BİSMİLLAHIN TƏFSİRİ

02 Mar 2010

Allah Təbarək və Təala, vəhy mələyi, Həzrət Cəbrail (ə.s)-ın vasitəsi ilə məxluqatın əfzəli və əşrəfi olan Həzərt Muhəmməd ibn Əbdullaha (s) müqəddəs bir ayə göndərərək, buyurdu:  «Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.» (Yəni, Rəhman və Rəhim olan Allahın adi ilə.)

Təqvanın əhəmiyyəti

24 Feb 2010

Həzrət  Əmirəlmöminin  Əli (ə)  «Nəhcül - bəlağə»  kitabının  müxtəlif xütbələr    kəlamlarında   təqva  mövzusuna   toxunub,    təqvanın  təsir  nəticələrinə   işarə  edib və  müsəlmanları  təqvalı  olmağa  çağırıb

Qərb dünyasında əxlaq

18 Feb 2010

Əslində qərblilərin yaşayışı müasir  texnika ilə bağlı olan ruhsuz və hərarətsiz bir həyata çevrilmişdir. Mənəvi dəyərlər və əxlaqi məsələlərin çoxu unudulmuş, ruhi həyat gerçəkliklərinə diqqət xeyli azalmışdır.

Qonaqpərvərlik

16 Feb 2010

Həzrət İbrahimin(ə) Allahla dost və xəlil olmasının səbəblərindən biri də budur ki, onun evinə kim gəlsəydi, həmin şəxs üçün qonaqlıq edərdi.

Möminsən yoxsa müsəlman?

16 Feb 2010

“Mömin” sözü “əmənə” kökündən törəmiş, lüğətdə “inanmaq” “əmin olmaq” anlamına gəlir. Şəriətdə isə Allaha və Onun dininə inanan və itaət edən anlamına gəlir. Bu baxımnan demək olar ki, “müslim” və “mumin” istilahii (şəriətdə) əsasən sinonim kəlmələr kimi yer almaqdadır.

Təkamül hipotezi və Quran

02 Feb 2010

    Diqqətinizə çatdıraq ki, bu ayə haqqında dörd ehtimal mövcuddur (İnsanın nütfədən yaranması, ibtidai varlıqların sudan başlanğıc alması, canlı varlıqların əsasən, sudan təşkil olunmaları və dünyanın ilkin maddəsinin suyabənzər maye olması).

Şükr və onun həqİqətİ

02 Feb 2010

Şükr nədir? Müasir cəmiyyətimiz bu sualla qarşılaşdıqda cavabında bеlə buyururlar: "Allaha onun nеmətləri qarşısında şükr еtmək." Bu cavab doğru cavabdır, amma zahiri mənanı ifadə еdir.

Qurani-Kərim, bütün səmavi kitabları və ilahi peyğəmbərləri (s)təsdiq edir

02 Feb 2010


Bu məqaləni hazırlamaqda məqsədimiz digər dinlərə hörmətsizlik əsla deyil. Məqsədimiz sadəcə və sadəcə Haqqı söyləmək bilməyən insanlara da bəyan etməkdir.  Uca Allaha şərik (nəüzü billah) qoşanlar üçün bir cavab və bir başa İncildən alınmış materiallarla, apardığımız araşdırmalardan sonra əldə etdiyimiz dəlilləri sizə təqdim edirik.

İmam Hüseyn(ə) qanının məsulİyyətİ

16 Dec 2009

Bu günləri bu qədər nahaq tökülən qanlara görəsən cavab verən tapılacaqmı? Nəinki bu günləri, ilk qatil olan öz doğma qardaş qanına əllərini batıran Qabil Habilin cinayətinə qiyamət günü cavab verməyə məcburdur.

İmam Hüseyn(ə) Qurani- kərimin ayələrində

16 Dec 2009

Hamıya məlumdur ki, İmam Hüseyn (ə) İslam dünyasının ən əzəmətli və dəyərli simalarından biri olaraq, daim müsəlmanların və həmçinin qeyri-müsəlmanların diqqət mərkəzində olmuşdur.