Müaviyyənin Quran ayəsini dəyişmək cəhdi

24 Oct 2019

Həzrət Əlinin (ə) elə öz sağlığında və vəfatından dərhal sonra onun əleyhinə güclü əks-təbliğat aparılırdı. Müaviyə və onun xələfləri Peyğəmbərin (s) sünnəsi ilə özü istədiyi kimi davranır, o həzrətin mübarək kəlamlarından bir hissəsini dəyişdirir...

Səfər ayı üçün əlamətdar İslami günlər

30 Sep 2019

30-Sentyabr – 1 Səfər -   Əhli-beyt əsirlərinin Şama daxil edilməsi və 37-ci hicri-qəməri ilində Siffeyn  döyüşünün başlanması...


Kərbəlanın igid xanımları

05 Sep 2019

İmam Hüseyn (ə) karvanında öz ərləri və övladları ilə Kərbəlaya gələn çox sayda xanım vardı...

İmam Hüseyn (ə) hansı səbəbdən sübh namazında atası ilə birlikdə deyildi?

26 May 2019

Əmirəl-möminin (ə) ilə İmam Hüseynin (ə) evi Kufə məscidinin yanında idi. Ona görə də onların evi ilə məscid arasında böyük bir fasilə yox idi...

Bir gözü və bir ayağı olmayan padşahın rəsmi

25 Apr 2019

Bir padşah var idi ki, bir gözü və bir ayağı yox idi. Bir gün rəssamları yanına çağırır və əmr edir ki, onun şəklini çəksinlər...

Quranın nadir əlyazması tapılıb

27 Mar 2019

Dağıstanlı alimlər şərq əlyazmalarının arxivinin rəqəmləşdirilməsi zamanı Gürcüstan dilinə tərcümə edilən ən qədim İncili və İran şahına məxsus 7 cild Quran aşkar edib...

Xəlifənin nökəri hansı səbəbdən Dəclədə ac qalmadı?

28 Feb 2019

“Qabusnamə” kitabında insana ibrət verəcək əhvalatların sayı çoxdur ki, onların biri ilə tanış olaq. Bu kitab 475-ci qəməri ilində nəşr edilmişdir, müəllifi isə Əmir Ünsürül-Məali Keykavusdur...

Ənuşirvan şahın vəzirinin dahilik məcunu

21 Feb 2019

Nəql edirlər ki, bir gün Ənuşirəvan vəzirlərindən birinə çox qəzəblənir və onu zindana atdırır. Əyninə kobud paltar geyindirir və zəncirə vurur. Hər gün su və quru çörəkdən başqasını ona yemək üçün vermirlər...

Fironu tanrı olaraq tanımaqdan imtina edən xidmətçinin aqibəti

03 Feb 2019

Firon sarayda qızlarını bəzəmək üçün bir qadını vəzifələndirmişdi ki, onların saçı və paltarı ilə məşğul olsun. Bu qadın Hezqil peyğəmbərin (ə) həyat yoldaşı idi. Çox təvqalı və imanlı qadın idi və öz dinini fironçulardan gizlədirdi...

Kölgədə qalmış islam alimləri və islam dünyasının vacib kəşfləri

17 Jan 2019

İslam aləmində elm nominasiyası üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüş cəmi iki alim var: (Əbdüs Səlam - Pakistan və Əziz Sancar - Türkiyə) Amma bu o demək deyil ki, elm özlüyündə həmişə Qərb aləminə məxsus olub. Şərq aləmi və alimlərinin elmə verdiyi töhfələr indi də öz aktuallığını qoruyub saxlayır...