Quranda Azərbaycan

02 Mar 2010

«Qurani- Kərimdə» 114 surə, 6236 ayədən ibarət olan sonuncu səmavi kitabdır. Bu kitabda mövcud olan ayələrin bir coxu üstündən 14 əsr keçməsinə baxmayaraq hələ də tam mənası ilə açıqlanmayıb. Buna çoxlu sayda misallar göstərib yazını uzatmaq istəmirəm. Ancaq onu qeyd edim ki, «Qurani-Kərim»-də quru və yaş, o cümlədən bunlar arasında olan hər şey haqqında məlumat var.

Təyyarənin, internetin kəşfi, insanın bioloji olaraq necə yaranması və s.

 

 

Ədəbi Möcüzə bəşəriyyıtin hidayət kitabı: Qurani-Kərim

02 Mar 2010

Qurani-Kərim səmavi kitab və Məhəmməd Peygəmbərin (s) əbədi möcüzəsidir. Allah-taala tərəfindən Həzrət Məhəmmədə (s) nazil olan bu möhtəşəm yazılı abidə İslam Peyğəmbərinin həm kitabı, həm də möcüzələrinin nişanəsidir.

BİSMİLLAHIN TƏFSİRİ

02 Mar 2010

Allah Təbarək və Təala, vəhy mələyi, Həzrət Cəbrail (ə.s)-ın vasitəsi ilə məxluqatın əfzəli və əşrəfi olan Həzərt Muhəmməd ibn Əbdullaha (s) müqəddəs bir ayə göndərərək, buyurdu:  «Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.» (Yəni, Rəhman və Rəhim olan Allahın adi ilə.)

Təqvanın əhəmiyyəti

24 Feb 2010

Həzrət  Əmirəlmöminin  Əli (ə)  «Nəhcül - bəlağə»  kitabının  müxtəlif xütbələr    kəlamlarında   təqva  mövzusuna   toxunub,    təqvanın  təsir  nəticələrinə   işarə  edib və  müsəlmanları  təqvalı  olmağa  çağırıb

Qərb dünyasında əxlaq

18 Feb 2010

Əslində qərblilərin yaşayışı müasir  texnika ilə bağlı olan ruhsuz və hərarətsiz bir həyata çevrilmişdir. Mənəvi dəyərlər və əxlaqi məsələlərin çoxu unudulmuş, ruhi həyat gerçəkliklərinə diqqət xeyli azalmışdır.

Qonaqpərvərlik

16 Feb 2010

Həzrət İbrahimin(ə) Allahla dost və xəlil olmasının səbəblərindən biri də budur ki, onun evinə kim gəlsəydi, həmin şəxs üçün qonaqlıq edərdi.

Möminsən yoxsa müsəlman?

16 Feb 2010

“Mömin” sözü “əmənə” kökündən törəmiş, lüğətdə “inanmaq” “əmin olmaq” anlamına gəlir. Şəriətdə isə Allaha və Onun dininə inanan və itaət edən anlamına gəlir. Bu baxımnan demək olar ki, “müslim” və “mumin” istilahii (şəriətdə) əsasən sinonim kəlmələr kimi yer almaqdadır.

Təkamül hipotezi və Quran

02 Feb 2010

    Diqqətinizə çatdıraq ki, bu ayə haqqında dörd ehtimal mövcuddur (İnsanın nütfədən yaranması, ibtidai varlıqların sudan başlanğıc alması, canlı varlıqların əsasən, sudan təşkil olunmaları və dünyanın ilkin maddəsinin suyabənzər maye olması).

Şükr və onun həqİqətİ

02 Feb 2010

Şükr nədir? Müasir cəmiyyətimiz bu sualla qarşılaşdıqda cavabında bеlə buyururlar: "Allaha onun nеmətləri qarşısında şükr еtmək." Bu cavab doğru cavabdır, amma zahiri mənanı ifadə еdir.

Qurani-Kərim, bütün səmavi kitabları və ilahi peyğəmbərləri (s)təsdiq edir

02 Feb 2010


Bu məqaləni hazırlamaqda məqsədimiz digər dinlərə hörmətsizlik əsla deyil. Məqsədimiz sadəcə və sadəcə Haqqı söyləmək bilməyən insanlara da bəyan etməkdir.  Uca Allaha şərik (nəüzü billah) qoşanlar üçün bir cavab və bir başa İncildən alınmış materiallarla, apardığımız araşdırmalardan sonra əldə etdiyimiz dəlilləri sizə təqdim edirik.