Quranda “İnsan ömrü” mövzusu

05 Jul 2017

Ey Rəbbim! Mənə bir az möhlət versəydin, sədəqə verib salehlərdən olardım! – deməmişdən əvvəl sizə verdiyim ruzidən (Allah yolunda) xərcləyin. (Munafiqun,10)...

Qiyamət günü dənizlər necə atəş saçacaqlar?

22 Jun 2017

Bu ayədə adı çəkilən “səcr” sözü atəşin şölələnməsi mənasını verir. Səhah və Qamusun nəzərinə görə, təndirin qızarması və çayların su ilə dolmasını mənasını verir. Zəməxşərinin nəzərinə görə, onu atəş və odunla doldurmaq mənasındadır...

Peyğəmbərimizlə (s) birlikdə olmaq fürsəti – “Muddəssir” surəsinin fəzilətləri

21 Jun 2017

“Muddəssir” surəsi Quranın 84-cü surəsidir. Məkkidir və 56 ayəsi vardır. Muddəssir Peyğəmbərin (s) adlarındandır. Ziyarətlərdən birində Həzrətə (s) bu adla xitab olunur...

Qurani-Kərim dağa nazil olsaydı, dağ parça-parça olardı

07 Jun 2017

“Əgər Biz bu Qur’anı bir dağa nazil etsəydik, mütləq onun Allah qorxusundan zəlil olub kiçildiyini vəparçalandığını görərdin. Və bu məsəlləri insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə fikirləşələr”.(“Həşr” 21)...

“Yasin” surəsi niyə Quranın qəlbidir?

20 May 2017

Nyə bu qədər surənin içərisindən məhz “Yasin” surəsi Quranın qəlbi adlandırılmışdır? Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər şeyin qəlbi vardır, Quranın qəlbi “Yasin” surəsidir”...

Niyə Bəni-İsrayil “Alahdan özün istə!” dedi?

16 May 2017

“Və (yadınıza salın) o zaman(ı) ki, dediniz: «Ey Musa, biz bir cür yeməyə heç cür dözməyəcəyik. Buna görə də bizim barəmizdə öz Rəbbini çağır ki, bizim üçün yerin bitirdiyi şeylərdən – göyərti, xiyar, sarımsaq, mərcimək və soğan çıxarsın»...

Bu surəni oxuyanın ruzisi artar və insanların sevimlisi olar – “Qiyamət” surəsinin fəzilətləri

07 May 2017

“Qiyamət” surəsi Quranın 75-ci surəsidir ki, 40 ayəsi vardır və Məkkədə nazil olmuşdur. Bu surə ona görə belə adlanır ki, Allahın qiyamət gününə and içməsi ilə başlayır...

Ayətəl kürsi və onun təsirləri

21 Apr 2017

Cənab Zahidi məktublarının birində belə nəql edirdi: Kərəminijadın xahişinə əsasən, dostlardan birinin Ayətullah Behcət haqqında nəql etdiyi bir əhvalatı sizin üçün yazıram. Ümidvaram bu əhvalat möminlərin ürəyincə olsun, inşallah...

Bu surənin oxuyanın bədən üzvləri yaxşı əməllərinə şəhadət verərlər – “Ləyl” surəsinin fəzilətləri

12 Apr 2017

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Ləyl” surəsini oxuyar, Allah ona o qədər nemət əta edər ki, razı qalar. Ona çətinlikdən salamatlıq verər və işlərini asan edər”...

Allahın bütün insanlara yazdığı məktub

05 Apr 2017

Quran müqəddəs səma kitabıdır ki, Allahın bizə əmr və göstərişlərini bəyan edir, keçmiş ümmətlərin başına gələnləri nəql edərək, bizə ibrətlər verir. Bizi əmr-be-məruf və nəhy-əz-munkər edir. Bizə əhkamı və şəriəti öyrədir...