Ailə münasibətləri NECƏ OLMASINI ALLAH TƏYİN EDİR

09 Jun 2010

İnsanın başqasının qarşısında gördüyü işlər burada maraqlı olan ikinci tərəf üçün haqq, həmin işin görülməsi həvalə edilən şəxs üçün isə vəzifə sayılır.

SİLEYİ - RƏHİM (QOHUMLUQ ƏLAQƏSİ)

09 Jun 2010

«Bir içim su ilə də olsa, sileyi-rəhim et. Qohum-əqrəbana və yaxınlarına qarşı ən gözəl yaxşılıq odur ki, onlara əziyyət verməyəsən, narahat etməyəsən.»

Təvəlla və Təbərra

25 Apr 2010

Təvəlla və təbərra islam dininin firuiddin bölməsinə aid olan hissələrdir. Elə buna görə də insan gərək yaxşılıqları və yaxşıları sevib, pislərə və pisliklərlə mübarizə aparsın.

Mövla Əli(ə)-ın dünyaya baxışı

25 Apr 2010

Peyğəmbər (s) məktəbinin müdavimi Əmirə-lmöminin Əli (ə) dünyaya həmişə Quran baxımından nəzər salmışdır. Dünyanın eyni lüğəti mənasını - yəni (alçaq) əldə əsas tutaraq sözdə və əməldə eyniləşmiş və cəmiyyətə də o cür təbliğ etmişdir.

İSLAM QARDAŞLIĞI

05 Apr 2010

İslam dini zaman, məkan və şəraitdən asılı olmayaraq, müxtəlif millətlər arasında hakim olan qeyri-insani dəyər və meyarları kənara qoyaraq müsəlmanlar arasında vəhdət və qardaşlığın bünövrəsini qoydu.

QADİN NƏ İSTƏYİR?

05 Apr 2010

İslama görə, Allah qarşısında kişi ilə qadın arasında heç bir fərq yoxdur. Mənəvi baxımdan insanın üstünlüyü onun hansı cinsə mənsub olması ilə deyil, öz şəxsi keyfiyyətləri - təqvalı olub olmaması ilə ölçülür.

Quran və biz

05 Apr 2010

«Həqiqətən bu Qur`an (bütün bəşəriyyəti( ən doğru yola )İslama) yönəldir. Yaxşı işlər görən mö`minlərə böyük bir mükafata nail olacaqları ilə müjdələndirir»

Tövbə

05 Apr 2010

Bizim  söhbətimiz Zümər surəsinin 53-cü ayəsi barədə olacaqdır. Bu ayənin barəsində danışmazdan əvvəl insanın daxilində olan iki qüvvənin mübarizəsi barədə söhbət etməyi lazım bilirəm. İnsanın daxilində iki ziddiyyətli qüvvə vardır.

İslamda əxlaq

05 Apr 2010

Bəşəriyyətin şüurlu canlısı - İNSAN. İnsan Tanrının yaratdığı varlıqların ən üstün olanlarındandır. Məhz bu üstün yüksəklikdə durmasıdır ki, insan Tanrının gözəl nemətlərinə sahib olmuşdur.

Allah gələcəkdə bir dəstəni gətirəcəkdir ki, onlar Allahı, Allah da onları sevər

29 Mar 2010

Addım başı qarşılaşdığımız fikirləri nəzərinə çatdırıram. Çox tez-tez eşidirik «Allahı tanı, yaxşılıq et, namaz qılmasan da olar». «Allahı bizdə sevirik, amma namaz qılmırıq, hicab örtmürük pis adamıq?