Bir müsəlman, kafirlərin arasında qarşıdurma yaradaraq, beləcə qələbə çaldı

26 Jun 2018

Nəim ibni Məsud İslamı təzə qəbul etmiş müsəlmanlardan idi. O, Peyğəmbərin (s) xidmətinə gəlir və deyir: “Mən İslam dinini təzə qəbul etmişəm, ancaq qəbiləm bundan agah deyildir. Onların hamısı ilə dostam. Əgər icazə versəniz, münaqişəyə son vermək istəyirəm”...

İbn Abbas Müaviyyəni (lən) dəlillərlə belə məğlub etdi

07 May 2018

Müaviyyə (lən) həccə gedəndən sonra Mədinəyə qayıdır və onun kiçik küçələrində gəzməyə başlayır. Küçədən keçən zaman bir dəstə Qureyş əhlini görür ki, bir yerdə toplaşıb əyləşiblər...

Məmun niyə öz qızının İmam Cavadla (ə) evliliyində israr etdi?

30 Mar 2018

İmam Cavadın (ə) 9 yaşı olmasına baxmayaraq, Məmun onun malik olduğu elmdən və mərifətdən agah idi. Onu öz kontrolu altında saxlamaq üçün qızı Ümmil-Fəzllə evlənməsini istəyir...

Həzrət Zəhranın (ə) mübarək məzarının yeri ilə bağlı 3 nəzər

30 Jan 2018

Həzrət Zəhra (s.ə) vəfat edən zaman İmam Əliyə (ə) buyurur ki, onu gecə dəfn etsin və qəbrinin yerini gizli saxlasın. Xanımın (s.ə) qəbrinin yerini ancaq yaxınları bilirdilər. Həzrət Zəhra (s.ə) qəbrinin yerinin gizli saxlanmasını istədiyi üçün, heç bir övladı onun yerini bəyan etməmişdir...

Suyun ortasında olan qəbir - Əbəlfəzl (ə) hərəmi

11 Jan 2018

74 yaşlı Şeyx Abbas, Həzrət Əbülfəzl-Abbas (ə) hərəminin 36 il xadimi olmuşdur. O, Həzrətin (ə) suyun ortasında yerləşən qəbri barəsində deyir: “Əvvəllər qəbrin kənarında iki bulaq var idi ki, 400 il əvvəldən burada qaynayırdı...

Peyğəmbərə (s) çatan salam

03 Dec 2017

Məaz ibni Cəməl Yəməndə Peyğəmbər (s) tərəfindən hakim təyin edilmişdi. Həzrət (s) ona Səfinə adlı nökəri ilə məktub göndərir. Səfinə Yəmənə yollanır və yolun ortasında əyləşən bir şirə rast gəlir...

Quran qarisi, Əmirəlmömininin (ə) səhabəsi, Kərbəla şəhidi – Nafə ibn Hilal

03 Nov 2017

Nafə ibni Hilal Quran qarisi olub, Əmirəl-möminin (ə) səhabələrindən idi ki, üç döyüşdə Həzrətlə (ə) bir yerdə vuruşmuşdu. Bu şücaətli və igid insan Müslim ibni Əqil şəhid olmazdan əvvəl İmam Hüseynə (ə) qoşulmaq üçün Kufəyə hərəkət edir...

Müaviyyəyə (lən) rədd cavabı verən sadiq qadın

01 Nov 2017

Bir gün Müaviyyə (lən) Dəməşqdə olan sarayında əyləşmişdi. Bu saray əvvəllər Roma padşahına aid olduğu üçün, çox təmtəraqlı və möhtəşəm bir saray idi. Həm də bu saraydan şəhərin dörd tərəfini də görmək olurdu...

İmam Hüseyn (ə) Həzrət Rüqəyyəyə (s.ə) nə dedi?

27 Oct 2017

Həzrət Rüqəyyə (s.ə) İmam Hüseynin (ə) kiçik qızı idi və o, Şəban ayında dünyaya göz açmışdır. O, şəhid olan zaman 3 yaşı var idi...

Yezid (lən) necə cəhənnəmə vasil oldu?

11 Oct 2017

İmam Hüseynin (ə) qətl edilməsinin əsil səbəbkarı lənətlik Yezid idi. Yezidin törətdiyi cinayətlərin həddi-hüdudu yoxdur. Onun bəd aqibəti haqqında çox nəzərlər vardır...