Imanlı cavanlar əshabi-kəhfin əhvalatı

23 Mar 2013

Miladi tarixi ilə yüz altıncı ildə Roma qoşunları İordaniya torpaqlarını yerlə yeksan etdilər. Nəbətilər dövləti süquta uğradı.Roma imperatorunun adı Təracan idi. O bütpərəst və çox təəssübkeş bir insan idi. İmanlı insanları, xüsusən də Həzrət İsa Məsihin ardıcıllarını təqib edirdi

Quranda Azərbaycan haqqında ayə varmı?

27 Dec 2012

"Bunlardan qabaq Nuh peyğəmbərin qövmü və Ər-Rəss camaatı... " (“Qaf”, 12)

Tarixdə bu gün dünyada baş verənlər

25 Dec 2012

25 dekabr - Qriqorian təqvimi ilə ilin 359-cu günü (uzun illərdə 360-cı). İlin sonuna 6 gün qalır

Kəbə Tövhİd əhlİ üçün tİkİlən İlk evdİr

31 Oct 2012

“Şübhəsiz, insanlar(ın ibadəti) üçün (təməli) qoyulmuş ilk ev, həmin Bəkkədəkilər (Məkkə şəhərindəkidir) ki, (o,) xeyir və bərəkət dolu və aləmdəkilər üçün hidayət vasitəsidir” (“Ali İmran” surəsi, ayə 96)

Orta əsrlərdə fəlsəfə

25 Oct 2012

Fəlsəfə ağılın inkişafı və onu həqiqətləri dərk etmək üçün araşdırma aparmağa sövq edən bir elmdir. Düzdür, bəşərin nə şərqlisi qərblidən, nə də qərblisi şərqlidən heç nə ilə üstün deyil. Amma fəlsəfənin inkişaf tarixinə nəzər saldıqda bunların bir-birinə olan təsirini müşahidə edirik

Islam və Novruz

16 Mar 2012

Islam və Novruz

Sadiq səhabələr.Əmmar Yasir

16 Jan 2012

Əmmar məzlumların əziyyət çəkdiyi cəmiyyətdə böyüyür. Həzrət Məhəmmədin (s) peyğəmbərliyə təyin olunduğu dövrdə Əmmar və onun ailəsi İslamı qəbul edən ilk müsəlmanlardan idi. Bu ailə Peyğəmbərlə (s) çiyin-çiyinə müqavimət, səbir və fədakarlıq 

Allahın təkliyinə inanan İsaak Nyuton

16 Jan 2012

Deyilənlərə görə, Nyuton cazibə qüvvəsi nəzəriyyəsini öz bağlarındakı alma ağacının kölgəsində oturub dincələn zaman başına düşən alma ilə əlaqədar olaraq verib. Bu, bəlkə də, kimlərinsə uydurmasıdır.Amma yazılanlara görə, Nyutonun cazibə qüvvəsinə dair elmi işləri Avropada fransız yazıçısı və maarifçi filosofu Volterin (1694 - 1778) sayəsində yayılıb

Kərbəla ziyarəti

16 Jan 2012

Hicrətin altıncı ilində Əli (ə) Siffeyn müharibəsinə gedərkən bir az Kərbəla torpağı götürüb iylədi və dedi: "Xoş olsun bu torpağın halına ki, bəziləri bu torpaqdan sorğu-sualsız behiştə gedəcəklər!" 

Cəmkəran məscidi

13 Jan 2012

Cəmkəran məscidinin tikilməsinə verilən fərmanın tarixi 293-cü hicri qəməri ili (1129-cu il) ramazanın 17-nə təsadüf edir