Bu baxış o baxışdan deyil!...

09 Mar 2010

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurub: «Məndən sonra gələcək imamlar on iki nəfərdir ki, onların doqquzu Hüseynin sülbündəndir. Bu ümmətin Mehdisi də bizdəndir. Kim məndən sonra onlardan yapışsa, həqiqət də Allahın ipindən yapışmışdır.

Həzrət Məhəmməd (s) bəşərə nə gətirib?

09 Mar 2010

Allah bütün peyğəmbərləri insanların həm dünya, həm də axirət səadətinə dəvət etmək üçün göndərib. Onların hər biri bəşəriyyətin məruz qaldığı əxlaqi tənəzzüldən xilas etmək məqsədilə heç kimdən mənfəət gözləmədən həyatlarını ortaya qoyublar.

Aşura tarixi titrədən hadisə

08 Mar 2010

Deyirlər vaxt hər şeyi əhatə edir. Zamanı saxlamaq, vaxtı durdurmaq qeyri-mümkündür. Zaman öz axarı ilə hərəkət edir və baş verən hadisələrin üzərinə tarixin qara pərdələrini çəkir. İllər, əsrlər keçdikcə baş verən hadisələr bir tarixə çevrilir.

Həzrət İbrahim (ə) və Həzrət İsmayil (ə)

05 Mar 2010

Əziz müsəlmanlar Sizi bu il 31 dekabra təsadüf edən müsəlmanların müqəddəs Qurban bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Qurban bayramı Həzrət İbrahim (ə) peyğəmbər və oğlu İsmaildan (ə) qalıb bu günə qədər yaşamışdı. Buna görə Qəzetimizin bu sayında o peyğəmbərlərin həyatını  qısa olaraq  təqdim etməyi lazım bilirik.

Göndərilmiş Peyğəmbər

03 Mar 2010

Sonuncu peyğəmbər Həzrət Məhəmməd (s)-dan sonra daha peyğəmbər gəlməyib və heç vaxt gəlməyəcək. Bu səbəbdən ona Xatəmül-ənbiya, yəni peyğəm-bərlərin sonuncusu deyirlər.

Zəm-zəm suyunun sirləri

02 Mar 2010

Tarix boyu bir çoxları Zəm-zəm suyunu adi quyu suyu olaraq qəbul etsə də, aparılan araşdırmalar onun qəribə özəlliklərini üzə çıxardı.

Tarixin ibrətamiz nümunəsi Titanik gəmisinin fəlakəti

24 Feb 2010

Dünya tarixi öz gücünə və texnologiyasına güvənib Allahıın qüd-rətini unutmuş insanların başına gələn ibrətamiz hadisələrlə zəngindir. Bu hadisələrin hər biri nə gücün, nə zənginliyin, nə elmin, nə tex-nologiyanın, qısası, heç bir şeyin Allahın gücündən üstün olmadığının istbat edilməsi və Onun qüvvəsinin və böyüklüyünün hər şeyin fövqündə olmasının insanlara bir laha xatırladılması baxımından olduqca mühümdür.

Yunis peyğəmbər (ə)-ı udan balıq tapılmışdır

24 Feb 2010

Peyğəmbərin  həyatı  tarixindən  məlumdur  ki,  Yunis  (İohan)  Nineva  şəhərinin  tayfasına  göndərilmiş  Peyğəmbərdir. O, səmərəsiz  olaraq otuz  il ərzində  öz  xalqına  dualar  oxumaqla,  onların  həqiqi  dinə çağırış  yollarını  axtarmaqla  məşğul olmuşdu.

Həzrəti Zeynəbin (s.ə) Kərbəla dərsləri

20 Jan 2010

Kərbəla deyəndə İmam Hüseyn (ə) aşiqi olan hər bir insanın qəlbi çox ağrıyır, çox yanır. Əslində bizi ağladan, qəlbimizi sızladan Kərbəla deyil, çünki Kərbəla adi bir şəhərdir. Bizi ağladan Kərbəla vaqiəsidir

Kərbəla ələmdarı

16 Dec 2009

"Qəməri Bəni-Haşim" ləqəbi ilə tanınmış Həzrət Əbülfəzl ibn Əli (ə) hicrətin 26-cı ili, şəban ayının 4-də dünyaya gəlmişdir. İslam aləmində Həzrət Əbülfəzl (ə) Qəməri-Bəni-Haşim (yəni Haşim Nəslinin Ayı) ləqəbi ilə məruflaşmışdır.