Quranı əzbərləmək xəstəliklərin qarşısını alır

27 Mar 2017

Quran hafizlərinin üzərində aparılan yeni tədqiqat və araşdırmaların nəticəsi göstərir ki, quranı əzbərləməklə ruhi və psixi sağlamlığın arasında sıx bağlılıq var və hafiz qurandan nə qədər çox əzbər edibsə, həmin miqdarda da ruhi və psixi sağlamlığı daha çox olur...

Niyə Quranda “buzovu içdilər” deyilir?

08 Mar 2017

Bəni-İsrayil o qövm idi ki, düşünməyə çox da meyil etmirdilər. Ona görə də onlarda hiss üzvləri daha güclü inkişaf etmişdi. Onlar Musadan (ə) dəfərlərlə möcüzə göstərməsini də elə buna görə istəyirdilər...

“Əhqaf” surəsinin adının mənası nədir?

08 Mar 2017

“Əhqaf” sözü lüğətdə “həqəf” sözündən götürülmüşdür və mənası sağa və sola dağılan qumdur. Həmçinin qumdan olan təpəyə deyilir ki, külək əsən zaman qövs şəklini alardı...

Bu surəni oxuyanın nə özü və nə də ailəsi heç bir pislik görməz

25 Feb 2017

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Hədid” surəsini oxuyar, o kəslərdəndir ki, Allah və Rəsuluna (s) iman gətirmişdir”...

Quran Allah tərəfindən yaradılıb, yoxsa Allahın kəlamı olaraq əzəlidir?

10 Feb 2017

Bu mövzuda kəlam elmində müəyyən fikir ayrılıqları vardır. Xüsusilə, İslamın ilk əsrlərində fikir ayrılığı ən yüksək nöqtəyə çatmış, hətta qarşılıqlı küfr ittihamlarına səbəb olmuşdu. Müsəlmanların bir qisminin əqidəsinə görə, Quran Allah-Təalanın mütəkəllim (danışan) sifətinin təcəllasıdır...

Hər kim bu surəni oxuyar, Qiyamət günü İmam Hüseynin (ə) dərəcəsində və onunla birlikdə olar – “Fəcr” surənin fəzilətləri

08 Feb 2017

İmam Sadiq (ə) buyurur: “”Fəcr” surəsini vacib və müstəhəb namazlarınızda oxuyun. Çünki bu surə - İmam Hüseynin (ə) surəsidir. Hər kim bu surəni oxuyar, Qiyamət günü İmam Hüseynin (ə) dərəcəsində və onunla birlikdə olar”...

İnsana qüvvət verər, təhlükələrdən qoruyar, hacətlərin yerinə yetməsinə yardım edər – “Hud” surəsinin fəzilətləri

08 Feb 2017

“Hud” surəsi Qurani-Kərimin 11-ci surəsidir və Məkkədə nazil olmuşdur. 123 ayəsi vardır. Hud (ə) o peyğəmbərin adıdır ki, Ad qəbiləsinə məbus olmuşdu...

Susuzluğu dəf edər, şəkki aradan qaldırar, xoş yuxulara səbəb olar – “Şura” surəsinin fəzilətləri

04 Feb 2017

“Şura” surəsi – Qurani-Kərimin 42-ci surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuşdur və 53 ayəsi vardır.Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Şura” surəsini oxuyar – o kəslərdən olar ki, mələklər ona salam göndərir və onun üçün bağışlanma və İlahi rəhmət istəyirlər”...

 

Qurani-Kərimdə hidayət və onun qisimləri

01 Feb 2017

Bağışlanmaq və günahlardan təmizlənmək Allahın istəyi və qüdrəti sayəsində mümkün olur. Əgər O istəsə, bizi bağışlayar, istəməsə, zəlalətə salar. Eləcə də, bir çox insanlar neçə il ibadət və zəhmətdən sonra haqq yoldan azırlar...

Qurani-Kərimin kəskin bəyanları

30 Jan 2017

Qurani-Kərim insanlığı səadətə tərəf hidayət edən İlahi bir kitab kimi insanların qəlbini nurlandırır və pis əməllərdən çəkindirir. Quranın nəzərində bəzi pis əməllər vardır ki, onlara görə kəskin bəyanlar verir və ondan uzaq olmağa dəvət edir...