İmam Cəfər Sadiq (ə) niyə xilafəti ələ keçirmədi?

08 Aug 2017

İmam Cəfər Sadiqin (ə) həyat və fəaliyyətində maraq doğuran cəhətlərdən biri Əməvilərlə Abbasilər arasında baş verən hakimiyyət savaşında o həzrətin göstərdiyi mövqedir...

Cahil müsəlmanın Peyğəmbərə (s) qarşı casusluğu

13 Jul 2017

Hatəb ibni Əbi Tələbə Məkkədə müsəlman olmuşdu və o, Mədinəyə gəlir. Ailəsi Məkkədə qalmışdı. Qureyşin kafirləri qorxurdular ki, Həzrət Peyğəmbər (s) onlara hücum edər. Ona görə də Hətabın ailəsinin yanına gedir və ondan istəyirlər ki, Hatəbə məktub yazsınlar və vəziyyəti öyrənsinlər...

Zalım xəlifənin qəribə yuxusunun yozumu

09 Apr 2017

Mütəvəkkil (lən) tarixdə ən qəddar və qan tökən xəlifə kimi tanınmış bir insan olmuşdur. O, İmam Əli (ə) və Ali-Əli (ə) ilə sərt düşmənçilik edirdi...

Abdullah ibn Səba: mif yoxsa real şəxsiyyət?

08 Mar 2017

Şiəliyə qarşı irəli sürülən qərəzli iddialara görə, guya şiə məzhəbini Abdullah ibn Səba adlı şəxs yaratmışdır. Abdullah ibn Səbanın şəxsiyyəti barədə məlumatlar çox ziddiyyətlidir. Əksər məlum mənbələr onun Yəmən əsilli yəhudi olduğunu xəbər verir. Anası həbəşistanlı zənci olduğu üçün, ona ibnüs-sövda (qara dərilinin oğlu) deyirdilər...

Hakimiyyət tamahı Müaviyyəni (lən) necə zəlil etdi

24 Feb 2017

Müğeyrə ibni Şəbə vəzifəyə həvəsli bir insan idi və bir müddət Kufənin valisi olmuşdu. Müaviyyə (lən) onu bu vəzifədən kənarlaşdırmışdı, ancaq Müğeyrə Kufə hökumətinə böyük tamah bəslədiyi üçün bu vəziyyətdən narahat olmuşdu...

Həzrət Yəqubun (ə) Yusifdən (ə) uzaq qalmasının səbəbi

17 Feb 2017

Əbu Həmzə Somali nəql edir: “Mən Əli ibn Hüseynlə (ə) birlikdə cümə günü sübh namazını qıldım. Həzrət (ə) namazı qılandan sonra ayağa qalxdı ki, evə getsin. Mən də Həzrətlə (ə) birlikdə onun evinə getdim...

Bir yəhudinin Peyğəmbər (s.ə)-ə verdiyi suallar və aldığı cavablar

30 Jan 2017

Əli (ə) buyurur ki, bir yəhudi peyğəmbərin yanına gələrək dedi: Ya Məhəmməd, güman edirəm ki, sən Allahın rəsulusan. Musa ibni İmrana vəhy gəldiyi kimi sənə də vəhy gəlir...

Nadir şahın İmam Əlinin (ə) hərəminə bağışladığı qızıl tac

14 Dec 2016

Rəbiül-əvvəl ayının 17-də İslam Peyğəmbərinin (s) mövlud günündə hərəmə qaytarılan qızıl tacın  günbəzin üzərinə yerləşdirilməsi mərasimi keçiriləcək.Qeyd edək ki, Nadir şah təqribən 280 il öncə Hindistanı fəth etdikdən sonra öz nəzrini yerinə yetirmək üçün İraqa səfər edir və müqəddəs hərəmləri ziyarət edir...

Qeyri-ərəb mənşəli Kərbəla şəhidləri

30 Nov 2016

Aşura günündə Kərbəlada Imam Hüseyni (ə) müdafiə edərək şəhid olmuş səhabələrin sırasında ərəblərlə yanaşı, başqa millətlərə mənsub olan şəxslər də var idi. Demək olar ki, bütün böyük ərəb qəbilələrinin təmsil olunduğu bu azsaylı dəstənin tərkibində türk, həbəş və fars mənşəli şəxsiyyətlərin də olması tarix kitablarında qeyd edilib...

Roma səfiri və Yezid (lən)

25 Nov 2016

Roma səfirinin yanındakı şəxs nəql edir: “O zaman ki, Şama daxil olduq, bütün çıraqlar yanırdı. Evlərin üzəri həddən artıq çox bəzənmişdi. Ərəblərin xəlifəsi taxtında əyləşmişdi və qarşısında da zərli sinidə bir şey var idi. Hər kəsin əlində badə var idi və xəlifənin badəsi ilə toqquşdurub içirdilər...