Hicab – qadınlara olunan lütf

09 Mar 2010

Müasir dövrdə hicabı qədim və ağılasığmaz geyim üslubu hesab edirlər. Bəzi insanlar və qərbpərəstlər hicabı tərk-dünyalığın məhsulu bilirlər, yaxud da iqtisadi səbəblərin nəticəsi kimi qiymətləndirirlər.

Dünya Allahın yaranış kitabı dünya məluqatı isə onun nişanəsidir

08 Mar 2010

Quran Allah-taalanın kitabıdır və onun ayələri insanları Allah-taalaya doğru hidayət edir. Dünya bütövlükdə Allah-taalanın yaranış kitabı və bütün dünya məxluqatı Allah-taalanın nişanələridir.

Əhli-beyt Quranda

08 Mar 2010

“Bu gün mən sizin dininizi kamilləşdirdim və öz ne’mətimi sizin üçün tamamladım. Və İslam dinini sizin üçün (əbədi din olaraq) qərar verdim.”(Maidə surəsi, ayə 3)

Əhdə vəfa

05 Mar 2010

Sözünə və əhdinə vəfalı qalmaq vacib əməllərdən və ədəb-ərkan qaydalarından biridir. Mömin bəndə gərək bunu həmişə diqqət mərkəzində saxlasın. Quran və hədislərdə bu işə yüksək dərəcədə əhəmiyyət verilmişdir. Həmin ayə və hədislərdən bir neçəsini burada qeyd edirik:

Quranın ədəbi yöndən mükəmməl olması

05 Mar 2010


Hər şeydən əvvəl qeyd olunması lazım olan məsələ Quranın hər bir dövrdən hər cür insan toplumuna müraciət etməyi bacaran bir üsluba malik olmasıdır. Quran onu oxuyan adamların elmi və mədəni səviyyəsindən asılı olmayaraq hamının başa düşə biləcəyi bir dilə sahibdir.

Yalan

04 Mar 2010

Dilin təhlükəli bəla və günahlarından biri də yalındır. Yalan böyük günahlardın olub bütün pisliklərin, çirkinlərin mənbə və açarıdır. Fəzilətli mömin heç dilini bu iyrənc xislətə adət etdirməz.

Texnologiyada qarışqa ordusu

04 Mar 2010

«Həhayət, onlar qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda bir dişi qarışqa: «Ey qarışqalar! Yuvalarınıza girin ki, Süleyman və ordusu özləri də bilmədən sizi basıb əzməsinlər!» («Nəml», 27/18).

Ana südü

03 Mar 2010

«Biz insana ata – anasına yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik. Anası onu bətnində çox zəif bir halda daşımışdı.(Uşağın süddən) kəsilməsi isə iki il ərzində olur. (Biz insana buyurduq:) «Mənə və ata – anana şükür et. Axır dönüş Mənədir!» («Loğman», 31/14)

Quranda Azərbaycan

02 Mar 2010

«Qurani- Kərimdə» 114 surə, 6236 ayədən ibarət olan sonuncu səmavi kitabdır. Bu kitabda mövcud olan ayələrin bir coxu üstündən 14 əsr keçməsinə baxmayaraq hələ də tam mənası ilə açıqlanmayıb. Buna çoxlu sayda misallar göstərib yazını uzatmaq istəmirəm. Ancaq onu qeyd edim ki, «Qurani-Kərim»-də quru və yaş, o cümlədən bunlar arasında olan hər şey haqqında məlumat var.

Təyyarənin, internetin kəşfi, insanın bioloji olaraq necə yaranması və s.

 

 

Ədəbi Möcüzə bəşəriyyıtin hidayət kitabı: Qurani-Kərim

02 Mar 2010

Qurani-Kərim səmavi kitab və Məhəmməd Peygəmbərin (s) əbədi möcüzəsidir. Allah-taala tərəfindən Həzrət Məhəmmədə (s) nazil olan bu möhtəşəm yazılı abidə İslam Peyğəmbərinin həm kitabı, həm də möcüzələrinin nişanəsidir.