Qaçaq Nəbi necə öldürüldü?

13 Mar 2014

Azərbaycan xalqının ən çox sevdiyi, vəsf etdiyi Qaçaq Nəbinin həyatı və mübarizəsini əks etdirən ən etibarlı, bitkin, dolğun mənbə, heç şübhəsiz, tarixçi, folklorşünas Bəhlul Behcətin 1930-cu illərdə yazdığı, 80 ildən bəri arxivdə saxlanan “Qaçaq Nəbinin tarixi” (vəsiqə və sənədlər üzrə)” kitabıdır...

Müştəhid (Müctəhid) bağı

06 Mar 2014

Bu bağ 19-cu yüzilin 30-cu illərində Kürün sol sahilində əsli Təbrizdən olan böyük İslam alimi Ağa Mir Fəttah Təbatəbainin tərəfindən salınmışdı...

Tiflis cümə məscidi

06 Mar 2014

Bir  məlumata  görə  bu  məscid  1864-cü ildə tikilibdir, bu məscidin tikintisi Tiflisdə səfərdə olan Hacı Zeynalabdin  Tağıyev də yardım edib. Bəzi köhnə fotoşəkillərdən göründüyü kimi burada digər bir məscidin mövcud olması nəzəri  cəlb  edir.  Məscidin  iki  mehrabı var. Bu məsciddə 150 ilə yaxındır ki, hər iki məzhəbin nümayəndələri dostluq və qardaşlıq şəraitində vəhdəti hifz edərək birgə ibadət edirlər...

Bəhlul Danəndə və Şeyx Cüneyt

09 Mar 2014

Bir gün Bağdadın tanınmış alimlərindən Şeyx Cüneyt Bəhlul Danəndəni görmək fikrinə düşür. Yerini öyrənir və yanına gedir. Öncə salam verir. Bəhlul Danəndə salamını aldıqdan sonra kim olduğunu soruşur. Şeyx Cüneyt cavab verir: “Mən Şeyx Cüneyt Bağdadiyəm”...

Peter Schütt

14 Feb 2014

Peter Schütt (reportyor və şair) 1939-cu ildə Almaniyada dünyaya gəlib. 1967-ci ildə fəlsəfə doktoru dərəcəsi alıb. Almaniyada Kommunist partiyasının banilərindən biridir. Bütün əsərlərini kommunist ideologiyasına həsr edib.  Beləki bəzi alaman mediası onu partiyanın “saray şairi” adlandırıb...

Martin Linqs ingiltərəli arif

14 Feb 2014

Martin Linqs 1909-cu ildə İngiltərənin Mançester şəhərində xristian protestant ailəsində dünyaya gəlmişdir. İyirmi yaşında əksər Qərb gəncləri kimi onun da xristianlığa inamı itib. Amma heç vaxt həqiqət axtarışından əl çəkməyib.

“Gövhərşad” məscidi

14 Feb 2014

Uşaqlıq və yeniyetməlik çağlarımda atamın dindarlığından, onun elm əhli ilə, məscid və dini məclislərlə olan əlaqəsindən təsirlənərək elm əhlinə, məscidə və İlahi məclislərə qarşı böyük bir eşq tapdım...

Cəməl müharibəsində ölən və öldürülənlər

04 Feb 2014

"Səhihul-Buxari", Kitabul-fitən, hədis: 6672: "Həsən deyir: Fitnə gecələri (Cəməl müharibəsi zamanı) silahımla evdən çıxdım. Yolda Əbu Bəkrə məni görüb soruşdu ki, hara gedirsən?... 

Aşura günü İmam Hüseynin (ə) tərəfində olan bütün kişilər şəhid oldu, yoxsa onlardan sağ qalanlar da var idi?

16 Jan 2014

Aşura faciəsi zamanı istər Əhli-beyt üzvləri, istərsə də İmam Hüseynin (ə) silahdaşları arasında olan kişilərin və yeniyetmə oğlanların böyük əksəriyyəti şəhid edildi. Çoxusu qadın və qızlardan ibarət olan əsirlər karvanında azyaşlı oğlan uşaqları da vardı...

Imam Əlinin (ə) bəzi səhabələri və məmurları

21 Dec 2013

İmam Əlinin (ə) səhabələri arasında Əbu Əyyub Ənsari, Əbuzər Qifari, Əbu Rafe, Əbu Heysəm, Əsbəğ ibn Nəbatə, Üveys Qərəni, Cabir ibn Əbdullah Ənsari,Meysəm Təmmar və bir çox digər şəxsiyyətlərin adları daha məşhurdur...