Siffeyn döyüşündə Fəratın yolunu bağlamış düşməni kim əzdi?

11 Jan 2019

Şücaət və igidlik – Məsum İmamlarımızın (ə) bariz sifətlərindən olmuşdur. Allah Təala, Onun yolunda cihad edənləri bu cür mədh etmişdir: “Ey iman gətirənlər, sizdən kim öz dinindən dönsə (Allaha bir ziyan vurmaz), Allah tezliklə Özünün sevdiyi və Onu sevən bir dəstəni gətirər...

Üç İmamla (ə) düşmənçilik edəm məlun

11 Oct 2018

Şimr (lən) – o məlun insanlardan idi ki, İmam Hüseynin (ə) şəhadətinə şərait yaratmışdı. Künyəsi Əbu Sabiğədir. Həvazin qəbiləsinin başçılarından olmuş və Zibab ibni Kəlabın nəslindən idi. Ona görə də onu Kəlabi adlandırırdılar...

Uşaqlıq dövrünün Aşura xatirələri və ştatlı anti-Aşura təbliğatçıları

10 Oct 2018

Aşura günü idi. Mən günorta namazını camaatla qılıb, Aşura ziyarətnaməsini cəmlə oxuyub, məsciddən çıxdım. Mirzağa Əliyev küçəsi ilə qalxaraq, uşaqlıq illərim keçən köhnə məhəlləmizə tərəf istiqamətləndim...

Kərbəla vaqiəsində yer alan 3 dəstə insan

24 Sep 2018

İmam Hüseyn (ə) müsibəti ilə bağlı insanları 3 dəstəyə bölmək olar...

İmam Zaman ağanın (ə.f) duası ilə dünyaya gəlmiş alim

19 Jul 2018

Şeyx Səduqun atası Əli ibni Babuye adlı möhtərəm bir insan idi. Onun uzun illər övladı olmurdu. 50 yaşına çatmasına baxmayaraq, heç bir zaman İlahi rəhmətdən ümidini kəsməmişdir. Allaha daima övlad sahibi olmaq üçün dua edərdi...

İmam Əlidən (ə) ən ağır cəzanı istəyən günahkarın aqibəti

18 Jul 2018

İmam Sadiq (ə) nəql edir ki, Əmirəl-möminin (ə) bir gün səhabələri ilə əyləşmişdi. Bir kişi gəlir və deyir: “Ey Əmirəl-möminin! Mən zina etmişəm, məni pak et (cəzalandır)!”...

Məşhur Rey müsafiri – Seyyid Əbduləzim Həsəni (ə)

05 Jul 2018

Seyyid Əbduləzim Həsəni (ə), İmam Müctəbanın (ə) dördüncü nəslindən olub, Əbul Qasim ləqəbi ilə məşhur olmuşdur.

Bir müsəlman, kafirlərin arasında qarşıdurma yaradaraq, beləcə qələbə çaldı

26 Jun 2018

Nəim ibni Məsud İslamı təzə qəbul etmiş müsəlmanlardan idi. O, Peyğəmbərin (s) xidmətinə gəlir və deyir: “Mən İslam dinini təzə qəbul etmişəm, ancaq qəbiləm bundan agah deyildir. Onların hamısı ilə dostam. Əgər icazə versəniz, münaqişəyə son vermək istəyirəm”...

İbn Abbas Müaviyyəni (lən) dəlillərlə belə məğlub etdi

07 May 2018

Müaviyyə (lən) həccə gedəndən sonra Mədinəyə qayıdır və onun kiçik küçələrində gəzməyə başlayır. Küçədən keçən zaman bir dəstə Qureyş əhlini görür ki, bir yerdə toplaşıb əyləşiblər...

Məmun niyə öz qızının İmam Cavadla (ə) evliliyində israr etdi?

30 Mar 2018

İmam Cavadın (ə) 9 yaşı olmasına baxmayaraq, Məmun onun malik olduğu elmdən və mərifətdən agah idi. Onu öz kontrolu altında saxlamaq üçün qızı Ümmil-Fəzllə evlənməsini istəyir...