Allah həm yaxındır, həm uzaq. Necə?

25 Dec 2019

Qurani-Kərimdə Uca Allah barəsində iki cür ayələr vardır. Bu ayələrin birində buyurulur: “Budur sizin Rəbbiniz olan Allah! Ondan başqa bir məbud yoxdur. Hər bir şeyin yaradanıdır. Buna görə də yalnız Ona ibadət edin. O, hər bir şeyin qoruyanı, tədbirini tökən və ixtiyar sahibidir”. (“Ənam” 102)...

Əmr – Ona məxsusdur. Söhbət hansı əmrdən gedir?

07 Nov 2019

“(Sonsuz fəzada) Onun əmrinə ram və təslim olan gecəni, Ayı və ulduzları yaratdı. Bil ki, yaradılış və (bütün yaradılmışlara ən təsirli) əmr – Ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi olan Allah sabit, əbədi və çox bərəkətlidir”. (“Əraf” 54)...

Hər peyğəmbər (ə) öz davamçılarına şəfaət verəcəkdir

26 Feb 2019

Hədislərimiz buyurur ki, Qiyamət günü hər peyğəmbər (ə) öz məbus olduğu qövmə şəfaət verəcəkdir. Onların şəfaəti hansı vəziyyətə aiddir?...

İnsanın fitrətində günah yoxdur

26 Feb 2019

Allah insan fitrətinə ədaləti istəmək, haqqa can atmaq, insaf, mərdlik, dostluq, mərhəmət, Allaha pərəstiş etmək, yaxşılığa və fəzilətə meyil etmək və bir çox belə müsbət keyfiyyətlər qoymuşdur...

Behiştdə evlənməklə dünyada evlənməyin fərqi

21 Feb 2019

“Behiştdə də saraylar və vəzifələr vardır, ancaq dünyada olduğu kimi deyildir. Orada ləzzət daha çoxdur. Allah möminlər üçün nələri hazır etmişdir. Səbəbsiz deyildir ki, dualarda bu cür deyilir: “Allahım! Hurini mənimlə evləndir”...

Əhmədiyyə və ya Qadiyanilik Təriqəti

07 Feb 2019

Təriqətin əsası 23 mart 1889-cu ildə Mirzə Qulam Əhməd Qadiyani tərəfindən qoyulmuşdur. Təriqətin əsas vəzifəsi kimi o, İslamın ilkin formasının təbliğini qarşıya qoysa da, hazırda İslam alimləri bu hərəkatı İslamdan kənar dini cərəyan hesab edirlər...

Kiçik yaşında dünyasını dəyişən körpələrin bərzəx və Qiyamətdəki halı

05 Feb 2019

Əgər körpə hələ kiçik yaşlarında dünyasını dəyişərsə, onun bərzəx və Qiyamətdəki halı necə olar? İslam alimlərinin buyurduqlarından körpələrin axirətdəki halı haqqında bunları başa düşmək olur...

Varlıq aləmində təsadüfi yaranışlar olurmu?

03 Feb 2019

Yaşadığımız bu varlıq aləmi sirlər və möcüzələrlə doludur. Bəzən elə olur ki, bəzi şeylərin nə üçün yarandığını bilmirik, ona görə də onun yaranmasından gileylənirik. Hər bir şeyə irad tuturuq... 

İnsanı digər yaradılmışlardan fərqləndirən 2 meyar

03 Feb 2019

İslamın gücü, İslamın mənqiti, fəlsəfəsi, təfəkkürü o qədər dərin və o qədər qüvvətlidir ki, dünyada bu dinə qarşı nə qədər əks-təbliğat olunsa da, yenə də bu mübarək din bütün dünyada parlayacaq...

Allahdan başqasını çağırmaq şirkdirmi?

22 Jan 2019

Bəzi müsəlmanlar Quran və hədislərdə işlənmiş sözlərdə ilişib-qalmışlar, onları düzgün anlamadıqlarına görə din və şəriətdə də kobud səhvlərə yol verirlər. Belə sözlərdən biri “dua”dır...