Ağılla həll edə biləcəyin işlər barədə istixarə etmək lazım deyil

31 Dec 2017

Dinimizdə istixarənin iki mənası vardır: biri istixarənin həqiqi mənasıdır ki, hədislərimiz onun haqqında çox məlumat vermişdilər. Mənası Allahdan xeyir istəməkdir. İstixarənin bu növü əslində duanın bir qolu hesab olunur...

Tuba ağacından və ya Zəqqum ağacından yapışmağın meyarı – valideynə münasibətdir

22 Dec 2017

Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: “O zaman ki, Şəban ayı gəlib çatar, Allah Təala əmr edər ki, behiştin qapıları açılsın. Əmr edər ki, Tuba ağacı behiştdən budaqlarını bu dünyaya salsın...

İlahi qəza və qədər barədə İmam Əlinin (ə) izahı

21 Dec 2017

İmam Hadi (ə) Əhvaz əhlinə yazdığı məktubda buyurmuşdur: “Əmirəl-möminindən (ə) nəql edilir ki, Siffeyn döyüşündən qayıdandan sonra bir kişi Həzrətdən (ə) soruşur: “Ya Əmirəl-möminin! Bizə Şam əhli ilə döyüşündən xəbər ver...

Can verən insanın ölən zaman gördüyü 5 şey

21 Dec 2017

Can verən insan ölüm yaxınlaşan ana yaxın dünyada görmədiklərini müşahidə etməyə başlayar. Ona görə də bu zamana müayinə deyirlər. Can verən insanın qeyb gözü açılar və mələkut aləmini sirləri onun üçün aşkar olar...

Ağacın tövhid və nübuvvətə şahidliyi

16 Dec 2017

Həzrət Peyğəmbər (s) səfər edən zaman bir səhra ərəbi ilə rastlaşır. Həzrət (s) buyurur: “İstəyirsənmi ki, səni yaxşılıqlara tərəf hidayət edim?”...

Quranda ölümdən sonrakı həyat barədə

26 Nov 2017

Quranın nəzərinə görə insan öləndən sonra Qiyamət bərpa olana qədər bərzəx həyatına malik olar ki, yaxşı əməl sahibləri İlahi nemətdən bəhrələnər. Günahkarlar isə cəzalanarlar...

Allahın yerdəki məqamı necə olur?

12 Sep 2017

“Allah göylərin və yerin nurudur (onları nurlandıran, onların əhalisini doğru yola yönəldən və onların işlərini idarə edəndir). Onun nurunun (din və kitabının) məsəli içində çox işıqlı bir çıraq olan çıraqqabı kimidir...

Allahın elmi məcburiyyət yaratmır- Cəhənnəm həm də müalicə yeridir

22 Jun 2017

“Biz cinlərdən və insanlardan çoxunu şübhəsiz ki, Cəhənnəm üçün yaratdıq...” (“Əraf” surəsi, ayə 179)...

Məadın 3 mərhələsi

18 May 2017

Məadın 3 mühüm mərhələsi vardır. Məadın ilk başlanğıc mərhələsi ölümdür. Bərzəx aləmi ölümdən sonrakı mərhələdir. Sonrakı mərhələ isə Qiyamətdir...

Bərzəx aləminin sirləri

15 May 2017

Bərzəx aləmi dünya və axirət arasında olan bir dünyadır. Ölən insanlar Qiyamətə qədər orada qalacaqlar. Hər bir insan yer üzündəki rəftar və hərəkətinə uyğun olaraq, həmin dünyada  qalacaqlar. Əgər əməli salehdirsə, rahatlıq içində yaşayacaqdır...