İlahi qəza və qədər barədə İmam Əlinin (ə) izahı

21 Dec 2017

İmam Hadi (ə) Əhvaz əhlinə yazdığı məktubda buyurmuşdur: “Əmirəl-möminindən (ə) nəql edilir ki, Siffeyn döyüşündən qayıdandan sonra bir kişi Həzrətdən (ə) soruşur: “Ya Əmirəl-möminin! Bizə Şam əhli ilə döyüşündən xəbər ver...

Can verən insanın ölən zaman gördüyü 5 şey

21 Dec 2017

Can verən insan ölüm yaxınlaşan ana yaxın dünyada görmədiklərini müşahidə etməyə başlayar. Ona görə də bu zamana müayinə deyirlər. Can verən insanın qeyb gözü açılar və mələkut aləmini sirləri onun üçün aşkar olar...

Ağacın tövhid və nübuvvətə şahidliyi

16 Dec 2017

Həzrət Peyğəmbər (s) səfər edən zaman bir səhra ərəbi ilə rastlaşır. Həzrət (s) buyurur: “İstəyirsənmi ki, səni yaxşılıqlara tərəf hidayət edim?”...

Quranda ölümdən sonrakı həyat barədə

26 Nov 2017

Quranın nəzərinə görə insan öləndən sonra Qiyamət bərpa olana qədər bərzəx həyatına malik olar ki, yaxşı əməl sahibləri İlahi nemətdən bəhrələnər. Günahkarlar isə cəzalanarlar...

Allahın yerdəki məqamı necə olur?

12 Sep 2017

“Allah göylərin və yerin nurudur (onları nurlandıran, onların əhalisini doğru yola yönəldən və onların işlərini idarə edəndir). Onun nurunun (din və kitabının) məsəli içində çox işıqlı bir çıraq olan çıraqqabı kimidir...

Allahın elmi məcburiyyət yaratmır- Cəhənnəm həm də müalicə yeridir

22 Jun 2017

“Biz cinlərdən və insanlardan çoxunu şübhəsiz ki, Cəhənnəm üçün yaratdıq...” (“Əraf” surəsi, ayə 179)...

Məadın 3 mərhələsi

18 May 2017

Məadın 3 mühüm mərhələsi vardır. Məadın ilk başlanğıc mərhələsi ölümdür. Bərzəx aləmi ölümdən sonrakı mərhələdir. Sonrakı mərhələ isə Qiyamətdir...

Bərzəx aləminin sirləri

15 May 2017

Bərzəx aləmi dünya və axirət arasında olan bir dünyadır. Ölən insanlar Qiyamətə qədər orada qalacaqlar. Hər bir insan yer üzündəki rəftar və hərəkətinə uyğun olaraq, həmin dünyada  qalacaqlar. Əgər əməli salehdirsə, rahatlıq içində yaşayacaqdır...

Allah məkandan ehtiyacsızdır

04 Apr 2017

Sabit ibni Dinar nəql edir: “İmam Səccada (ə) sual verdim: «Deyə bilərikmi ki, Allah müəyyən məkandadır?». Həzrət (ə) buyurur: “Allah ondan münəzzədir”. Dedim: “Bəs nəyə görə Peyğəmbər (s) səmaya seyr etdi?”...

Biz Əhli-Beytə (ə) niyə təvəssül edirik?

22 Feb 2017

“Təvəssül” sözü “vəsələ” sözündən götürülmüşdür və yaxınlaşmaq mənasını verir. Bu gün təvəssül sözü bizim Əhli-beytə (ə) münasibətdə etdiyimiz xüsusi əmələ şamil edilir...