Jan 2016

İmam Mehdi (ə.f) tərəfindən yazılan bir məktubda o həzrət Cəfərə toxunmuş və belə buyurmuşdur: وقد ادّعى هذا المبطل المفترى على اللَّه الکذب بما ادعاه، فلا أدرى بأيّة حالة هيى له رجاء أن‏يتم دعواه، أبفقه فى دين اللَّه؟ فواللَّه ما يعرف حلالا من حرام ولا يفرق بين خطاء وصواب “Sözsüz ki, bu şəxs yalançı və Allaha töhmət vurandır...

Kor ata və dilavər qızı

25 Nov 2015

Əfifin oğlu Əbdullah İmam Əlinin (ə) xalis şiələrindən idi. İmam Əli (ə) birlikdə döyüşlərdə iştirak etmişdi və o Həzrətin (ə) ordusunun önündə gedənlərdəndi. Cəməl savaşında onun bir gözünə ox dəydi və o, gözünü itirdi. Siffeyn döyüşündə bir gözü ilə iştirak etdi...

İmam Əlinin (ə) ordusunda vuruşan səhabə

04 Nov 2015

İbni Məsud nəql edir: "Allahın Rəsulu (s) Cunadə ibn Haris üçün bu məzmunda məktub yazmışdı: "Bu yazı peyğəmbər Muhəmməd (s) tərəfindən Cunadə, onun qəbiləsi və onun əlinin altında olanlar üçün məktubdur...

Tövbəsi dillər əzbəri olan Hürr Riyahi

01 Nov 2015

Hürrün tövbəsi Kərbəla meydanında hər bir Əhli-beyt (ə) davamçısının ürəyini cuşa gətirmiş və Yezid (lən) ordusuna böyük zərbə vurmuşdu. Hürr tövbə edərək İmam Hüseynin (ə), atası və babasının imamətini qəbul etdi və bu yolla Yezidlə (lən) əlaqəsini birdəfəlik kəsdi...

Aşura günü cinayət törədənlərin aqibəti

30 Oct 2015

İbn Ziyad Aşura hadisəsindən əvvəl Kufənin valisi idi. İmam (ə) və tərəfdaşları onun əmri ilə şəhid edildilər. O, Ömər Sədin odusunu Kərbəlaya yola salır və İmamdan (ə) beyət tələb edir. İmam (ə) da bu beyətə razı olmadığı üçün onu və tərəfdaşlarını qətlə yetirir...

Yezid necə bir şəxs idi və necə öldü?

30 Oct 2015

Yezid ibn Müaviyə Əməvilər soyunun Süfyanilər qoluna mənsubdur. Hicri 25-ci ildə (miladi 645-ci il) doğulmuşdur. Anası Bəni-Kəlb qəbiləsindən Bəcdəlin qızı Meysun idi. Bəni-Kəlb qəbiləsi bədəvi qəbilələrdən sayılırdı...