Həzrət İmam Hüseyn (ə) nə kimi əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə malik olmuşdur?

15 Dec 2009

Bildiyiniz kimi İslam dininə görə imamət mərtəbəsi olduqca məsuliyyətli və əhəmiyyətli bir vəzifədir. Belə ki, Uca Yaradanın Peyğəmbərimizin (s) vasitəsilə bəşəriyyətə ərməğan etdiyi həqiqi dinin saflığı və təhriflərdən, xurafatlardan qorunub, saxlanması məhz İmamın öhdəsinə düşür.

Bayramla əlaqədar tövsiyə olunan əməllər

08 Dec 2009

Zilhiccə  ayının  10-cu gecəsi – yə’ni bu il dekabr ayının 20-dən 21-nə keçən kecə, təbərrük və müqəddəs kecələrdəndir. Bu bayram kecəsi il ərzində olan həmin o kecələrdəndir ki, onda  əhya saxlamaq – oyaq qalıb ibadət etmək xüsusilə bəyənilmişdir.

Qurban bayramı ən qədİm bayramlardandır

01 Dec 2009

Üç səmavi dinin-Yəhudilik, Xristianlıq və İslamın hər üçündə müxtəlif formada qurbanlıq mövcuddur. Lakin İslamda bu ayin xüsusı mahiyyət və əhəmiyyət kəsb edir. Onun əsasında Allaha sonsuz sevgi, Onun qüdrətinə dərin inam və iman işığı durur. İnsanları halallığa, paklığa səsləyən Qurban bayramının çox maraqlı tarixi və şərtləri var.

İsmail qurbanlığının fəlsəfəsi

01 Dec 2009

images/articles/2009_12/80/u2_eidmubarak.jpgQurban bayramı ərəfəsindəyik. Bu günlərdə Allah evinin ziyarətinə getmiş hacılar ümrə əməllərini yekunlaşdırıb yenidən ehramlanırlar. Təqva və paklıq rəmzi olan libası geyinərək, Ərəfət çölünə üz  tutur hacılar.

Həzrət Əlinin (ə) davranışlarından nümunələr

01 Dec 2009

images/articles/2009_12/79/u2_ImamAli2_640X480.jpga) Həzrət Əlinin (ə) azlıqda qalan məzhəblərə münasibəti

b) Doğru yola dəvət

c) Həzrət Əlinin (ə) uşaqlarla rəftarı və şəhid övladlarına nəvazişi

d) Həzrət Əlinin (ə) cavanlarla rəftarı

e) Həzrət Əli (ə) bir ər kimi

<p align="justify">Qədir xum ilahi peygəmbərlərin ümum-dünya missiyasının davamı </p>

01 Dec 2009

images/articles/2009_12/77/u2_image001.jpgHeç bir şəkk-şübhə yoxdur ki, Qədir xum zaman keçidikcə təkcə təbii bir hadisə yox, əksinə ilahi hidayətin varlıq aləmində olan nurunun parıltısıdır.

Qədir xum tarix səhnəsində baş vermiş sadə bir hadisə deyilksinə, o İslam peyğəmbərinin tarix boyu gələcək millətlər üçün gətirdiyi ümum-dünya missiyasının davamıdir.

<P align=justify>Islamda elm və təhsil</P>

11 Nov 2009

Qədim dövrlərdə bu gün adi görünən elmi və texniki biliklərdən əsr-əlamət yox idi və ona görə insanların həyatının bütün sahələrində xürafat höküm sürürdü, kahinlər və cadugərlər hamıdan böyük təmirə və nüfuza malik idilər.

 

<p align="justify">Mələklərin e’tirazının səbəbləri</p>

03 Nov 2009

İndi görək mələklər niyə görə bu sözü dedilər. Yə’ni nə əsasla insanın keçmişinə bu pis işləri, fəsadı və qan tökmələri nisbət verdilər.

Əli (ə)-ın təvəllüdü

03 Nov 2009

Bu çür deyilmi?

Allah taala öz Kə’bə evini Əmirəl-möminin Əli (ələyhis-salam)-ın doğulduğu yer qərar verdi.

[1] Əsəd qızı həzrət Fatimə, Məsçidul-həramda olan vaxt və ona doğum ağrısı baş verəndə Allahdan istədi:

-“Pərvərdigara! Bu doğumu mənə asan et!”