İmam Səccadın (ə) Kərbəladan şəhadətə qədər həyatı

16 Dec 2011

İmam Səccadın (ə) həyatında bəhs və tədqiq ediləsi nöqtələr çoxdur. İmamın Kərbəladan şəhadətə qədər getdiyi yollara bir nəzər salaq...

Tarixdə bu gün

26 Nov 2011

Arxeoloq Hovart Karter Misir fironu Tutanxamonun sarkofaqını açmışdır, (1922-ci il)

Tarixdə bu gün

21 Nov 2011

Tomas Edison rəsmən fonoqraf icad etdiyini açıqlayıb, (1877-ci il) Bu gün — 21 noyabr: Tomas Edison rəsmən fonoqraf icad etdiyini açıqlayıb, (1877-ciil)

Mübahilə günü nələr baş verdi?

18 Nov 2011

Qədir-Xum gününü arxada qoyduq. Dinin kamilləşməsinin, nemətlərin tamam olmasının simvolu olan bu tarix barədə kifayət qədər danışdıq. İndi isə zilhiccə ayında olan digər  əlamətdar tarixə nəzər salaq. Bu günün adı “Mübahilə günü”dür

Ibrətdolu hekayələr

14 Nov 2011

Bir nəfər Mədinəyə gəlir və camaata deyir: “Mən sizin həyatınızdan xəbər verə bilərəm”. Onunla əlaqədə  olan insanlar öz həyatlarına aid xəbərləri soruşurlar və  o, da deyir. Ancaq düz deyir. Bu məsələni İmam Kazıma (ə) bildirdilər: “İmansız və müsəlman olmayan bir şəxs Mədinəyə gəlib, insanlara həyatlarından xəbər verir”.

Məşhəd ziyarəti

14 Nov 2011

"Məşhəd" sözü "şühud", "hüzur" və "şəhadətgah" (şəhid olunan yer) mənasındadır, və bu "məşahid" məşhəd sözünün cəmidir.  Məşhəd və məşahid sözləri hicri-qəməri təqvimi ilə üçüncü yüzillikdə imamların (ə), övliyaların və tanınmış şəxslərin məzarlarına aid edilirdi

Qadınlar haqqında tarixi məlumatlar

27 Apr 2011

Gənc nəslin dini çatışma-mazlıqları və əxlaqi pozğun-luqlarının kökünü onların əqidə və düşüncə tərzlərində axtarmaq lazımdır. Bu nəslin dini düşüncə səviyyəsinə lazımınca diqqət verilmədiyindən qeyd olunan məsələ son dərəcə vacib və ehtiyac duyulan məsələlər sırasındadır.

Həzrəti Zeynəb (s.ə)

22 Apr 2011

Həzrət Zeynəb (ə) beş ilə qədər Peyğəmbərlə (s) bir zamanda yaşamışdır. Bu müddət onun Peyğəmbər (s) səhabələrindən hesab olunmasına kifayətdir və bu da bu barədə yazılmış kitablarda qeyd olunmuşdur.Bu beş il fürsət idi ki, Həzrət Zeynəb (ə) Peyğəmbərin (s) mübarək vücudundan səbr və dözüm hədisini yazsın.

Aşura qİyamının təhrİflərİ Şəhid Mürtəza Mütəhhərinin yazıları əsasında

21 Jan 2011

Ərəb dilində "təhrif" sözü "hərifə" fe"lindən qaynaqlanır və müəyyən bir şeyi izlədiyi, yaxud izləməyi lazım gələn yoldan döndərmək, kənara çıxarmaq mə"nasını bildirir.

İbrətamiz hekayətlər

21 Jan 2011

Ariflərdən biri öz şagirdi ilə birlikdə qayıqda gedirdi. Şagird nəsə ağıllı bir söz deyib ustadın xoşuna gəlmək istəyir. Bu məqsədlə xeyli fikirləşdikdən sonra qayığın dibini göstərib deyir:- İndi ölümlə aramızda cəmi bir taxta parçası qədər məsafə vardır.