Allah-taalanı tanımağın tərbiyədə rolu

02 Mar 2010

Əziz müsəlman bacı və qardaşlar Həzrəti Əli (ə) ın öz oğlu İmam Həsən (ə)-a yazdığı məktubun bir neçə hissəsinə işarə etmişik. İndi isə o məktubun davmını nəzərinizə çatdırırıq.

İmam Məhdi (ə)-ın zühurunun əlamətləri

25 Feb 2010

1-Dəççalın meydana çıxması: O məl`un Allahlıq iddiası edəçəkdir. Onun gəlişindən sonra dünyada çoxlu qanlar töküləçək, fitnə-fəsad yaranaçaqdır. Hədislərdən mə`lum olduğu kimi, onun gözünün biri silinmişdir və sol gözü alnının ortasındadır.

Kabus

24 Feb 2010

İnsanlar yalnız Qiyamət dünü (dünya məhv olunduğu zaman) Kainatın bəlli yerində yaradılan Cənnət və Cəhənnəmə göndəriləcək. İslama görə, ölən bir insan Cənnət və ya Cəhənnəmə getmir, sadəcə olaraq qəbir evinə köçur.

Dünya həyatı əslində çox qısadır

24 Feb 2010

İnsanların  böyük  əksəriyyəti  dünyaya  heç  vaxt  ölməyəcəklərmiş  kimi   bağlıdırlar    buna  görə  din  əxlaqını yaşamaqdan,  axirət həyatını    ölümü  düşünməkdən  qaçarlar. 

İmanın əsasları

24 Feb 2010

Qurani-Kərim nəzərincə imansız əməl faydasızdır. Bir şəxs Allaha, qiyamətə, peyğəmbərlik və imamətə inanmazsa təkcə yaxşı işləri hesabına axirət səadətinə qovuşa bilməz.

Huseyn (ə) məclİslərİ davam etməlİdİr!

16 Dec 2009

Öncə bu sual ilə başlayaq: İmam Hüseynin (ə) şəhadəti Aşura günüdür bəs nə üçün hər il 10 gün öncədən bu matəm başlanır?

Cavab: İmam Hüseynə (ə) əza saxlamağın səbəbi onun müqəddəs hədəflərini özümüzdə yaşatmaq və ona (ə) olan məhəbbətimizi zahir edib hidayət edici xəttindən yapışmaqdır. Bütün bunlar ...

 

Hüsеyn (ə) və pеyğəmbərlər

16 Dec 2009

images/articles/2009_12/93/u2_25.jpgAdəmin (ə) torpaqdan yaranmasını bilən şеytan özünü ondan üstün bilib qürrələndi. Həmçinin Yеzid də özünü və övladlarını taxt-tac sahibi, amma İmam Hüsеynin (ə) ailəsini əsir görüb özünü üstün bildi və qürrələndi.

DÖVRÜMÜZLƏ İMAM HÜSEYNİN (Ə) DÖVRÜNÜN OXŞARLIĞI

16 Dec 2009

images/articles/2009_12/90/u2_5.jpgBu günün özündə də bir nəfər İslam cəmiyyətini öz həqiqi yolundan azdırmaq istəsə, həmin üç amil olan tamah, təhdid və təbliğ vasitələrindən istifadə etmək məcburiyyətində qalacaq. Siz elə fikirləşməyin ki

 

GÖZLƏNİLƏN MEHDİ (ƏC.) QURANDA

05 Nov 2009

“Allah sizdən iman gətirib yaxşı işlər görən kəslərə vəd etmişdir ki, onları mütləq özlərindən qabaq olmuşları (Nuhun, Hudun, Salehin və Yunusun qövmlərinin möminlərini) canişin etdiyi kimi yer üzündə öz canişini hakim edəcək...”

<P align=justify>Bəşərin xilaskarı</P>

05 Nov 2009

Allah-taala bəşəriyyəti doğru yola hidayət etmək üçün yer üzünə məsum peyğəmbərlər və imamlar göndərmişdir. Onların sonuncusu Sahib-bəz-zamandır. Əhli-beytdən olan 12-ci imamımız İmam Məhdi Sahibəzzəmanı (ə), Allahu-taalanın yer üzündəki imamını, peyğəmbər (s) nəvəsini, o böyük şəxsiyyəti insanlara tanıtdırmaq, bəşəriyyətin mənəvi dünyasının çırağını yandırmaq və ən nəhayət sevimli peyğəmbərimizin vəsiyyətinə sadiq qalmaq borcumuzdur.