Ayətəl kürsi və onun təsirləri

21 Apr 2017

Cənab Zahidi məktublarının birində belə nəql edirdi: Kərəminijadın xahişinə əsasən, dostlardan birinin Ayətullah Behcət haqqında nəql etdiyi bir əhvalatı sizin üçün yazıram. Ümidvaram bu əhvalat möminlərin ürəyincə olsun, inşallah...

Bu surənin oxuyanın bədən üzvləri yaxşı əməllərinə şəhadət verərlər – “Ləyl” surəsinin fəzilətləri

12 Apr 2017

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Ləyl” surəsini oxuyar, Allah ona o qədər nemət əta edər ki, razı qalar. Ona çətinlikdən salamatlıq verər və işlərini asan edər”...

Allahın bütün insanlara yazdığı məktub

05 Apr 2017

Quran müqəddəs səma kitabıdır ki, Allahın bizə əmr və göstərişlərini bəyan edir, keçmiş ümmətlərin başına gələnləri nəql edərək, bizə ibrətlər verir. Bizi əmr-be-məruf və nəhy-əz-munkər edir. Bizə əhkamı və şəriəti öyrədir...

Quranda işarə olunan 11 qadın

29 Mar 2017

Həvva Həzrət Adəmin (ə) həyat yoldaşıdır ki, ilk xəlq olunan qadın olmuşdur. “Sizi bir nəfsdən (möcüzəvi yolla gildən yaradılmış Adəm adlı ilk insandan və Adəmin, yaradılışı ona oxşar olan Həvva adlı bir fərdlə evlənməsindən və bu ikisinin nəslinin törəyərək artmasından) yaradan Odur”. (“Ənam” 98)...

Bu surəni oxuyan üçün mələklər istiğfar edərlər

27 Mar 2017

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Duxan” surəsini cümə gününün gecəsi və gündüzü oxuyarsa, Allah behiştdə onun üçün evlər tikər”. Həzrət (s) başqa yerdə buyurur: “Hər kim “Duxan” surəsini gecə oxuyar, səhəri elə edər ki, 70 min mələk onun üçün istiğfar edərlər”...

Quranı əzbərləmək xəstəliklərin qarşısını alır

27 Mar 2017

Quran hafizlərinin üzərində aparılan yeni tədqiqat və araşdırmaların nəticəsi göstərir ki, quranı əzbərləməklə ruhi və psixi sağlamlığın arasında sıx bağlılıq var və hafiz qurandan nə qədər çox əzbər edibsə, həmin miqdarda da ruhi və psixi sağlamlığı daha çox olur...

Niyə Quranda “buzovu içdilər” deyilir?

08 Mar 2017

Bəni-İsrayil o qövm idi ki, düşünməyə çox da meyil etmirdilər. Ona görə də onlarda hiss üzvləri daha güclü inkişaf etmişdi. Onlar Musadan (ə) dəfərlərlə möcüzə göstərməsini də elə buna görə istəyirdilər...

“Əhqaf” surəsinin adının mənası nədir?

08 Mar 2017

“Əhqaf” sözü lüğətdə “həqəf” sözündən götürülmüşdür və mənası sağa və sola dağılan qumdur. Həmçinin qumdan olan təpəyə deyilir ki, külək əsən zaman qövs şəklini alardı...

Bu surəni oxuyanın nə özü və nə də ailəsi heç bir pislik görməz

25 Feb 2017

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Hədid” surəsini oxuyar, o kəslərdəndir ki, Allah və Rəsuluna (s) iman gətirmişdir”...

Quran Allah tərəfindən yaradılıb, yoxsa Allahın kəlamı olaraq əzəlidir?

10 Feb 2017

Bu mövzuda kəlam elmində müəyyən fikir ayrılıqları vardır. Xüsusilə, İslamın ilk əsrlərində fikir ayrılığı ən yüksək nöqtəyə çatmış, hətta qarşılıqlı küfr ittihamlarına səbəb olmuşdu. Müsəlmanların bir qisminin əqidəsinə görə, Quran Allah-Təalanın mütəkəllim (danışan) sifətinin təcəllasıdır...