GÜNAHDAN ÇƏKİNMƏK VƏ ALLAHA İTAƏT

29 Mar 2010

Mövzunun davamında hacı İlqar bildirdi ki, itaət - qurbi-İlahiyə, Allaha son dərəcədə yaxın olmağa aparan ən qısa və səmərəli yoldur.

İLAHİ AŞİQ OLMAĞIN YOLU

28 Mar 2010

Əgər mübarək mətnlərə nəzər salsaq, görərik ki, istər Allah Kitabında, istər Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytin (ə) çatdırışlarında ən diqqətçəkən və mahiyyətinə varılması tövsiyə olunan mövzulardan biri - məhz hikmətli söz, hikmətli nəsihətdir.

Sözgəzdirmək böyük günahlardandır

17 Mar 2010

Həzrət Əli (ə) buyurur: «Qəbr əzabı söz gəzdirmək, yalan və qeybət üçündür». «Qəbr əzabı sözgəzdirən üçündür».

Quran və elm

17 Mar 2010

Bu məqalə müqəddəs dinimizin əsas mənbəyi olan Qurani-Kərimin elm və ondan irəli gələn inkişaf və tərəqqi barəsində olan mövqeyini açıqlayır.

Biz insana ata-anasina yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik...

16 Mar 2010

Ata-anaya yaxşılığın və onlarla xoş davranmanın İslamda xüsusi bir yeri vardır. Allah-Təala Qurani-Kərimdə ata-anaya yaxşılıq etməyi və onlara qarşı hörmətlə davranmağı təkidlə tövsiyə etmişdir.

Quran və İmamət

16 Mar 2010

Quran, bu böyük səmavi kitab hər şeyi aydın şəkildə açıqlamış, hətta imamət məsələsindən də yan keçməmiş, bu məsələni  müxtəlif yöndən araşdırmışdır.

Peyğəmbərin (s) əxlaqı insanığa nümunədir

16 Mar 2010

«Mən əxlaqi gözəllikləri tamamlamaq üçün  göndərilmişəm» Həzrət Məhəmməd Peyğəmbər (s)  Biz bu məqaləmizdə Həzrət Peyğəmbərin (s) gözəl əxlaqından nümunələr gətirib, Qurani-kərimdən ayələrlə onun əxlaqi xüsusiyyətlərini təsdiqləyəcəyik.  Öyrənəcəyik ki, bəşəriyyətin ən kamili olan, insanların ən şərəflisi hansı şəxsiyyətə malik idi.  

Valideynə hörmət

09 Mar 2010

Ata-anaya  yaxşılıq  edib,  haqlarını yerinə yetirmək  vacib,  bunun  əksi  isə  haramdır.  Bu  mövzu  barədə  bir  çox  Quran   ayələri    hədislər  mövcuddur.  Bir  ayəni  diqqətinizə  çatdıraq: « Sənin  Allahın  belə  hökm  etdi:  «Ondan  başqasına  sitayiş etməyin    öz  ata-ananıza  yaxşılıq  edin...

Nizam intizamın və vaxtların bölünməsi

09 Mar 2010

Hər bir işin inkişafında əsas rol oynayan məsələlərdən biri də nizam-intizamdır. Sözsüz ki, hər bir işə müəyyən olunmuş bir vaxt təyin olunmazsa, nizam-intizam yaratmaq olmaz. Bizim dünyamız maddi və ötəri dünyadır.

Yaxın qonşu uzaq qohumdan yaxşıdır

09 Mar 2010

 İslam dinində qonşuluq barədə çoxsaylı buyuruq və göstərişlər var. Burada qonşularla münasibət çox yüksək məqama sahibdir. Nə İslam dininin nazil olmasından öncə, nə də sonra heç bir qanunvericilik və sistem oxşar bir şeyə yaxınlaşmamışdı.