SƏLƏM VERMƏK DƏ ALMAQ DA HARAMDIR

13 Jun 2010

- Ya möminlər, Allahdan qorxun, təqva eləyin, halal-haramı gözləyin. Əgər siz birinə borc veribsiniz və üstündə də artıq pul istəmisinizsə, o artıqdan əl çəkin.

Danışan Quran

13 Jun 2010

Fizzənin adını eşitməmiş olmazsınız. Həzrət Zəhranın (ə) kənizi illər boyu yalnız Quran ayələri ilə danışmış və bütün suallara ayələr vasitəsilə cavab vermişdir.

TİCARƏTDƏ SƏDAQƏT

12 Jun 2010

Haram alverdən biri də budur ki, insan tərəzidə öz mənfəətini ölçə, həm də başqasının ziyanına ölçə və tərəzinin ağır tərəfini özünə tərəf edə.

Quranın işığında

12 Jun 2010

Bəqərə surəsindən İlahi kəlamlar

Allaha təvəkkül

11 Jun 2010

İmanı möhkəmləndirməyin ən başlıca yolu təvəkküldür. Təvəkküllə bağlı «Qurani Kərim»də və Məsumların(ə) hədislərində elə dəyərli məsələlər vardır ki, biz yalnız onlardan bəzisini burada qeyd edirik.

Eyib tutmaq yox, özünü eyiblərdən təmizləmək lazımdır

11 Jun 2010

Möminlər arasında (onları nüfuzdan, hörmətdən salmaq məqsədilə) pis söz yaymaq istəyənləri dünyada və axirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. (Hamının əməlini, yayılan şayiələrin, atılan böhtanların doğru olub-olmadığını) ancaq Allah bilir, siz bilməzsiniz!” («Nur»-19).

XƏSTƏLƏRƏ BAŞ ÇƏKMƏK

10 Jun 2010

Əxlaqi incəlik və dəyərlərdən biri də xəstələri yoxlamaqdır, çünki müqəddəs islam şəriətində bu haqda çox buyurulmuşdur. Müsəlmanların bir- birinə qarşı olan hüquqlarından biri də xəstələri yoxlamaqdır.

NƏ ÜÇÜN QURAN ZAHİR VƏ BATİN HAQDA SÖHBƏT AÇIR?

10 Jun 2010

1.İnsan həyatının ilkin mərhələsi dünyəvi həyatın müvəqqəti olması ilə yanaşı, maddiyyat dənizinin dalğaları üzərində dolaşaraq, bu aləmlə sıx bağlı olan körpüyə bənzəyir.

Sadəqət d ü z l ü k

09 Jun 2010

Sözünə və əhdinə vəfalı olmaq vacib əməllərdən sayılır. Mömin bəndə bunu həmişə diqqət mərkəzində saxlamalıdır.

Lövh və qələm

09 Jun 2010

Quran ayələri və hədislər varlıq aləmi ilə bağlı iki həqiqətdən – lövh və qələmdən bəhs etmişdir. Öncə qələm barədəki iki ayəni diqqətdən keçirək.