Hər kim bu surəni oxuyar, Qiyamət günü İmam Hüseynin (ə) dərəcəsində və onunla birlikdə olar – “Fəcr” surənin fəzilətləri

08 Feb 2017

İmam Sadiq (ə) buyurur: “”Fəcr” surəsini vacib və müstəhəb namazlarınızda oxuyun. Çünki bu surə - İmam Hüseynin (ə) surəsidir. Hər kim bu surəni oxuyar, Qiyamət günü İmam Hüseynin (ə) dərəcəsində və onunla birlikdə olar”...

İnsana qüvvət verər, təhlükələrdən qoruyar, hacətlərin yerinə yetməsinə yardım edər – “Hud” surəsinin fəzilətləri

08 Feb 2017

“Hud” surəsi Qurani-Kərimin 11-ci surəsidir və Məkkədə nazil olmuşdur. 123 ayəsi vardır. Hud (ə) o peyğəmbərin adıdır ki, Ad qəbiləsinə məbus olmuşdu...

Susuzluğu dəf edər, şəkki aradan qaldırar, xoş yuxulara səbəb olar – “Şura” surəsinin fəzilətləri

04 Feb 2017

“Şura” surəsi – Qurani-Kərimin 42-ci surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuşdur və 53 ayəsi vardır.Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Şura” surəsini oxuyar – o kəslərdən olar ki, mələklər ona salam göndərir və onun üçün bağışlanma və İlahi rəhmət istəyirlər”...

 

Qurani-Kərimdə hidayət və onun qisimləri

01 Feb 2017

Bağışlanmaq və günahlardan təmizlənmək Allahın istəyi və qüdrəti sayəsində mümkün olur. Əgər O istəsə, bizi bağışlayar, istəməsə, zəlalətə salar. Eləcə də, bir çox insanlar neçə il ibadət və zəhmətdən sonra haqq yoldan azırlar...

Qurani-Kərimin kəskin bəyanları

30 Jan 2017

Qurani-Kərim insanlığı səadətə tərəf hidayət edən İlahi bir kitab kimi insanların qəlbini nurlandırır və pis əməllərdən çəkindirir. Quranın nəzərində bəzi pis əməllər vardır ki, onlara görə kəskin bəyanlar verir və ondan uzaq olmağa dəvət edir...

Min ayədən üstün olan ayə

27 Jan 2017

İmam Baqir (ə) buyurur: “Hər kim müsəbbəhatları yatmazdan əvvəl qiraət edərsə, ölməz, o zamana qədər ki, Qaimi (ə.f) dərk edər (yəni, görər). Əgər ölərsə, Peyğəmbərin (s) yanında olacaqdır”...

Xeyir və bərəkətin artması, yaxşı yuxu, düşməni dəf edər, baş ağrısını yaxşılaşdırar – “Məryəm” surəsinin fəzilətləri

15 Jan 2017

Həzrət Peyğəmbər (s) bu surə haqqında buyurur: “Hər kim “Məryəm” surəsini oxuyar – Həzrət Zəkəriyyə (ə), Yəhya (ə), Məryəm (s.ə), İsa (ə), Musa (ə), Harun (ə), İbrahim (ə), İshaq (ə), Yəqub (ə) və İsmayili (ə) inkar və təsdiq edənlərin sayı qədər ona on həsənə verilər”...

“Yusif” surəsini oxuyan Qiyamət günü Həzrət Yusif (ə) kimi gözəl olar

06 Jan 2017

“Yusif” surəsi Quranın 12-ci surəsidir və 111 ayəsi vardır, Məkkidir (Məkkədə nazil olmuşdur). Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: ““Yusif” surəsini əlinizin altında işləyənlərə öyrədin. O müsəlman ki, bu surəni tilavət edər, ailəsinə və əlinin altında olanlara öyrədər Allah ölümün çətinliklərini ondan alar və ona elə bir güc əta edər ki, başqalarına həsəd aparmaz”...

Bu surəni ayda bir dəfə oxuyanın Qiyamətdə dərdi olmaz – “Əraf” surəsinin fəzilətləri

06 Jan 2017

Bu surənin fəziləti ilə bağlı Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Əraf” surəsini qiraət edərsə, Allah onunla İblis arasına pərdə çəkər ki, İblisin şərindən amanda qalsın. O kəslərin zümrəsindən olar ki, Həzrət Adəm (ə) behiştdə onu ziyarət edər, bütün yəhudilər və xristianların sayı qədər behiştdə ona dərəcə verilər”...

Quranın dörddə biri olan “Kafirun” surəsi

14 Dec 2016

“Kafirun” surəsi Quranın kiçik surələrindəndir ki, Məkkədə nazil olmuşdur. Tarixdə oxuyuruq ki, o zaman Peyğəmbərin (s) dəvəti ciddi olur, Qureyş istehza etməyə başlayır. Ancaq sonradan Həzrətlə (s) sözləşməyə əyləşir. Deyirlər ki, gəl bu işdən əl çək və qalan işi bizə burax...