Peyğəmbərimizin (s) çəkindirdikləri

22 Apr 2011

Şeyx Səduq Peyğəmbərdən (s) rəvayət etmişdir ki, o həzrət (s) bir çox şeyləri nəhy etmişdir. Bu nəhylərin bəziləri məkruh, bəziləri  də mühərrəmatlardır....

İslam əxlaqında valideynə necə dəyər verilir?

22 Apr 2011

İslam dinində mühüm əhəmiyyət kəsb edən əxlaqi məsələlərdən biri də valideynə olan ehtiramdır. Həyatda çox insanlar var ki valideynə xidmət edib onların qayğısına qalmaqla ata və analarının xeyir dualarını almışlar. Bu xeyir dua vasitəsilə həm mənəvi, həm də maddi cəhətdən yüksəlmişlər.

Düşünməyə dəyərmi?

22 Apr 2011

Gözləri kor, ayaqları şikəst bir kişi yol kənarındakı ağacın kölgəsində əllərini açmış, görməyən gözlərini bir nöqtəyə dikərək dua edirdi: Ey bir çox zənginə vermədiyi nemətləri mənə verən Rəbbim, yarpaqların, ulduzların sayı qədər Sənə şükrlər olsun!

Bəşərin qəlbi, ağlı və gözü

20 Apr 2011

Əvvəl maddə, sonra ruhun olması matеrializm fəlsəfəsinin əsasını təşkil еdir. Ruh, məna maddənin məhsuludur. Bütün mənəvi dəyərlərin kökü maddədən irəli gəlir. Matеrialistlərin baxışı budur ki, mənəvi istəklər, məhəbbət, sədaqət, düzlük, iman, məcazi sözlərdir. Misal olaraq, sülhü göstərə bilərik.

Ən sevimli insanlar kimlərdir?

09 Mar 2011

İslam dini əxlaqın gözəlliyinə üstünlük verən din və ya düşüncə sistemidir. Həzrət Məhəmməd (s) “İslam gözəl əxlaqdır” buyurmuşdur. Həzrət Peyğəmbərin (s) gözəl əxlaqa təşviq edən çox gözəl sözləri vardır.

Dinimizə görə qonşuların hüququ

09 Mar 2011

Müqəddəs İslam dinində qonşuların hüquqlarına riayət olunmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Belə ki, Həzrət Peyğəmbər (s) və İmamlar (ə) nəql etdikləri hədis və rəvayətlərdə bu əməlin ruzinin artmasına və ömrün uzanmasına səbəb olduğuna işarə etmişlər.

İslamın nəzərində bəyənilmiş şadlıq və bəyənilmiş kədər

04 Mar 2011

Hər bir insan bu dünyada az və ya çox qəm və şadlıqla üzləşir. Bu şadlıq və qəm müxtəlif yollarla insana çatır. Bəzən qəm və qüssə və ya şadlıqlar uzun çəkir. Bəzən də bir günah işlədən zaman müvəqqəti olaraq, insan şad olur.

QONAQPƏRVƏRLİK

21 Jan 2011

Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Müsəlman qardaşınızın (yeməyə) dəvətini qəbul edin; çünki bu, imanın bir hissəsidir.”

İnsanı kamilliyə aparan yol

01 Dec 2010

Qurani Kərim Tanrının ən böyük neməti, ləfz, ibarət, fəsahət və bəlağət nəzərindən ən gözəl kəlam, insan tərbiyə etmə baxımından da ən dərin mənalı olan bir kitabdır. Onsuz heç bir kəsin böyük insaniyyət məqamına yetişməsi mümkün deyildir.

Günah insanlığın düşməni

20 Oct 2010

Sevgiyə və pərəstişə hər kəsdən daha çox layiq olub heç bir şeyə ehtiyacı olmayan Allahın adıyla. Həmin Allahın adıyla ki, insanı məxluqatın ən şərəflisi xəlq etmiş və onu kamala çatdırmaq üçün dünyaları onun ixtiyarında buraxmışdır.