Həzrət İbrahim (ə) və Həzrət İsmayil (ə)

05 Mar 2010

Əziz müsəlmanlar Sizi bu il 31 dekabra təsadüf edən müsəlmanların müqəddəs Qurban bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Qurban bayramı Həzrət İbrahim (ə) peyğəmbər və oğlu İsmaildan (ə) qalıb bu günə qədər yaşamışdı. Buna görə Qəzetimizin bu sayında o peyğəmbərlərin həyatını  qısa olaraq  təqdim etməyi lazım bilirik.

Göndərilmiş Peyğəmbər

03 Mar 2010

Sonuncu peyğəmbər Həzrət Məhəmməd (s)-dan sonra daha peyğəmbər gəlməyib və heç vaxt gəlməyəcək. Bu səbəbdən ona Xatəmül-ənbiya, yəni peyğəm-bərlərin sonuncusu deyirlər.

Zəm-zəm suyunun sirləri

02 Mar 2010

Tarix boyu bir çoxları Zəm-zəm suyunu adi quyu suyu olaraq qəbul etsə də, aparılan araşdırmalar onun qəribə özəlliklərini üzə çıxardı.

Tarixin ibrətamiz nümunəsi Titanik gəmisinin fəlakəti

24 Feb 2010

Dünya tarixi öz gücünə və texnologiyasına güvənib Allahıın qüd-rətini unutmuş insanların başına gələn ibrətamiz hadisələrlə zəngindir. Bu hadisələrin hər biri nə gücün, nə zənginliyin, nə elmin, nə tex-nologiyanın, qısası, heç bir şeyin Allahın gücündən üstün olmadığının istbat edilməsi və Onun qüvvəsinin və böyüklüyünün hər şeyin fövqündə olmasının insanlara bir laha xatırladılması baxımından olduqca mühümdür.

Yunis peyğəmbər (ə)-ı udan balıq tapılmışdır

24 Feb 2010

Peyğəmbərin  həyatı  tarixindən  məlumdur  ki,  Yunis  (İohan)  Nineva  şəhərinin  tayfasına  göndərilmiş  Peyğəmbərdir. O, səmərəsiz  olaraq otuz  il ərzində  öz  xalqına  dualar  oxumaqla,  onların  həqiqi  dinə çağırış  yollarını  axtarmaqla  məşğul olmuşdu.

Həzrəti Zeynəbin (s.ə) Kərbəla dərsləri

20 Jan 2010

Kərbəla deyəndə İmam Hüseyn (ə) aşiqi olan hər bir insanın qəlbi çox ağrıyır, çox yanır. Əslində bizi ağladan, qəlbimizi sızladan Kərbəla deyil, çünki Kərbəla adi bir şəhərdir. Bizi ağladan Kərbəla vaqiəsidir

Kərbəla ələmdarı

16 Dec 2009

"Qəməri Bəni-Haşim" ləqəbi ilə tanınmış Həzrət Əbülfəzl ibn Əli (ə) hicrətin 26-cı ili, şəban ayının 4-də dünyaya gəlmişdir. İslam aləmində Həzrət Əbülfəzl (ə) Qəməri-Bəni-Haşim (yəni Haşim Nəslinin Ayı) ləqəbi ilə məruflaşmışdır.

Həzrət İmam Hüseyn (ə) nə kimi əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə malik olmuşdur?

15 Dec 2009

Bildiyiniz kimi İslam dininə görə imamət mərtəbəsi olduqca məsuliyyətli və əhəmiyyətli bir vəzifədir. Belə ki, Uca Yaradanın Peyğəmbərimizin (s) vasitəsilə bəşəriyyətə ərməğan etdiyi həqiqi dinin saflığı və təhriflərdən, xurafatlardan qorunub, saxlanması məhz İmamın öhdəsinə düşür.

Bayramla əlaqədar tövsiyə olunan əməllər

08 Dec 2009

Zilhiccə  ayının  10-cu gecəsi – yə’ni bu il dekabr ayının 20-dən 21-nə keçən kecə, təbərrük və müqəddəs kecələrdəndir. Bu bayram kecəsi il ərzində olan həmin o kecələrdəndir ki, onda  əhya saxlamaq – oyaq qalıb ibadət etmək xüsusilə bəyənilmişdir.

Qurban bayramı ən qədİm bayramlardandır

01 Dec 2009

Üç səmavi dinin-Yəhudilik, Xristianlıq və İslamın hər üçündə müxtəlif formada qurbanlıq mövcuddur. Lakin İslamda bu ayin xüsusı mahiyyət və əhəmiyyət kəsb edir. Onun əsasında Allaha sonsuz sevgi, Onun qüdrətinə dərin inam və iman işığı durur. İnsanları halallığa, paklığa səsləyən Qurban bayramının çox maraqlı tarixi və şərtləri var.