Dəccal sözünün mənası

13 Oct 2015

Axırəz-zamanın əlamətlərindən biri də Dəccalın zühur etməsidir.
D
əccalın zühuru təkcə İslam dinində deyil, yəhudilik və xristianlıqda da müzakirə obyektinə çevrilmiş mövzulardandır. Ona görə də əvvəlcə "dəccal" sözünün mənasını araşdıraq...

"Rəcət" ilə "Tənasüxün" fərqi

13 Oct 2015

"Tənasüx" ruhun bir bədəndən başqasına, bəzən insandan heyvana və əksinə keçməsidir. Əhli-beyt (ə) ardıcıllarının inadığı rəcət isə tənasüxlə tam fərqlidir. Çünki tənasüx nəzəriyyəsi Qiyamətin inkar olunması əsasındadır...

Bidət

24 Sep 2015

Allahın Peyğəmbəri (s):«Məbada bid’ət bir sünnə yaradasan. Çünki əgər bəndə pis bir sünnə və adətin təməlini qoysa, onun günahı və ona əməl edənin günahı onun boynunadır...

Həfəzə, Rəqib, Ətid, Cəbrail, İsrafil, Mikail, Rahil, Ruhaniyin, Nəkir və Münkər -Allahın hər bir işi üçün məsul mələkləri vardır

21 Sep 2015

İmam Baqir (ə) buyurur: “Allaha and olsun ki, səmada mələklərin 70 sifəti vardır ki, əgər bütün yer əhli istəsə, onların ancaq bir sifətini saysın, onu saymağa qadir olmaz...

Allahın kimdir?

20 Sep 2015

Qorxu və dəhşətdən dilim-ağzım qurumuşdu. Elə bildim ki, ruhsuz cənazə onların cavabını verə bilməyəcək və onlar da heç şübhəsiz, gürzlərlə elə vuracaqlar ki, qəbir alovla dolacaq. Vəsfə gəlməz bu dəhşətdə, yandırıcı od daha da artacaq...

Allah təkdir

16 Sep 2015

Varlıq aləmində olan bütün mövcudatlar məhv olub aradan getməkdədir. Butün bu hadisələriözümüz müşahidə edirik. Bunlarla da aydın olur ki, hər bir yaranmış varlıq öz varlığınıbaşqa birisindən alır və onun vasitəsilə saxlayır. Yaranmışların heç biri zatən varlıq qabiliyyətinə malik deyillər...

Cənnətdə evlilik

19 Aug 2015

Mükəmməliyətin və gözəlliyin hər cürünə meylli və ən yüksək dərəcəsini eşq dərəcəsində arzulayan insan üçün, Qurani Kərimdə Cənnət nemətləri baxımından ətraflı məlumatlar verilmiş və onun da kənarında Allahın razılığı vəd edilmişdir...

Rəcət nədir? Nə üçün rəcətə inanmaq Əhli-beyt (ə) yolçusunun əqidəsidir?

30 Jul 2015

Ola bilsin ki, bəzilərimiz rəcət ilə tanış deyilik. Ona görə də bu bəhsi İmam Sadiqdən (ə) gələn bir hədislə başlasaq daha yaxşı olar. Əziz İmamımız (ə) buyurur: “Rəcət (qayıdış) haqdır və hər kəs ki, ona inanmır, biz Əhli-beytdən (ə) deyildir”...

Bir nihilist düşüncəyə cavab

09 Jul 2015

Bəzən acı olsa da, toplum içərisində nihilist düşüncələrin izlərinə rastlamaq olur. Önlardan birini burada təhlil etmək istərdim. Gəlin, görək nə deyirlər, iddiaları nə qədər möhkəmdir. Bu düşüncənin daşıyıcıları deyirlər ki, insanlar  istər dindar olsun, istərsə də qeyri-dindar qorxaq olduqları üçün inanclarına (məsələn, dini inanclar və s.) şübhə edə, şəkk edə bilmirlər...

İnsan Allahı 4 yolla tanıya bilər

17 Jun 2015

İnsan Allahı və bu dünyda olan hər şeyi dörd yolla tanıya bilər. Bu yollardan biri ən məşhur olanıdır ki, bu da ağıldır. İnsan ağlının yardımı ilə bir çox həqiqətləri dərk edə bilər. O şeyi ki, ağıl dərk edir, ona hikmət və fəlsəfə deyirlər...