Qurani-Kərimdə hidayət və onun qisimləri

01 Feb 2017

Bağışlanmaq və günahlardan təmizlənmək Allahın istəyi və qüdrəti sayəsində mümkün olur. Əgər O istəsə, bizi bağışlayar, istəməsə, zəlalətə salar. Eləcə də, bir çox insanlar neçə il ibadət və zəhmətdən sonra haqq yoldan azırlar...

Qurani-Kərimin kəskin bəyanları

30 Jan 2017

Qurani-Kərim insanlığı səadətə tərəf hidayət edən İlahi bir kitab kimi insanların qəlbini nurlandırır və pis əməllərdən çəkindirir. Quranın nəzərində bəzi pis əməllər vardır ki, onlara görə kəskin bəyanlar verir və ondan uzaq olmağa dəvət edir...

Min ayədən üstün olan ayə

27 Jan 2017

İmam Baqir (ə) buyurur: “Hər kim müsəbbəhatları yatmazdan əvvəl qiraət edərsə, ölməz, o zamana qədər ki, Qaimi (ə.f) dərk edər (yəni, görər). Əgər ölərsə, Peyğəmbərin (s) yanında olacaqdır”...

Xeyir və bərəkətin artması, yaxşı yuxu, düşməni dəf edər, baş ağrısını yaxşılaşdırar – “Məryəm” surəsinin fəzilətləri

15 Jan 2017

Həzrət Peyğəmbər (s) bu surə haqqında buyurur: “Hər kim “Məryəm” surəsini oxuyar – Həzrət Zəkəriyyə (ə), Yəhya (ə), Məryəm (s.ə), İsa (ə), Musa (ə), Harun (ə), İbrahim (ə), İshaq (ə), Yəqub (ə) və İsmayili (ə) inkar və təsdiq edənlərin sayı qədər ona on həsənə verilər”...

“Yusif” surəsini oxuyan Qiyamət günü Həzrət Yusif (ə) kimi gözəl olar

06 Jan 2017

“Yusif” surəsi Quranın 12-ci surəsidir və 111 ayəsi vardır, Məkkidir (Məkkədə nazil olmuşdur). Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: ““Yusif” surəsini əlinizin altında işləyənlərə öyrədin. O müsəlman ki, bu surəni tilavət edər, ailəsinə və əlinin altında olanlara öyrədər Allah ölümün çətinliklərini ondan alar və ona elə bir güc əta edər ki, başqalarına həsəd aparmaz”...

Bu surəni ayda bir dəfə oxuyanın Qiyamətdə dərdi olmaz – “Əraf” surəsinin fəzilətləri

06 Jan 2017

Bu surənin fəziləti ilə bağlı Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Əraf” surəsini qiraət edərsə, Allah onunla İblis arasına pərdə çəkər ki, İblisin şərindən amanda qalsın. O kəslərin zümrəsindən olar ki, Həzrət Adəm (ə) behiştdə onu ziyarət edər, bütün yəhudilər və xristianların sayı qədər behiştdə ona dərəcə verilər”...

Quranın dörddə biri olan “Kafirun” surəsi

14 Dec 2016

“Kafirun” surəsi Quranın kiçik surələrindəndir ki, Məkkədə nazil olmuşdur. Tarixdə oxuyuruq ki, o zaman Peyğəmbərin (s) dəvəti ciddi olur, Qureyş istehza etməyə başlayır. Ancaq sonradan Həzrətlə (s) sözləşməyə əyləşir. Deyirlər ki, gəl bu işdən əl çək və qalan işi bizə burax...

“Yasin” surəsi – Quranın qəlbidir. Onun oxuyanın ruzisi təmin olunar, Qiyamətdə sorğusu asan olar

09 Dec 2016

O mömin ki, “Yasin” surəsinin fəzilətindən qafildir, onun dünya və axirət fəzilətlərindən və təsirlərindən də qafildir. Halbuki, “Yasin” surəsində Allah dərgahının yaxınlarının ülfət və sevgisindən çox söz açılmışdır...

Quranın bizə tanıtdırdığı hegemonlar

28 Nov 2016

Tarix boyu təkəbbürlü və hegemonluq edən insanlar olmuşdur ki, özlərini hamıdan üstün bilmiş və dünyanın onların ətrafında fırlanmasını istəmişdilər.Bu hegemonlardan biri də Firon olmuşdur ki, Quran onun dili ilə buyurur: “Firon dedi: “Ey ölkə başçıları, mən sizin üçün özümdən başqa bir tanrı tanımıram””...

Quran niyə bəzi insanları heyvanlara bənzədir?

28 Nov 2016

Quranda elə ayələr vardır ki, bəzi insanları itə, uzunqulağa bənzədir, bəzilərini isə heyvandan da alçaq hesab edir. Heyvanların insan həyatındakı roluna nəzər salan zaman görmək olur ki, bu bənzətmələrdə güclü məntiq vardır...