Yəhudi alimin şübhələri və İmam Əlinin (ə) mübarək izahları

16 Jan 2019

Şam əhlindən olan yəhudi Mədinəyə daxil olur. O, Tövratı, İncili, Zəburu və peyğəmbərlərin (ə) səhifələrini oxumuş alim idi. Peyğəmbərin (s) səhabələrinə ki, aralarında Əmirəl-möminin (ə) də vardı, rast gəlir...

İlk şəhid olan müsəlman qadın

16 Jan 2019

Süməyyə - Əbu Cəhlin kənizi olmuşdur. Onun həyat yoldaşı Yasir idi. Oğlu isə Əmmar Yasir idi. Yasir şəhid edilmişdi...

Döyüşlər zamanı möminlərə necə İlahi yardımlar edilirdi?

16 Jan 2019

Allahın müsəlmanlara döyüş zamanı qeybi yardımlarından biri yağış vasitəsilə olmuşdur. Belə ki, Bədr döyüşü zamanı Qureyş ordusu müsəlmanlardan əvvəl Bədr quyularına çatırlar. Oranı zəbt edir və yolları bağlayırlar...

Siffeyn döyüşündə Fəratın yolunu bağlamış düşməni kim əzdi?

11 Jan 2019

Şücaət və igidlik – Məsum İmamlarımızın (ə) bariz sifətlərindən olmuşdur. Allah Təala, Onun yolunda cihad edənləri bu cür mədh etmişdir: “Ey iman gətirənlər, sizdən kim öz dinindən dönsə (Allaha bir ziyan vurmaz), Allah tezliklə Özünün sevdiyi və Onu sevən bir dəstəni gətirər...

Üç İmamla (ə) düşmənçilik edəm məlun

11 Oct 2018

Şimr (lən) – o məlun insanlardan idi ki, İmam Hüseynin (ə) şəhadətinə şərait yaratmışdı. Künyəsi Əbu Sabiğədir. Həvazin qəbiləsinin başçılarından olmuş və Zibab ibni Kəlabın nəslindən idi. Ona görə də onu Kəlabi adlandırırdılar...

Uşaqlıq dövrünün Aşura xatirələri və ştatlı anti-Aşura təbliğatçıları

10 Oct 2018

Aşura günü idi. Mən günorta namazını camaatla qılıb, Aşura ziyarətnaməsini cəmlə oxuyub, məsciddən çıxdım. Mirzağa Əliyev küçəsi ilə qalxaraq, uşaqlıq illərim keçən köhnə məhəlləmizə tərəf istiqamətləndim...

Kərbəla vaqiəsində yer alan 3 dəstə insan

24 Sep 2018

İmam Hüseyn (ə) müsibəti ilə bağlı insanları 3 dəstəyə bölmək olar...

İmam Zaman ağanın (ə.f) duası ilə dünyaya gəlmiş alim

19 Jul 2018

Şeyx Səduqun atası Əli ibni Babuye adlı möhtərəm bir insan idi. Onun uzun illər övladı olmurdu. 50 yaşına çatmasına baxmayaraq, heç bir zaman İlahi rəhmətdən ümidini kəsməmişdir. Allaha daima övlad sahibi olmaq üçün dua edərdi...

İmam Əlidən (ə) ən ağır cəzanı istəyən günahkarın aqibəti

18 Jul 2018

İmam Sadiq (ə) nəql edir ki, Əmirəl-möminin (ə) bir gün səhabələri ilə əyləşmişdi. Bir kişi gəlir və deyir: “Ey Əmirəl-möminin! Mən zina etmişəm, məni pak et (cəzalandır)!”...

Məşhur Rey müsafiri – Seyyid Əbduləzim Həsəni (ə)

05 Jul 2018

Seyyid Əbduləzim Həsəni (ə), İmam Müctəbanın (ə) dördüncü nəslindən olub, Əbul Qasim ləqəbi ilə məşhur olmuşdur.