Allah niyə zülm edə bilməz?

21 Sep 2016

Əmirəl-möminin (ə) “Nəhcul-bəlağə”də İlahi ədalətə işarə etmiş və buyurmuşdur: “Ondan üstündür ki, bəndələrinə zülm etsin. Bəndələri arasında ədalətə qiyam edər. Hökmlərində onlara qarşı ədalətə riayət edər”...

Allahın varlığına aid sadə və məntiqi dəlil-sübut

31 Mar 2016

İmam Sadiqə (ə) deyirlər ki, Allaha və varlıq aləminə aid dəlil və bürhan bəyan etsin. İmam (ə) buyurur: “Onun var olmasının dəlili - mənim var olmağımdır. Çünki əgər mənim var olmağım özümdəndirsə, iki haldan xaric deyildir: ya mən özümü olduğum zaman var etmişəm və bu, məntiqi deyildir...

Digər səmavi kitablarda "rəcət"

18 Jan 2016

Rəcət” on iki imamçı şiələrin ən çox məhdəviyyət mövzusunda araşdırılan inanclarından biridir. Rəcət” sözü rəcə” kəlməsinin məsdəri olub və lüğətdə “bir dəfə qayıtmaq mənasını verir...

O zaman Həzrət İsrafilin (ə) suru 3 dəfə çalınar

13 Dec 2015

İnsan bu dünyanı ana bətnində böyüyərək dərk edər. Bu, elə bir evdir ki, kiçik və dardır. Bayırda olanlarla rabitəsi yoxdur. Bu, elə bir aləmdir ki, ondan xaricdə olan aləmdən insan xəbərsiz olur. Elə bilir ki, bütün ömrünü bu qaranlıq otaqda keçirəcəkdir...

Allah heç kimə zülm etmir

28 Nov 2015

Alimlər ədalət anlayışına bu cür tərif vermişlər: ədalət hər şeydə ən əlverişli orta həddi gözləməkdir. Müəyyən bir məsələdə ifrata varmaq (yəni həddi aşmaq) və təfritə yol vermək (yəni lazım olan həddə çatmamış durmaq) ədaləti pozmaq deməkdir. Həm ifrat, həm də təfrit bəyənilməzdir...

İnsan iradə azadlığına malikdirmi?

26 Nov 2015

Allah-Təalanın ədaləti barədə danışarkən insanın iradə azadlığı məsələsini xatırlatmamaq olmaz. İslam aləmində bu məsələ barəsində çoxlu mübahisələr baş vermişdir. İslam aləmində iki fəlsəfi cərəyan bu məsələdə tamamilə bir-birinə zidd olan ifrat nöqtələrdə durmuşlar...

Ağcaqanad misalı və ya Allah ağcaqanadı niyə yaradıb?

25 Nov 2015

Əlbəttə, Allah (Quranda) ağcaqanadı və ya ondan daha böyüyünü misal gətirməkdən çəkinməz. İman gətirənlər bunun öz Rəbbi tərəfindən bir həqiqət olduğunu bilirlər, kafirlər isə: “Allah bu məsəllə nə demək istəyir?” - deyirlər...

Ölümdən sonrakı aləm

30 Oct 2015

İnsan dünyasını dəyişdikdən sonra, onun sürəcəyi həyat, Qiyamət, Behişt və Cəhənnəm, bizim təsəvvür etdiyimiz kimi deyil, həqiqətdə ondan daha da, üstün şəkildədir. Quran buyurur: "Heç kəsin xəbəri yoxdur ki, gördüyü yaxşı işlərə görə onun üçün (yaxşılar üçün) qeyb aləmində gözləri işıqlandıran necə mükafat yığılıbdır!”...

Tövhid bütün İslam təlimlərinin ruhu və əsasdır

15 Oct 2015

Biz inanırıq ki, İlahi mərifəti barəsində olan məsələlərin ən əhəmiyyətlisi və əsası, Tövhidi olduğu kimi tanımaq və anlamaqdır. Həqiqətdə, Tövhid, yalnız dinin əsaslarının biri kimi deyil, əksinə bütöv İslam əqidələrinin bünövrəsi, kökü və dayaq nöqtəsi deməkdir. İslam dininin əsasları və fərləri3 Tövhidə bağlı olaraq, onunla formalaşır...

Dəccalın həqiqəti

13 Oct 2015

Bəziləri belə düşünür ki, Dəccal müəyyən bir şəxsin adı deyil. Belə ki kim puç, əsassız iddialar və hiylə vasitəsi ilə insanları aldadarsa, Dəccaldır. Bəzi hədislərdəki “dəccallar” ifadəsi də bu ehtimalı gücləndirir...