Allah məkandan ehtiyacsızdır

04 Apr 2017

Sabit ibni Dinar nəql edir: “İmam Səccada (ə) sual verdim: «Deyə bilərikmi ki, Allah müəyyən məkandadır?». Həzrət (ə) buyurur: “Allah ondan münəzzədir”. Dedim: “Bəs nəyə görə Peyğəmbər (s) səmaya seyr etdi?”...

Biz Əhli-Beytə (ə) niyə təvəssül edirik?

22 Feb 2017

“Təvəssül” sözü “vəsələ” sözündən götürülmüşdür və yaxınlaşmaq mənasını verir. Bu gün təvəssül sözü bizim Əhli-beytə (ə) münasibətdə etdiyimiz xüsusi əmələ şamil edilir...

Piydən olan görmə aparatı – Uca Allahın möcüzəsi

31 Jan 2017

İnsan bədəninin hər bir üzvü Allahın bir möcüzəsidir. O cümlədən göz də bu üzvlərdən biridir. Allah göz üçün bir neçə mühafiz qərar vermişdir. Onun yerini sümükdən olan bir çuxurda qərar vermişdir və gözü piydən yaratmışdır. Piyin xarab olmaması üçün duzlu suda qərar tutmalıdır...

Cəhənnəm əzabı necə əbədi ola bilər?

24 Jan 2017

Allah-Təala Qurani-Kərimdə cəhənnəm əhlindən danışarkən, dönə-dönə vurğulayır: “Onlar orada (cəhənnəmdə) həmişəlik qalacaqlar”. Bəzi hədislər də cəhənnəm əzabının əbədi olacağını təsdiq edir...

Behiştin Qurani-Kərimdə, Tövratda və İncildəki təsvirləri

30 Dec 2016

Qurani-Kərim behişti çox gözəl şəkildə təsvir etmişdir. Quranın bu təsvirləri behiştin həm maddi, həm mənəvi və həm də ruhani cəhətlərinə toxunmuşdur. Tövrat və İncildə də behişt təsvir edilmidir. Orada olan təsvirlər ən çox mənəvi cəhətdən behişti təsvir etməyə çalışmışdı...

Peyğəmbərimizin (s) şəfaəti barədə ayə

24 Dec 2016

İbni Şəhri Aşub Mənaqib” kitabında İmam Baqirdən (ə) nəql edir ki, buyurub: “Peyğəmbərin (s) zamanında bir kişi günah işlədir. Bu günahını aradan qaldırmaq üçün özünü gizlədir, o zamana qədər ki, Həsənlə (ə) Hüseyni (ə) küçədə xəlvət halda müşahidə edir...

Bəla niyə gəlir?!

17 Nov 2016

İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: Agah ol ki, günah olmadan nə vuran (atan)damar, nə büdrəmə, nə başağrısı, nə də bir xəstəlik olar. Bu da Allah-taalanın kəlamıdır: Sizə üz verən hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahların (etdiyiniz əməllərin) ucbatındandır! (Bütün bunlara baxmayaraq) Allah (günahlarınızın) çoxunu əfv edər.” (şura. 30)...

Cənnətdəki nemətlərin ləzzəti necə olur?

04 Nov 2016

Quranda cənnətdə veriləcək nemətlərdən söz açılır. Bu nemətləri insan təsəvvür etdikdə bu dünyada təcrübədən keçirdiyi ləzzətlərin ən yaxşı halı yadına düşür. İnsan düşünür ki bu dünyada təcrübədən keçirdiyi ləzzətlərin ən yaxşı mislini o dünyada görəcək...

İnsanın adı, onun taleyinə təsir qoya bilərmi?

06 Oct 2016

Quran ayələrinə və hədislərə istinad edərək deyə bilərik ki, insanın adı taleyinə təsir qoya bilməz. Hədislərimiz bizə tövsiyə edir ki, övladlarımıza gözəl adlar qoyaq və pis adlardan çəkinək. Ona görə deyildir ki, həmin ad körpənin taleyini dəyişdirə bilər, ona görədir ki, insanın adı onun şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir edir...

İnsanın canını kim alır?

19 Sep 2016

Bu varlıq aləmində hər bir canlı Allahın izni ilə dünyaya gəlib, Allahın izni ilə dünyadan gedir. Hətta İlahi peyğəmbərlər (ə) belə, Onun izni ilə dünyaya gəlir və insanların hidayəti üçün vəzifələnirlər. Həzrət Peyğəmbərin (s) sinəsinə nazil edilən Quran da Allahın izni ilə olmuşdur...