Valideynə hörmət

09 Mar 2010

Ata-anaya  yaxşılıq  edib,  haqlarını yerinə yetirmək  vacib,  bunun  əksi  isə  haramdır.  Bu  mövzu  barədə  bir  çox  Quran   ayələri    hədislər  mövcuddur.  Bir  ayəni  diqqətinizə  çatdıraq: « Sənin  Allahın  belə  hökm  etdi:  «Ondan  başqasına  sitayiş etməyin    öz  ata-ananıza  yaxşılıq  edin...

Nizam intizamın və vaxtların bölünməsi

09 Mar 2010

Hər bir işin inkişafında əsas rol oynayan məsələlərdən biri də nizam-intizamdır. Sözsüz ki, hər bir işə müəyyən olunmuş bir vaxt təyin olunmazsa, nizam-intizam yaratmaq olmaz. Bizim dünyamız maddi və ötəri dünyadır.

Yaxın qonşu uzaq qohumdan yaxşıdır

09 Mar 2010

 İslam dinində qonşuluq barədə çoxsaylı buyuruq və göstərişlər var. Burada qonşularla münasibət çox yüksək məqama sahibdir. Nə İslam dininin nazil olmasından öncə, nə də sonra heç bir qanunvericilik və sistem oxşar bir şeyə yaxınlaşmamışdı.

Hicab – qadınlara olunan lütf

09 Mar 2010

Müasir dövrdə hicabı qədim və ağılasığmaz geyim üslubu hesab edirlər. Bəzi insanlar və qərbpərəstlər hicabı tərk-dünyalığın məhsulu bilirlər, yaxud da iqtisadi səbəblərin nəticəsi kimi qiymətləndirirlər.

Dünya Allahın yaranış kitabı dünya məluqatı isə onun nişanəsidir

08 Mar 2010

Quran Allah-taalanın kitabıdır və onun ayələri insanları Allah-taalaya doğru hidayət edir. Dünya bütövlükdə Allah-taalanın yaranış kitabı və bütün dünya məxluqatı Allah-taalanın nişanələridir.

Əhli-beyt Quranda

08 Mar 2010

“Bu gün mən sizin dininizi kamilləşdirdim və öz ne’mətimi sizin üçün tamamladım. Və İslam dinini sizin üçün (əbədi din olaraq) qərar verdim.”(Maidə surəsi, ayə 3)

Əhdə vəfa

05 Mar 2010

Sözünə və əhdinə vəfalı qalmaq vacib əməllərdən və ədəb-ərkan qaydalarından biridir. Mömin bəndə gərək bunu həmişə diqqət mərkəzində saxlasın. Quran və hədislərdə bu işə yüksək dərəcədə əhəmiyyət verilmişdir. Həmin ayə və hədislərdən bir neçəsini burada qeyd edirik:

Quranın ədəbi yöndən mükəmməl olması

05 Mar 2010


Hər şeydən əvvəl qeyd olunması lazım olan məsələ Quranın hər bir dövrdən hər cür insan toplumuna müraciət etməyi bacaran bir üsluba malik olmasıdır. Quran onu oxuyan adamların elmi və mədəni səviyyəsindən asılı olmayaraq hamının başa düşə biləcəyi bir dilə sahibdir.

Yalan

04 Mar 2010

Dilin təhlükəli bəla və günahlarından biri də yalındır. Yalan böyük günahlardın olub bütün pisliklərin, çirkinlərin mənbə və açarıdır. Fəzilətli mömin heç dilini bu iyrənc xislətə adət etdirməz.

Texnologiyada qarışqa ordusu

04 Mar 2010

«Həhayət, onlar qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda bir dişi qarışqa: «Ey qarışqalar! Yuvalarınıza girin ki, Süleyman və ordusu özləri də bilmədən sizi basıb əzməsinlər!» («Nəml», 27/18).